Курс NT-BAforSP Бізнес-аналіз та проектування процесів обслуговування

Мета курсу – сформувати у слухачів комплекс знань і практичних навичок в наступних напрямках:

 • Поняття Бізнес-аналізу та його основні принципи.
 • Основи організації бізнесу.
 • Стандарти розробки ІТ-рішень.
 • Аналіз і моделювання бізнес-процесів і систем з використанням різних методологій.
 • Виявлення, аналіз і документування вимог до інформаційних систем і процесів обслуговування
 • Робота в команді при розробці та управлінні вимогами.

Аудиторія

Співробітники компанії, що мають уявлення про практики створення та управління ІТ-послугами (бізнес-аналітики, інженери, проектні менеджери і т.д.).


 1. Загальні відомості про бізнес-аналіз
  • Життєвий цикл інформаційних систем
  • Загальні відомості про вимоги до інформаційних систем
  • Організація роботи групи аналітиків
  • Визначення обов'язків, прав і повноважень аналітика
  • Основи системного аналізу
 2. Комунікації
  • Організація і засоби комунікацій
  • Правила ділового листування
  • Підготовка та проведення зустрічей
  • Оформлення протоколу зустрічі
  • Підготовка і проведення презентацій
  • Методи ефективного спілкування
 3. Поняття бізнес-процесу
  • Загальні відомості
  • Організація
  • Типові моделі бізнес-процесів
 4. Моделювання
  • Основні поняття про моделювання в аналітиці
  • Побудова моделей ASIS і ТОВЕ бізнес-процесу
  • Застосування діаграм UML при проектуванні ІС
  • Моделювання процесів за допомогою ARIS
 5. Вимоги
  • Збір і первинна обробка інформації
  • Виявлення і аналіз вимог
  • Документування вимог
  • Управління вимогами
 6. Підходи до процесу розробки ІТ-рішень
  • Розробка ІС відповідно до ГОСТ
  • Особливості роботи аналітика в Agile
  • Методологія ВРМ
 7. Типові схеми
  • Прототипування призначених для користувача інтерфейсів
  • Ризики на проекті. Загальні відомості
  • Основи електронного документообігу
  • Нормативна документація
  • Цінні папери. Основні типи

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-BAforSP

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн