Курс ITIL-CWv3 Управління ІТ-персоналом

В межах тренінгу системно розглядаються всі процеси від створення списку вимог до кандидата, вивчення його резюме та проведення інтерв'ю, до розірванням контракту.

Тренінг є симбіозом стандартного курсу з управління персоналом та ITSM, дозволяє враховувати специфіку ІТ-підрозділу та особливості роботи ІТ-фахівців.

Курс насичений практичними роботами та рольовими іграми, які дозволяють засвоїти методи, що вивчаються.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розробляти ІТ-стратегію;
 • формувати та захищати ІТ-бюджет;
 • керувати ІТ-командою, від прийому на роботу до звільнення;
 • вибудовувати відносини з підрядниками та постачальниками.
Аудиторія
 • Керівники IT-департаментів.
 • Керівники служб по роботі з персоналом
 • Консультанти та інші фахівці, задіяні в управлінні IT-персоналу.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • рекомендується проходження курсу «Основи ITIL v.3» або мати знання в обсязі цього курсу;
 • необхідний досвід управління IT-персоналом.
 1. Введення та постановка цілей. Загальні принципи, концепції та підходи в управлінні персоналом.
 2. Психологічні особливості ІТ-фахівців. Вимірювання компетентності та майстерності. Профессіограма.
 3. Практична робота. Складання професіограми фахівця 1 лінії підтримки, 2 та 3 ліній підтримки, IT-менеджера, менеджера з продажу IT-послуг (за вибором).
 4. Інтерв'ю та оцінка кандидатів.
 5. Практична робота. Складання списку питань та плану інтерв'ю з кандидатами.
 6. Адаптація та навчання персоналу. Делегування повноважень.
 7. Управління персоналом. Управління за програмними цілями.
 8. Ключові показники ефективності. Система збалансованих показників (Balanced Score Card).
 9. Практична робота. Побудова списку KPI співробітника одного з підрозділів (за вибором).
 10. Атестація персоналу: форми, критерії, можливі проблеми.
 11. Практична робота. Складання переліку критеріїв для атестації співробітника одного з підрозділів (за вибором).
 12. Мотивація та стимуляція персоналу. Нематеріальна мотивація. Матеріальна винагорода (стимуляція). Можливі структури оплати праці.
 13. Практична робота. Розробка та презентація мотиваційних заходів для персоналу підрозділу (за вибором).
 14. Операційне управління персоналом. Утримання співробітників. Планування організації. Моделі організації.
 15. Практична робота. Визначення типу ІТ-організації (підрозділу) та її кращого типу.
 16. Управління проектами ІТ. Основні принципи побудови проектних груп. Приклади моделей проектних груп. Розірвання контракту.
 17. Висновок.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL-CWv3

Тривалість, днів

2

Найближчі дати

Ціна, грн