Курс ITIL OSA1 v.3 Operational Support and Analysis: підтримка сервісів

В рамках даного курсу розглядаються питання організації ефективної роботи служби Service Desk, детально вивчається побудова процесів: Incident Management, Event Management, Request Fulfillment, Access Management, Problem Management. В результаті слухачі отримують необхідні знання та практичні навички для ефективної організації роботи підрозділу технічної підтримки користувачів і клієнтів компанії.

Курс детально знайомить слухачів з термінологією, структурою процесів, ролями, функціями і видами діяльності в рамках життєвого циклу ІТ сервісів . В курсі розглядаються елементи життєвого циклу, пов'язані з діяльністю по експлуатації та підтримки ІТ сервісів, і діяльність з планування та налаштування процесів з метою забезпечення їх результативності, раціональності та узгодженості.

Тренінг насичений практичними завданнями, що імітують типову ситуацію і послідовність при організації та оптимізації робіт з технічного обслуговування.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розуміти і застосовувати рекомендації міжнародної бібліотеки ITIL до організації, управління і поліпшення процесів експлуатації ІТ-послуг;
 • визначати цінність діяльності OSA для бізнесу;
 • застосовувати діяльність OSA для підтримки життєвого циклу послуги;
 • взаємопов'язувати процеси OSA з іншими процесами життєвого циклу послуг;
 • визначати політику, види діяльності і техніки процесів OSA;
 • визначати труднощі, критичні фактори успіху і ризики, пов'язані з процесами OSA;
 • формувати ключові показники ефек ності процесів OSA;
 • розуміти ролі і відповідальності в процесах і функціях OSA;
Аудиторія

Керівники і ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію оперативного управління інфраструктурою надання ІТ сервісів , а також їх наданням та підтримкою на щоденній основі.

- Співробітники ІТ, зайняті у відповідних видах діяльності.

- Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів оперативного управління сервісами.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на даному курсі настійно рекомендується попереднє проходження курсу «Основи ITIL v.3» або наявність знань в обсязі цього курсу. Необхідний також досвід роботи, в будь-якої службі технічної підтримки та / або керівництва цією службою.
 1. Введення.Практика ІТ сервіс менеджменту
 2. Основні принципи управління сервісами
 3. Сервіси, їх параметри і характеристики
 4. Процеси і функції ITSM
 5. Життєвий цикл сервісів
 6. Рівні надання послуг
 7. Рівні зрілості процесів і їх вплив на ІТ організацію
 8. Основні принципи моделювання процесів
 9. Практична робота з вивчення стандарту IDEF0
 10. Практична робота з вивчення прикладів регламентів
 11. Процеси SOA і їх місце в життєвому циклі сервісів
 12. Цілі, завдання і роль процесів SOA в життєвому циклі сервісів
 13. Управління інцидентами
 14. Призначення, мета і завдання процесу, цінність для бізнесу і роль в життєвому циклі сервісів
 15. Межі процесу
 16. Політики, принципи, основні поняття
 17. Види діяльності, методи і техніки
 18. Практична робота з вивчення схеми процесу
 19. Тригери і інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
 20. Практична робота по розробці процедури класифікації
 21. Практична робота: системи автоматизації роботи Service Desk
 22. Практи еская робота: реалізація моніторингу
 23. Метрики і показники ефективності
 24. Складнощі, фактори успіху і ризики
 25. Управління подіями
 26. Призначення, мета і завдання процесу, цінність для бізнесу і роль в життєвому циклі сервісів
 27. Межі процесу
 28. Політики, принципи, основні поняття
 29. Види діяльності, методи і техніки
 30. Тригери і інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
 31. Практична робота з вивчення схеми процесу
 32. Метрики і показате Чи ефективності
 33. Складнощі, фактори успіху і ризики
 34. Процедура розгляду заяв про
 35. Призначення, мета і завдання процесу, цінність для бізнесу і роль в життєвому циклі сервісів
 36. Межі процесу
 37. Політики, принципи, основні поняття
 38. Види діяльності, методи і техніки
 39. Тригери і інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами , участь в управлінні інформацією
 40. Метрики і показники ефективності
 41. Складнощі, фактори успіху і ризики
 42. Управління доступом
 43. Призначення, мета і завдання проц сса, цінність для бізнесу і роль в життєвому циклі сервісів
 44. Межі процесу
 45. Політики, принципи, основні поняття
 46. Види діяльності, методи і техніки
 47. Тригери і інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
 48. Метрики і показники ефективності
 49. Складнощі, фактори успіху і ризики
 50. Service Desk
 51. Загальний опис функції мета, завдання, структура, основні поняття, види діяльності, ролі і зв'язку
 52. Підходи до організації служби Service Desk
 53. Практична ра ота: що реєструвати?
 54. Методи і техніки
 55. Практика: «Як переконати бізнес?»
 56. Практика: «Як переконати ІТ персонал?» (опціонально)
 57. Вибір структури Service Desk
 58. Персонал і інші активи функції
 59. Практика: підготовка персоналу для служби Service Desk
 60. Метрики і показники ефективності
 61. Контрольні вимоги при запуску служби
 62. Коментарі по вибору програмного забезпечення
 63. Можливість аутсорсингу
 64. Складнощі, фактори успіху і ризики
 65. Практична робота: розрахунок досягнутої доступності послуги на підставі ст Тістик інцидентів служби Service Desk
 66. Управління проблемами
 67. Призначення, мета і завдання процесу, цінність для бізнесу і роль в життєвому циклі сервісів
 68. Межі процесу
 69. Політики, принципи, основні поняття
 70. Види діяльності, методи і техніки
 71. Тригери і інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
 72. Практична робота з вивчення схеми процесу
 73. Метрики і показники ефективності
 74. Складнощі, фактори успіху і ризики

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL OSA1 v.3

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн