Курс ITIL-CWv3 Управління ІТ-персоналом

В межах тренінгу системно розглядаються всі процеси від створення списку вимог до кандидата, вивчення його резюме та проведення інтерв'ю, до розірванням контракту.

Тренінг є симбіозом стандартного курсу з управління персоналом та ITSM, дозволяє враховувати специфіку ІТ-підрозділу та особливості роботи ІТ-фахівців.

Курс насичений практичними роботами та рольовими іграми, які дозволяють засвоїти методи, що вивчаються.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розробляти ІТ-стратегію;
 • формувати та захищати ІТ-бюджет;
 • керувати ІТ-командою, від прийому на роботу до звільнення;
 • вибудовувати відносини з підрядниками та постачальниками.
Аудиторія
 • Керівники IT-департаментів.
 • Керівники служб по роботі з персоналом
 • Консультанти та інші фахівці, задіяні в управлінні IT-персоналу.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • рекомендується проходження курсу «Основи ITIL v.3» або мати знання в обсязі цього курсу;
 • необхідний досвід управління IT-персоналом.
 1. Введення та постановка цілей. Загальні принципи, концепції та підходи в управлінні персоналом. Психологічні особливості ІТ-фахівців. Вимірювання компетентності та майстерності. Профессіограма.
  • Практична робота. Складання професіограми фахівця 1 лінії підтримки, 2 та 3 ліній підтримки, IT-менеджера, менеджера з продажу IT-послуг (за вибором).
  • Інтерв'ю та оцінка кандидатів.
  • Практична робота. Складання списку питань та плану інтерв'ю з кандидатами.
  • Адаптація та навчання персоналу. Делегування повноважень.
 2. Управління персоналом. Управління за програмними цілями. Ключові показники ефективності. Система збалансованих показників (Balanced Score Card).
  • Практична робота. Побудова списку KPI співробітника одного з підрозділів (за вибором).
  • Атестація персоналу: форми, критерії, можливі проблеми.
  • Практична робота. Складання переліку критеріїв для атестації співробітника одного з підрозділів (за вибором).
 3. Мотивація та стимуляція персоналу. Нематеріальна мотивація. Матеріальна винагорода (стимуляція). Можливі структури оплати праці.
  • Практична робота. Розробка та презентація мотиваційних заходів для персоналу підрозділу (за вибором).
  • Операційне управління персоналом. Утримання співробітників. Планування організації. Моделі організації.
  • Практична робота. Визначення типу ІТ-організації (підрозділу) та її кращого типу.
  • Управління проектами ІТ. Основні принципи побудови проектних груп. Приклади моделей проектних груп. Розірвання контракту.
  • Висновок.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL-CWv3

Тривалість, днів (годин)

2 (16)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

14.11.19
09:30 - 17:00
15.11.19
09:30 - 17:00