Курс ITIL-CWv3 Керування персоналом ІТ

В рамках даного тренінгу системно розглядаються всі процеси, починаючи зі створення списку вимог до кандидата, вивчення його резюме і проведення інтерв'ю і закінчуючи розірванням контракту.

Тренінг є симбіозом стандартного курсу з управління персоналом і ITSM, дозволяючи враховувати специфіку ІТ підрозділу і особливості роботи ІТ фахівців.

Курс насичений практичними роботами і рольовими іграми, що дозволяють освоїти вивчаються методи.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Розробляти ІТ & ndash; стратегію.
 • Формувати і захищати ІТ-бюджет.
 • Керувати командою ІТ & mdash; від прийому на роботу до звільнення.
 • Вибудовувати відносини з підрядниками і постачальниками.
Аудиторія

Керівники IT департаментів.

Керівник служб по роботі з персоналом

Консультанти та інші фахівці, задіяні в управлінні роботою з IT персоналом.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на даному курсі настійно рекомендується попереднє проходження курсу «Основи ITIL v .3 »або наявність знань в обсязі цього курсу. Необхідний також досвід управління IT персоналом.
 1. Введення і постановка цілей
  • Загальні принципи, концепції і підходи в управлінні персоналом
  • Психологічні особливості ІТ-фахівців
  • Вимірювання компетентності і майстерності
  • Профессіограмма.
  • Практіческая робота:
   • складання професіограми фахівця 1 лінії підтримки, 2 і 3 ліній підтримки, менеджера ІТ, менеджера з продажу послуг ІТ (за вибором).
   • інтерв'ю та оцінка кандідатовn
  • Практична робота:
   • складання списку питань і плану інтерв'ю з кандидатами.
   • Адаптація та навчання персоналаn
  • Делегування повноважень
 2. Модуль 2
  • Управління персоналом
  • Управління за програмними цілями
  • Ключові показники ефективності
  • Система збалансованих показників (Balanced Score Card)
  • Практична робота:
   • Побудова списку KPI співробітника одного з підрозділів (за вибором).
   • Атестація персоналу: форми, критерії, можливі проблемиn
  • Практична робота:
   • Складання переліку критеріїв для атестації співробітника одного з підрозділів (за вибором)
 3. Модуль 3
  • Мотивація і стимуляція перс налу
  • Нематериальная мотивація
  • Матеріальна винагорода (стимуляція)
  • Можливі структури оплати праці.
  • Практична робота:
   • Розробка і презентація мотиваційних заходів для персоналу підрозділу (за вибором).
   • Операційне управління персоналом
  • Утримання співробітників
  • Планування організації
  • Моделі організації
  • Практична робота:
   • Визначення існуючого типу ІТ організації (підрозділу)
   • Визначення кращого типу для організації (підрозділу).
   • Управління проектами ІТ
  • Основні принципи побудови проектних груп
  • Приклади моделей проектних груп
  • Розірвання контракту
  • Висновок

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL-CWv3

Тривалість, днів

2

Найближчі дати

Ціна, грн