Курс ITIL OSA2 v.3 Operational Support and Analysis: практикум

Курс складається з вивчення процесів та функцій операційної діяльності ІТ-підрозділу, ґрунтуючись на концепції надання ІТ-послуг. В межах курсу розглядаються елементи життєвого циклу, пов'язані з діяльністю щодо експлуатації та підтримки ІТ-сервісів, планування та налаштування процесу з метою забезпечення його результативності, раціональності та узгодженості. Курс заснований на рекомендаціях бібліотеки кращого світового досвіду ITIL v3 та використовує підхід з точки зору життєвого циклу послуги (Service Life Cycle).

Мета курсу:

Сформувати цілісне розуміння діяльності з оперативного управління IT-сервісами та інфраструктурою, її зміст та роль в життєвому циклі сервісів відповідно до матеріалу ITIL v3.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

Розуміти та застосовувати рекомендації міжнародної бібліотеки ITIL до організації, управління та поліпшення процесів експлуатації IT-послуг.

Аудиторія
 • Керівники та ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію оперативного управління інфраструктурою надання ІТ-сервісів, а також їх надання та підтримку на щоденній основі.
 • Співробітники ІТ, які здійснюють відповідні види діяльності.
 • Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів оперативного управління сервісами.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові знання в галузі управління;
 • знання основ ITIL v3;
 • бажано прослухати курс ITIL_OSA1v.3 або мати знання в обсязі цього курсу.
 1. Практика сервіс-менеджменту
 2. Управління інцидентами
 3. Виконання запитів на обслуговування
 4. Управління подіями
 5. Service Desk
 6. Управління доступом
 7. Управління проблемами
 8. Функції в межах процесів OSA
 9. Технології, які використовуються при впровадженні процесів OSA

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL OSA2 v.3

Тривалість, днів (годин)

2 (16)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн