Курс NT-JV-3 Java. Розробка розподілених додатків з використанням EJB 3

Як Java кардинально змінила наші уявлення про розробку програмного забезпечення, так само технологія EJB змінила уявлення про розробку надійних і масштабованих корпоративних систем. Курс покаже загальну архітектуру EJB, принципи побудова систем з використанням цієї технології. Будуть розглянуті моделі компонентів, монітори компонентних транзакцій. Буде дано визначення EJB і архітектура розподілених об'єктів. Відмінності в стандартах EJB 1.1, 2.0, 3.X Угоди між компонентом і контейнером. Віддалений і локальний інтерфейси. Типи EJB компонент. Особливості розміщення EJB на JBoss, Weblogic і інших серверах. Конфігурація дескрипторів розміщення і забезпечення безпечного доступу до EJB компонентів. Основи сталості. Транзакції в розподілених системах. Побудова Web додатків з використанням компонент EJB.

По закінченню курсу слухачі зможуть самостійно розробляти програми в компонентної архітектури JEE - EJB3.X.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 

Аудиторія

Професійні розробники Java, аналітики, керівники проектів, бажаючі переводити свої додатки в многозвенную архітектуру.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Знання мови Java, SQL, робота з серверами додатків. (курси JV_0, JV_1, JV_2), досвід роботи в середовищі Eclipse, JDeveloper, NetBeans.
 1. Необхідність використання моніторів компонентних транзакцій.
  • Історія розвитку CTM
  • Стандарти та специфікації EJB.
 2. Короткий введення в протокол RMI.
  • Реалізація протоколу різними розробниками серверів додатків
  • Доступ до JNDI допомогою RMI.
 3. Стандарт EJB 2.X — короткий екскурс в історію.
 4. Сталість, кероване контейнером.
  • Розробка CMP компонент
  • Первинний ключ і установка зв'язку з ресурсом
  • Пошукові методи і методи вибірки
  • Короткий вступ в мову EJBQL
  • Дескриптор розгортання CMP EJB компоненти і опис EJBQL
 5. Сталість, кероване компонентою. < ul>
 6. Розробка BMP компонента
 7. Реалізація методів вибірки і зміни даних
 8. BMP і доступ до складних структур даних
 9. Методи зворотного виклику
 10. Дескриптор розгортання для BMP компонента.
 11. використовується вання UML для візуальної розробки сутнісних компонент.
  • Реінжиніринг схеми бази даних.
 12. Стандарт EJB 3.
 13. Загальна архітектура EJB 3.
  • Анотації метаданих і дескрипторів доставки
  • Два типи компонент — Сесійні і Керовані подіями
  • Сутнісні біни.
 14. Порядок складання, упаковки і відправки на сервер додатків модулів з EJB3 компонентами
  • Анотації замість файлу ejb-jar.xml
  • Конфігурація додатка на конкретному сервері додатків за допомогою анотацій сервера додатків.
 15. Клієнти для сесійних компонент (локальні, віддалені, Web сервіси)
  • Створення віддаленого клієнта на основі SWING додатки для виконання методів компонент з використанням rmi протоколу.
 16. Цикл життя сесійних компонент.
  • анотації, етод для управління циклом життя
  • Проксі об'єкти для доступу до бізнес методам
  • Локальні виклики
  • Діаграма стану сесійних бінов.
 17. Управління сесійним станом.
  • компоненти Singletons і компоненти з асинхронними методами
  • Повернення значення з асинхронного методу
  • Ін'єкції ресурсів сервера додатків в методи сесійних бінов
  • бізнес транзакції і управління ними з боку сервера додатків
  • Стан транзакційного контексту
  • Використання XA джерел даних в бізнес методах.
 18. етод управління доступом до компонентів.
  • JAAS аутентифікація і доступ до бізнес компонентам
  • Розподіл ролей для виконання різних методів
  • Методи і класи Interceptor, анотація @AroundInvoke.
 19. Доступ до ресурсів програми та сервера з захищених методів.
  • TimerService
  • Створення компоненти для виконання дій за розкладом
  • Управління пасивацією в сесійних компонентах зі станом.
 20. Особливості конфігурації опцій доставки компонент в контейнер Weblogic, JBoss.
 21. Сутнісні EJB.
  • Файл persistance.xml
  • Створення модулів на основі сполук з базами даних з однофазним commit і на основі розподілених транзакцій.
 22. Створення найпростішого сутнісного компонента на основі SQL запиту і таблиці в базі даних.
  • Конфігурація первинного ключа
  • Анотація @Id, @SequenceGenerator, @TableGenerator
  • Композиційний первинний ключ
  • Анотація @Embeddable і @EmbeddedId
  • відображення композиційного первинного ключа на сутнісний клас — анотація @IdClass.
 23. Конфігурація метаданих за таблицями і колонкам — анотації @Table, @SecondaryTable.
  • @Column
  • Пов'язані колонки — @JoinColumn
  • Використання різних відносин між колонками
  • Конфігурація базового відображення примітивних типів даних в таблицях Oracle - @Basic
  • Конфігурація великих об'єктів - @ Lob
  • Конфігурація поля Version для виробництва оптимістичній блокування записи
 24. Визначення методів життєвого циклу сутнісної компоненти - @ Pre… і @ Post… анотації.
  • Асоціація лістенера і сутнісного класу.
 25. Конфігурація спадкування в сутнісних компонентах.
 26. Мова запитів EJBQL.
  • Використання анотацій для створення іменованих запитів - @ NamedQuery
  • Використання параметрів в запитах
  • Створення динамічних запитів — javax.management.Query
 27. Використання Fa ç ade-session компонент для доступу до локальних інтерфейсів сутнісних компонент.
  • Фасадні компоненти і ADF DataControl
  • Швидка розробка додатків з використанням JSP DataBinding.
 28. Компоненти, керовані повідомленнями (MDB)
  • Анотація @MessageDriven
  • Паралельні повідомлення
  • Конфігурація Черг і Тупікова на різних серверах додатків
  • Механізми підвищення надійності зберігання повідомлень JMS
  • Різні типи сховищ (Пам'ять, файл, база даних)
  • Транзакції в MDB компонентах.
 29. Ра зработка повноцінного WEB додатки для редагування таблиць і здійснення навігації з використанням сутнісних і сесійних компонент.
  • Створення Бізнес компонент на основі EJB компонент
  • ORM TopLink і EJB компоненти
 30. Приклади розробки сервлетів та JSP з використанням EJB компонент
  • Засіб розробки Jdeveloper для автоматизації процесу розробки
  • JSF-ADF JSP на основі бізнес компонент.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-3

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн