Курс NT-JV-2 Java. Розробка WEB додатків з використанням технології JEE і ADF для Oracle iAS (Weblogic)

Мета курсу - надати слухачам основи розробки клієнт-серверних додатків і додатків для середньої ланки. Показати розширення можливостей Oracle PL / SQL за допомогою Java класів. В процесі роботи будуються найпростіші додатки для доступу до Oracle даними. Розглядаються стандарти JDBC2 і 3. Розробляються програми для перенесення даних з плоских таблиць або інших серверів, в Oracle. Розглядаються особливі типи даних Oracle такі як REF, BLOB, CLOB, XMLType. Багато уваги приділяється об'єктної опції Oracle і взаємодії з нею з Java. Java в базі даних Oracle і характерні особливості JVM.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 

Аудиторія

Розробники Oracle, що переводять свої додатки на Java платформу, або мігруючі з плоских таблиць в базу даних Oracle.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Початкові знання Oracle SQL і PL / SQL. Основи об'єктно-орієнтованого програмування на Java (курс JV_0)
 1. Загальна архітектура доступу до даних.
  • ODBC і JDBC.
  • Порівняння різних драйверів.
  • URL бази даних.
  • Три способу з'єднання з даними Oracle з Java - огляд.
  • Сумісність Oracle JDBC драйверів.
  • Конфігурація JDBC драйвера і його налаштування.
 2. Інтерфейс Connection, Statement, ResultSet, MetaDataResultSet і інші, для забезпечення доступу до даних (архітектура).
  • Послідовність з'єднання з даними Oracle.
  • Відображення типів даних Oracle на java. sql.
  • Потокові типи даних.
  • Використання інтерфейсів для отримання даних
 3. Виконання х вразливих процедур на сервері.
  • Інтерфейс CallableStatement.
  • Отримання наборів даних на сторону клієнта через параметри і повертаються значення функцій.
 4. Обробка виняткових ситуацій на стороні клієнта.
  • Клас java.sql.SqlException.
  • Витяг серверної інформації про помилку на стороні клієнта.
 5. підтримка стандарту JDBC 2.
  • набори результатів, що підтримують розширені засоби перегляду.
  • Перебір результатів в наборі.
  • Оновлювані набори результатів, правила створення.
  • Виконання DML операцій з поновлюваними наборами даних.
  • Підтримка транзакцій.
  • Пакетні зміни і підтримка транзакцій.
 6. Підтримка стандарту JDBC 3.
  • XA пакет Oracle і розподілені транзакції.
  • Клас oracle.jdbc. OracleSavepoint.
  • Розширені можливості Oracle.
  • Використання Oracle типів даних - Об'єктні типи даних, ROWID, REF CURSOR.
 7. Розробка прикладів для роботи з потоковими типами даних (BLOB, CLOB, BFILE), з об'єктними типами даних, з посилальними типами і колекціями.
 8. Загальна архітектура Oracle Weblogic сервера, що входить до складу Oracle iAS. JNDI і іменування бази даних.
  • Пул сполук і кешування з'єднань.
  • Доступ до пулу з'єднань з клієнтських додатків через протокол rmi.
 9. Розробка повноцінного серверного додатка для БД Oracle з використанням засобів Java і PL / SQL.
 10. Розробка клієнтської програми з обробкою даних на стороні клієнта.
  • Кешування змін.
  • песимістичне і оптимістичне зміна даних.
  • Розробка компонент на основі класу AbstractTableModel для зміни даних і їх відображення.
  • Використання Бізнес компонуються т JDeveloper (Oracle) для швидкої розробки клієнтської програми.
 11. Віртуальне Java машина в базі даних Oracle.
  • Пакети Oracle Pl / SQL для роботи з Java машиною . Resolver.
  • редоставленіе прав користувачам Oracle для роботи з Java.
 12. Використання утиліти JavaLoader для завантаження Java класів в базу даних Oracle.
  • Jdeveloper і автоматизація управління Java класами в Oracle.
  • Процедури - оболонки для виклику java з PL / SQL. Виклик PL / SQL з Java.
 13. Розширення можливостей PL / SQL.
  • Побудова Java додатків для розбору текстових файлів - аналог TABLE ORGANIZATION EXTERNAL.
  • Розробка реплікації на основі Java класів - доступ до інших (Oracle) серверів з Oracle.
  • Приклади взаємодії з DBF (FOX, CLIPPER) таблицями.
 14. Генерація Word і Excel документів засобами Java з бази даних Oracle.
  • Стандарт XSLT-FO.
  • Класи Oracle для виробництва трансформації з RTF формату в FO формат
  • З FO в різні формати для друку.
  • Використання MS Word для формування шаблону документа.
  • редство XML Publisher Template Builder для зв'язування FO шаблону з XML даними

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-2

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн