Курс NT-JV-0 Основи мови Java. Середовище програмування Jdeveloper

По закінченню курсу, слухачі отримають початкові знання з основ програмування з використанням сучасної мови Java. В курсі вводяться основні концепції мови Java, структура класів, основи ООП в Java. Протягом курсу розробляються конкретні приклади класів, які потім передаються слухачам на магнітних носіях. Як середовище розробки вибирається одна з популярних середовищ компанії Oracle - JDeveloper або Eclipse. Проводиться порівняння двох середовищ, показуються слабкі і сильні сторони.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 

Аудиторія

Початківці розробники, які будуть використовувати мову розробки додатків - Java.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Початкові знання операційної системи Windows XX, або Linux. Основи процедурного та об'єктно-орієнтованого програмування
 1. Чому Java?
  • Короткий огляд Java - історія.
  • Перше просте застосування.
 2. Загальний огляд сучасних середовищ розробки Java.
  • Палітра компонентів, галерея об'єктів.
  • Управління проектами.
  • Термінальні додатки.
 3. Пакети класів.
  • Архіви.
  • Поширення додатків.
  • Файли маніфестів.
  • Правила використання бібліотек.
  • Побудова документації по бібліотеках.
 4. Граматика мови Java.
  • Типи даних
  • Змінні
  • Оператори і вираження
  • Рядки і масиви
  • Керуючі сталеви кції в мові Java-управління ходом виконання програми.
 5. Використання UML для розробки моделей класів.
  • Статична і динамічне представлення класів
  • асоціації.
 6. Об'єктно-орієнтована концепція мови Java.
  • Введення в класи
  • Єдине дерево ієрархії
  • об'єкти
  • Життєвий цикл об'єкта в мові Java
  • Складальник сміття, проведення завершальних дій
  • Інтерфейси і Абстракція
  • Управління доступом до змінним і методам
  • Спадкування і реалізація інтерфейсів
  • Модифікатори доступу до ел ментам класу
  • Ключове слово final
  • Конструктори і поліморфізм.
 7. Перерахування та анотації.
  • Розробка та використання
  • Створення моделі сервера додатків з використанням анотацій
  • Відображення класів в Java
  • Доступ до властивостей, методам, анотацій.
 8. Обробка виняткових ситуацій.
  • Оператор catch
  • Методи з ключовим словом throws
  • Блок try-finally- забезпечення правильного завершення
  • Створення власних підкласів виключень.
 9. Огляд основних пакетів java.
  • Класи для роботи з рядків ми (String, StringBuffer, StringTokenizer)
  • Клас Runtime і System - отримання доступу до середовища виконання
  • Інкапсуляція стану об'єкта під час виконання - клас Class
  • Побудова дерева успадкування класів
  • Клас математичних функцій
  • Клас Package.
 10. Колекції.
  • Списки класу List
  • Стеки і клас LinkedList, створення черг
  • Безліч Set і SortedSet
  • Асоційовані списки Map (HashMap, TreeMap, SortedMap, Vector і Enumeration
  • Правила використання колекцій
  • Побудова стеків і черг.
 11. Фотографії введення / виведення, фaйловие об'єкти (InputStream, OutputStre am).
  • Клас File
  • Робота з вихідним потоком за допомогою надбудови FilterOutPutStream
  • Читання і запис даних
  • Підтримка архівів jar і zip.
 12. Серіалізация об'єктів
 13. Збереження та відновлення призначеного для користувача інтерфейсу.
 14. Багатопотокове програмування.
  • Процеси і потоки, контексти
  • Пріоритети потоків і синхронізація
  • клас Thread і доступ до головного потоку
  • Два способи створення дочірнього потоку - інтерфейс Runnable і клас Thread
  • Блокування, очікування і повідомлення, тупики
  • Групи потоків
  • Розробка конкретн их додатків з використанням засобів багатопотокового програмування.
 15. Створення призначеного для користувача інтерфейсу, використовуючи стандартні бібліотеки класів.
  • Особливості обробки подій в Java
  • модель виникнення і обробки подій
  • Вкладені і анонімні класи
  • Менеджери компоновок
  • Використання класів графічного інтерфейсу користувача Abstract Window Toolkit (AWT), Swing, Пакет Swing для формування призначеного для користувача інтерфейсу
  • Робота з основними класами
  • Клас Table і AbstractTableModel
  • Створення таблиць для відобр Ажен даних
  • Модель даних
  • Інші класи для підтримки візуальних форм.
 16. Формування власних компонент і їх інсталяція в середовищах розробки.
  • Налаштування палітри компонентів
  • Налаштування проекту
  • Налаштування використання компонентів третіх фірм
  • Створення власних компонент
  • Jar файли, маніфести.
 17. Підтримка Internet / Intranet комунікацій (Socket).
  • Пакет java.net. *, створення найпростішого Web Browser
  • ідентифікація комп'ютера, сервери і клієнти
  • Створення найпростішого клієнта і сервера на основі класу ServerSocket.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-0

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн