Курс ITIL SOA1 v.3 ITIL Service Offerings and Agreements: управління рівнем сервісів, версія 3

Курс розглядає питання організації ефективного процесу управління підрозділом технічної підтримки компанії, забезпечення високого рівня задоволеності замовника та інтеграції управління потребами та постачальниками з портфелем та каталогом сервісів. Курс демонструє, що сервіс повинен бути спроектований, мати програмно-апаратне забезпечення, а також способи забезпечення його роботи та підтримки, точно відображати вимоги бізнесу та можливості постачальника з надання сервісів на узгодженому рівні. Повинні бути визначені ціна використання та коефіцієнт повернення інвестицій ROI. Курс є складовою частиною загального курсу «ITIL v.3 Service Offerings and Agreement: комплексний підхід» тривалістю 5 днів або 40 академічних годин.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • планувати портфель завдань IT-відділу відповідно до планів компанії та міжнародних практик ITIL;
 • розробляти ключові показники та метрики, погоджувати їх з бізнес-службами;
 • складати каталог IT-послуг;
 • управляти вимогами замовників;
 • погоджувати склад та умови надання IT-послуг (SLA, OLA, UC);
 • планувати та аргументувати бюджет IT;
 • розраховувати економічну ефективність діяльності IT-підрозділу.
Аудиторія
 • Керівники та важливі IT-співробітники, відповідальні за планування та організацію відносин із замовниками, погодження угод, управлінський облік надання та підтримки IT-сервісів.
 • Співробітники IT, які здійснюють відповідні види діяльності.
 • Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів пропозиції та узгодження сервісів.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • курс «Основи ITIL v.3» або знання в обсязі цього курсу;
 • досвід роботи в службі технічної підтримки та/або керівництва цією службою.
 1. Вступ. Практика менеджменту IT-сервісу
  • Основні принципи управління сервісами
  • Сервіси, їх параметри та характеристики
  • Процеси та функції ITSM
  • Життєвий цикл сервісів
  • Рівні надання послуг
  • Рівні зрілості процесів та їх вплив на ІТ-організацію
  • Основні принципи моделювання процесів
  • Практична робота з вивчення стандарту IDEF0
 2. Процеси SOA та їх місце в життєвому циклі сервісів
  • Цілі, завдання та роль процесів SOA в життєвому циклі сервісів
 3. Управління портфоліо та каталогом сервісів
  • Загальний опис процесів: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності.
  • Деталі видів діяльності процесів
  • Методи та техніки
  • Бізнес-каталог та технічний каталог
  • Зв'язки між сервісами в каталозі
  • Проектування каталогу сервісів. Практична робота
  • Специфікації сервісів
  • Практична робота. Побудова специфікації - опис цінності сервісів, визначення параметрів сервісів, визначення рівнів сервісів
  • Автоматизація процесу
 4. Управління рівнем сервісів (SLM)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності, ролі та зв'язку
  • Ознаки відсутності та вигоди від організації процесу
  • Деталі видів діяльності процесу
  • Методи та техніки
  • Організація процесу
  • Декомпозиція графічної схеми процесу. Практична робота
  • Створення текстового опису процесу. Практична робота
  • Ключові показники ефективності процесу
  • Розробка ключових показників процесу SLM. Практична робота
  • Угода про рівень послуг
  • Розробка SLA. Управління очікуваннями
  • Практична робота: узгодження параметрів послуги
  • Склад та структура SLA
  • Створення шаблону SLA. Практична робота
  • Розрахунок вартості послуг
  • Управління процесом та оптимізація
  • Моніторинг та звітність
  • Ролі процесу
  • Автоматизація процесу
  • Типові проблеми при виконанні робіт та способи їх подолання
 5. Управління постачальниками
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, охоплення, основні поняття, види діяльності, ролі та зв'язку
  • Деталі видів діяльності процесу
  • Методи та техніки , структура договору (UC)
  • Категоризація постачальників
  • Укладення договорів на надання ІТ-послуг. Рольова гра

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL SOA1 v.3

Тривалість, днів (годин)

3 (24)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

25.11.19
09:00 - 17:00
26.11.19
09:00 - 17:00
27.11.19
09:00 - 17:00