Курс ITIL OSA2 v.3 Operational Support and Analysis: Практикум

Курс включає в себе вивчення процесів і функцій операційної діяльності ІТ-підрозділу, грунтуючись на концепції надання ІТ-послуг. В рамках курсу розглядаються елементи життєвого циклу, пов'язані з діяльністю по експлуатації та підтримки ІТ-Сервісів, і діяльність з планування та налаштування процесу з метою забезпечення його результативності, раціональності та узгодженості. Курс заснований на рекомендаціях бібліотеки кращого світового досвіду ITIL v3 і використовує підхід з точки зору життєвого циклу послуги (Service Life Cycle).


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

Розуміти і застосовувати рекомендації міжнародної бібліотеки ITIL до організації, управління і поліпшення процесів експлуатації ІТ-послуг.

Аудиторія

керівник і ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію оперативного управління інфраструктурою надання ІТ-Сервісів, а також їх наданням та підтримкою на щоденній основі;

Співробітники ІТ, зайняті у відповідних видах діяльності;

Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів оперативного управління Сервісами.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові знання в галузі управління
 • знання основ ITIL v3
 • Бажані вимоги:
 • пройти навчання за курсом ITIL_OSA1v.3 або іметьобладать аналогічними знаннями
 1. Практика Сервіс-менеджменту
 2. Управління інцидентів
 3. Виконання запитів на обслуговування
 4. Управління подіями
 5. Service Desk
 6. Управління доступом
 7. Управління Проблемами
 8. Функції в рамках процесів OSA
 9. Технології, які використовуються при впровадженні процесів SOA

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL OSA2 v.3

Тривалість, днів

2

Найближчі дати

Ціна, грн