Курс ITIL SOA2 v.3 Управління фінансами і планування IT-сервісів

В курсі розглядаються питання організації ефективного процесу управління підрозділом технічної підтримки компанії, а також купуються практичні навички ефективної організації зазначених нижче процесів.

За допомогою впровадження практик Service Offerings and Agreement ІТ департамент може забезпечити високий рівень задоволеності замовника, інтегруючи управління потребами і постачальниками з портфелем сервісів і каталогом сервісів.

Курс «ITIL v3 Service Offerings and Agreement: комплексний підхід» тривалістю 5 днів (40 академічних годин асів) складається з двох частин:

- Service Offerings and Agreement: Service Level Management (3 дні)

- Service Offerings and Agreement: Управління фінансами і плануванням ІТ-сервісів (2 дня )

Курс демонструє, що сервіс повинен бути спроектований, тобто мати не тільки програмне і апаратне забезпечення, але і способи забезпечення його роботи і підтримки, ціну використання, повернення інвестицій ROI, точно відображати вимоги бізнесу і можливості постачальника з надання сервісів на узгодженому рівні.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

Описувати та формувати рольову структуру ІТ служби відповідно до ITIL.

Аудиторія

Керівники і ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію відносин із замовниками, узгодження угод, управлінський облік надання та підтримки ІТ сервісів.

співробітники ІТ, зайняті у відповідних видах діяльності.

Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів пропозиції і узгодження сервісів.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на даному курсі настійно рекомендується попереднє проходження курсу «Основи ITIL v .3 »або наявність знань в обсязі цього курсу. Необхідний також досвід роботи, в будь-якої службі технічної підтримки та / або керівництва цією службою.

Частина перша (день 1-3). Управління рівнем сервісів (Service Level Management).

 1. Введення. Практика ІТ-сервіс-менеджменту.
  • Основні принципи управління сервісами
  • Сервіси, їх параметри і характеристики
  • Процеси і функції ITSM
  • Життєвий цикл сервісів
  • Рівні надання послуг
  • Рівні зрілості процесів і їх вплив на ІТ-організацію
  • Основні принципи моделювання процесів
  • Практична робота з вивчення стандарту IDEF0
 2. Процеси SOA і їх місце в життєвому циклі сервісів.
  • Цілі, завдання і роль процесів SOA в життєвому циклі сервісів
 3. Управління портфоліо і каталогом сервісів
  • Загальний опис процесів: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності
  • Деталі видів діяльності процесів
  • Методи і техніки
  • Бізнес-каталог і технічний каталог
  • Зв'язки між сервісами в каталозі
  • Практична робота: проектування каталогу сервісів
  • Специфікації сервісів
  • Практична робота. Побудова специфікації - опис цінності сервісів, визначення параметрів сервісів, визначення рівнів сервісів
  • Автоматизація процесу
 4. Управління рівнем сервісів (SLM)
  • загальний опис процесу: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності, ролі і зв'язку
  • Ознаки відсутності і вигоди від організації процесу
  • Деталі видів діяльності процесу
  • Методи і техніки
  • Організація процесу
  • Практична робота: декомпозиція графічної схеми процесу
  • Практична робота: створення текстовог про опису процесу
  • Ключові показники ефективності процесу
  • Практична робота: розробка ключових показників процесу SLM
  • Угода про рівень послуг
  • Розробка SLA. Управління очікуваннями
  • Практична робота: узгодження параметрів послуги
  • Склад і структура SLA
  • Практична робота: створення шаблону SLA
  • Розрахунок вартості послуг
  • Управління процесом і оптимізація.Моніторинг і звітність
  • Ролі процесу
  • Автоматизація процесу
  • Типові проблеми при виконанні робіт і способи їх подолання
 5. Управління постачальниками
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності, ролі і зв'язку
  • Деталі видів діяльності процесу
  • Методи і техніки , структура договору (UC)
  • Категоризація постачальників
  • Рольова гра: «Укладення договорів на надання ІТ послуг»
< p> Частина друга (дні 4-5). Управління фінансами і плануванням ІТ-сервісів.

 1. Введення. Практика ІТ-сервіс-менеджменту (опціонально, якщо не вивчалося слухачами в першій частині курсу).
 2. Основні принципи управління сервісами
  • Сервіси, їх параметри і характеристики
  • Процеси і функції ITSM
  • Життєвий цикл сервісів
  • Рівні надання послуг
  • Рівні зрілості процесів і їх вплив на ІТ-організацію
  • Основні принципи моделювання процесів
  • Практична робота з вивчення стандарту IDEF0
 3. Процеси SOA і їх місце в життєвому циклі сервісів.
  • Цілі, завдання і роль процесів SOA в життєвому цикл е сервісів
 4. Управління фінансами
  • Огляд видів діяльності процесу
  • Фінансовий і управлінський облік (Типи витрат, вибір об'єктів обліку витрат, вибір бази розподілу витрат, оцінка вартості послуг різними методами)
  • Практична робота: розрахунок собівартості ІТ послуг (облік прямих витрат, вибір і використання методів обліку непрямих витрат)
  • Сукупна вартість володіння (ССВ) : призначення, використання, метод розрахунку
  • Оцінка Інвестицій в ІТ. Повернення інвестицій. ROI
  • Планування витрат (бюджетування) (підходи до складання бюджету, організація процесу)
  • Практична робота: складання бюджету ІТ-відділу
  • Відшкодування витрат і ціноутворення
  • Розробка ключових показників процесу
  • Ролі процесу
  • Типові проблеми впровадження
 5. Управління попитом
  • Цілі і завдання процесу
  • Моделювання попиту
  • Облік схем бізнес активності (Pattern of Business Activity) при моделюванні попиту
  • Створення схем бізнес активності на основі профілів (User Profiles)
  • Практична робота: з дание схем бізнес активності на підставі профілів (User Profiles)
  • Способи формування попиту
  • Ролі процесу

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL SOA2 v.3

Тривалість, днів

2

Найближчі дати

Ціна, грн