Курс ITILv.3 Основи ITIL v.3. Принципи організації ІТ підрозділу компанії

У межах даного курсу розглядаються питання організації ефективного процесу управління підрозділом технічної підтримки компанії. Курс підготовлений на основі книг з бібліотеки «IT Infrastructure Library V.3-2011», які узагальнюють та систематизують світовий досвід у цій галузі. Під час вивчення курсу набуваються практичні навички ефективної організації процесів управління IT-інфраструктурою.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Обґрунтувати необхідність впровадження та вдосконалення процесів управління службою технічної підтримки за методикою, описаною в «IT Infrastructure Library»;
 • Формалізувати процеси управління служби технічної підтримки;
 • Описати призначення, процес впровадження та ключові показники ефективності основних процесів та функцій управління.
 • Слухачі отримають матеріали для підготовки до складання сертифікаційного тесту PeopleCert: «ITIL® 2011 Foundation».

Аудиторія

Даний курс рекомендується співробітникам, залученим до надання або підтримки ІТ-послуг, як управлінському персоналу, так і рядовим співробітникам незалежно від того, надаються ІТ-послуги підрозділам всередині компанії чи стороннім організаціям. Навчання основам ITIL також буде корисно бізнес-менеджерам, чиї підрозділи є споживачами ІТ-послуг.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи в ІТ-галузі на будь-якій посаді або досвід активної взаємодії з ІТ-підрозділом.
 1. Історія створення та структура томів бібліотеки ITIL v.3-2011.
 2. Знайомство з основними поняттями, концепціями та перевагами процесного підходу в управлінні послугами: процес, власник, цілі, входи та виходи, показники процесу.
 3. Життєвий цикл сервісів.
 4. Створення та систематизація навичок використання бібліотеки ITIL v.3-2011, як сучасної бази знань кращих методів організації та управління службами ІТ.
 5. Знайомство з основними томами бібліотеки ITIL v.3-2011:
  • Service Strategy розглядає бізнес-процеси в цілому та демонструє взаємодію IT та бізнесу. Розглядаються наступні процеси: управління фінансами, управління портфелем послуг, управління попитом.
  • Service Design розглядає процес побудови сервісів. Робота починається з ідентифікації нових або змінених вимог бізнесу та закінчується побудовою рішення з обов'язковим документуванням процесів. Розглядаються наступні процеси: управління каталогом послуг, управління рівнем послуг, управління потужністю, управління доступністю, управління безперервністю, управління постачальниками.
  • Service Transition розглядає управління змінами, перевірку якості, а також аналіз ризиків. Він має на меті вибудувати процес обслуговування так, щоб операції обслуговування забезпечували ефективне управління послугами та інфраструктурою. Розглядаються наступні процеси: управління змінами, управління конфігураціями та сервісними активами, управління знаннями, управління релізами та розгортанням.
  • Service Operation розглядає наступні процеси та функції: управління інцидентами, сервіс-деск, управління проблемами, управління подіями, управління доступом, управління виконанням запитів.
  • Continual Service Improvement – це посібник з оцінки наданих сервісів, їх аналізу та пошуку шляхів для постійного підвищення якості обслуговування.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITILv.3

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн