Курс NT-Security IT Побудова СУІБ (система управління інформаційною безпекою)

В курсі узагальнено та систематизовано багаторічний досвід фахівців Навчального центру з розробки систем забезпечення інформаційної безпеки, аналітичних обстежень найбільших комп'ютерних мереж України і Росії. Особлива увага приділяється технології забезпечення інформаційної безпеки, раціональному розподілу функцій і організації ефективної взаємодії з питань захисту інформації всіх підрозділів і співробітників, які використовують і забезпечують функціонування автоматизованих систем. Детально розглядаються питання розробки нормативно-методичних і організаційно-розпорядчих документів з урахуванням вимог українського законодавства і міжнародних стандартів, необхідних для реалізації розглянутої технології.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Розробляти основні положення концепції побудови і ефективного застосування комплек них систем захисту інформації в автоматизованих системах
 • Розробляти внутрішні нормативні документи з інформаційної безпеки в організаціях відповідно до вимог Законів України, НБУ, ДССЗЗІ України
 • Планувати захист і раціонально розподіляти відповідні функції між підрозділами і співробітниками підприємства, організовувати їх взаємодію на різних етапах життєвого циклу інформаційних підсистем
 • організовувати діяльність служб технічного захисту інформації в діючих і проектуємо их системах
 • Проводити аудит і аналіз ризиків систем інформаційної безпеки
 • Розробляти організаційно-розпорядчі документи з питань захисту інформації
 • Орієнтуватися в проблемах безпеки в інформаційних системах
 • Виважено підходити і організовувати процедури оцінки ризиків
 • Обгрунтовано вибирати необхідні програмно-апаратні засоби захисту інформації в комп'ютерних мережах
 • організовувати пошук і використання оперативної інформації про нові вразливості в системному і прикладному про програмних забезпеченні, а також інших актуальних для забезпечення комп'ютерної безпеки даних
Аудиторія

Керівники підрозділів технічного захисту інформації, відповідальні за стан інформаційної безпеки і організацію робіт зі створення комплексних систем захисту інформації

Аналітики з питань комп'ютерної безпеки, відповідальні за аналіз стану інформаційної безпеки, визначення вимог до захищеності ресурсів автом атізірованних систем і шляхів забезпечення їх захисту

Фахівці, відповідальні за розробку необхідних нормативно-методичних і організаційно-розпорядчих документів з питань захисту інформації

Адміністратори засобів захисту, контролю та управління безпекою, відповідальні за супровід і адміністрування засобів захисту інформації і засобів аналізу захищеності підсистем автоматизованих систем


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Загальні уявлення про інформаційні системи, правових, організаційних і технічно ких аспектах забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем.
 1. Безпека інформаційних систем
 2. Правові основи забезпечення інформаційної безпеки
 3. Організація заходів і методів захисту
 4. Система управління ІБ. Вимоги до СУІБ
 5. Забезпечення безпеки автоматизованих систем

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Security IT

Тривалість, днів

4

Найближчі дати

Ціна, грн