Курс NT-Audit BP Аудит бізнес-процесів

Безсумнівно у Вашій компанії є формалізовані бізнес-процеси, однак питання , Наскільки добре вони працюють і як їх можна вдосконалити, з'являються. Ці та інші питання постійно виникають як у керівників, так і у самих співробітників, задіяних в процесах. Особливо гостро вони піднімаються, коли керівництво організації вирішує залучити зовнішні інвестиції.

Основним питанням також є оцінка вартості, особливо з огляду на той факт, що основним активом компанії є персонал, і процеси, в яких вони працюють.

Проект з оцінки стану бізнес-процесів називається аудит.

аудит бізнес-процесів проводиться для визначення можливостей поліпшення процесів, які можуть найбільш істотно вплинути на ефективність ведення бізнесу. < / p>

Курс допоможе відповісти Вам на питання: Чт про оцінювати? Як оцінювати? Як повинен виглядати результат аудиту? Які питання задавати і кому?

Протягом курсу Ви отримаєте вичерпні відповіді фахівців, які проводили оціночні заходи в різних організаціях, різних форм власності і різних сфер діяльності.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 

Аудиторія

Курс призначений для аудиторів і керівників бізнес-підрозділів


 1. Основи бізнес-проектування
 2. Визначення бізнес-процесу
 3. Способи побудови бізнес-процесу
 4. Рівні зрілості бізнес-процесу
 5. Огляд збалансованих карт показників
 6. Основи ISO 9001:2000
 7. Загальні механізми контролю бізнес-процесів
 8. Логічна безпека
 9. Класифікація активів процесів
 10. Класифікація даних у процесі
 11. Класифікація взаємодії активів і даних
 12. Логічний контроль доступу
 13. Управління змінами
 14. Цілі управління змінами
 15. Контроль змін у процесах
 16. Контроль змін в активах
 17. Управління внесенням змін
 18. Стратегії BCP
 19. Планування ІТ-аудиту
 20. Визначення внутрішнього аудиту
 21. Цілі аудиту
 22. Стратегії аудиту
 23. Об'єкти аудиту
 24. Засоби контролю
 25. Огляд управління аудитом
 26. Категорії управління бізнес-процесами
 27. Результати аудиту
 28. Створення команди аудиторів
 29. Безперервність бізнесу / відновлення після надзвичайних ситуацій
 30. Планування безперервності бізнесу / План з відновлення працездатності (BCP / DRP)
 31. Аналіз наслідків для діяльності (BIA)
 32. Стратегія відновлення після надзвичайних ситуацій
 33. Виконання плану дій
 34. Технології проведення аудиту
 35. Що таке Транзакції активів
 36. Цілі аудиту транзакцій
 37. Аудит процесів, заснований на транзакції
 38. Життєвий цикл транзакцій
 39. Фактори оцінки ризику процесів
 40. Виставлення пріоритетів в аудиті
 41. Спадний ризик-орієнтоване планування
 42. Планування аудиту активів
 43. Визначення умов діяльності
 44. Встановлення технічних умов роботи активів
 45. Проведення оцінки ризиків комерційної інформації
 46. Визначення ключових транзакцій
 47. Розробка послідовності обробки транзакцій
 48. Бізнес-програми
 49. Інформаційні цілі
 50. COSO: елементи управління додатками
 51. Аудит бізнес-додатків
 52. Життєвий цикл транзакції додатків
 53. Джерело транзакції
 54. Логічна безпека
 55. Завершеність і точність введення даних
 56. Завершеність і точність обробки даних
 57. Завершеність і точність виводу даних
 58. Зберігання і використання вихідних даних
 59. Контроль за файлами даних
 60. Перевірка користувача, складання балансу і звірка даних користувачів
 61. Користувацька документація
 62. Поділ обов'язків
 63. Планування безперервності бізнесу
 64. Вимогу Sarbanes-Oxley до елементів управління додатками
 65. Тестування управління додатками
 66. Тестування автоматизованого і ручного контролю
 67. Тестування інших варіантів
 68. Обсяг тестової вибірки
 69. Термінологія вибірки
 70. Перевірка негативного висновку
 71. Види аудиторських доказів
 72. Функціональне / детальне тестування
 73. Методи аудиту з використанням комп'ютерів (CAATs)
 74. Аналіз даних: планування та перевірка даних
 75. Анкети внутрішнього контролю
 76. Діаграми / послідовність операцій
 77. Керуюча матриця
 78. Електронна таблиця: типові помилки
 79. Електронна таблиця: фактори ризику
 80. Практичні поради для оцінки контролю за допомогою електронних таблиць

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Audit BP

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн