Курс NT-JV-4 Java. Розробка Сервіс Орієнтованих додатків (SOA) c використанням засоби розробки Oracle

В цьому курсі будуть розглянуті основи створення розподілених додатків, засновані на Web сервісах, за допомогою продукту Oracle Jdeveloper, для серверів додатків стандарту JEE. За допомогою "оркестровки" WEB сервісів, з використанням мови BPEL, в одну корпоративну завдання будуть зібрані різні служби, які постачають дані з різних бізнес процесів. Використання мови UML дозволить наочно відобразити взаємодію між процесами масштабу підприємства.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Показати на прикладах можливості побудови сервіс орієнтується систем з використанням сучасних засобів розробки. Додатки не повинні залежати від платформ, засобів розробки, вони повинні бути настроюється, масштабуються, надійні. Взаємодія з готовими рішеннями (SAP, HP, Oracle) - основне завдання інтеграторів підприємств. Слухачі отримають методики доступу до різних серверів бази даних з використанням технологій JEE - EJB. Розробляється SOAP додаток з постачанням Web сервісів, а також клієнтські місця для доступу до стандартних серверів додатків технології JEE. Оркестровка WEB сервісів здійснюється за допомогою Oracle BPEL Designer.
Аудиторія

Начі нающіе розробники WEB серверних додатків і додатків в архітектурі SOA. Бізнес аналітики, інтегратори, розробники Xbase, що переводять свої додатки на платформу розподілених обчислень.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Реляційні бази даних Знання ООП, мова програмування Java, основні компоненти технології JEE.
 1. Відкриті стандарти групи W3C. XML - основа обміну даними між додатками.
  • Короткий вступ в XML.
  • Поняття DOM, XSD, механізми розбору документів.
  • Візуальне побудова схеми XSD.
  • Розбір документів Java додатками і засобами сервера бази даних Oracle.
  • Завантаження схеми XSD в базу даних.
  • Формування об'єктно - реляційної моделі в базі даних.
  • Використання протоколу WebDAV для завантаження документів в сховище даних.
  • Зв'язування XML даних з об'єктами java, стандарти JAXB 1, JAXB 2. Marshaller і Unmarshaller даних.
 2. Розробка та розгортання додатків в середовищ е Oracle Application Server (Weblogic)
  • Файли web.xml, war, ear.
  • Послідовність складання і відправки додатків на сервер.
  • Формування багатомодульних додатків.
  • Розробка додатків для доступу до даних - стандарт EJB 3.
  • Використання технології Oracle ADF для швидкої розробки модулів доступу до даних - DataControl і DataBinding файли.
 3. Стандарти SOAP, WSDL, UDDI. RPC-стиль.
  • Стиль Document.
  • Огляд стандартів.
  • Візуальне побудова файлу інтерфейсу WSDL.
  • Основні блоки WSDL файлу.
  • Створення повідомлень і формування параметрів.
  • Опис операцій, видів зв'язування і точок розміщення сервісів.
 4. Використання WSI аналізатора.
  • Інсталяція аналізатора в середовищі Oracle JDeveloper.
  • Аналіз створеного WSDL документа.
  • Виявлення та виправлення помилок в описі інтерфейсу WSDL.
 5. Розробка та розміщення на сервері Web сервісу, отриманого в результаті компіляції WSDL файлу.
  • заглушити а й скелет сервісу.
 6. Підготовка пакету Oracle для публікації в якості сервісу.
  • Відображення типів даних Oracle SQL і PL SQL на методи сервісу.
  • Формування WSDL файлу на основі опису процедур і функцій в пакеті Oracle.
  • Використання JDBC і SQLJ стандарту для доступу до збережених процедур Oracle.
  • Клас - заглушка, сформований автоматично засобами Oracle JDeveloper.
  • Основи використання Java в базі даних.
  • Завантаження в Oracle Java класів для доступу з бази даних до Web сервісів.
  • Формування запитів до сервісів з SQL і PL SQL - Oracle база анних - клієнт для сервера додатків.
  • Управління безпекою для доступу з бази даних до сервера додатків.
 7. Використання технології EJB 3 для формування Web сервісу. < ul>
 8. Ще одне клієнтське уявлення для сесійного EJB компонента - web сервіс клієнт.
 9. Використання фасадних методів EJB для публікації в якості операцій.
 10. Анотації в EJB і сервлетах для публікації сервісів .
 11. Забезпечення безпечного доступу до виконання методів через web сервіс інтерфейс.
 12. Сутнісні біни для взаімодествія з даними.
 13. Розробка та розгортання веб-сервісів, реалізованих як класи і інтерфейси Java.
  • Автоматичне формування WSDL файлу з Java інтерфейсу.
  • Доступ до домашньої сторінки веб-сервісів OracleAS.
  • Передача параметрів сервісу з Web інтерфейсу, аналіз навантаження на сервіс, формування AJAX скрипта для доступу до сервісу з динамічних HTML - AJAX сторінок.
  • Дзвінок веб-сервісу в додатку клієнта.
  • Генерація файлу-заглушки і виклик веб-сервісу.
  • Політика безпечного доступу до методів сервісу.
 14. Розуміння протоколу SOAP (Simple Object Access Protoc ol, простий протокол доступу до об'єктів).
  • Насправді він такий простий?
  • Повідомлення протоколу SOAP.
  • Типи повідомлень протоколу SOAP.
  • Використання різних методів упаковки даних в конверт SOAP.
 15. SOA "підштовхує" до використання альтернативних технологій і підходів (таких як обмін повідомленнями) для побудови додатків за допомогою зв'язування сервісів, а не за допомогою написання нового програмного коду.
  • Споживання веб-сервісів стилю Document в середовищі Oracle JDeveloper.
  • Java API для доступу до служб повідомлень (JMS).
  • Веб-сервіси JMS.
  • Розробка MDB компонент і управління ними через служби JMS сервера додатків.
  • Асінхронниое виконання завдань через сервіси.
  • Передача простих і об'єктних повідомлень з сервісу в MDB компоненти.
  • у правління службою JTimer через опубліковані сервіси на сервері додатків.
 16. Розробка клієнтських додатків в інших мовах додатки.
  • Вбудовування виклику сервісу в статичні HTML сторінки, JSP і JSF ріложенія. (AJAX)
 17. До появи концепції SOA при розробці систем в якості відправного моменту для програмування бізнес логіки використовувалися діаграми робочих потоків і блок-схеми систем. Розроблені вручну програми ретельно тестувалися, після чого впроваджувалися. Сьогодні ситуація змінилася докорінно: сучасні інструменти управління бізнес-процесами дозволяють обійтися без ручної розробки і тестування. Так, за допомогою методів моделювання можна перевіряти коректність виконання бізнес логіки, представленої в діаграмах, а потім автоматично отримувати опису цих діаграм на XML-мовах управління бізнес-процесами. Таким засобом є мова BPEL
  • Обмін синхронними і асинхронними повідомленнями.
  • Обробка винятків.
  • Загальна архітектура BPEL PM.
  • BPEL Designer на базі середовища розробки JDeveloper.
  • Інсталяція, конфігурація, початок роботи.
  • конфігурація Oracle BPEL консолі.
  • Запуск сервера і дизайнера.
  • Порядок створення простого BPEL процесу - "HelloWorld".
  • Конфігурація WSDL інтерфейсу для BPEL процесу.
  • Конфігурація базового скелетона для процесу.
  • Використання утиліти ANT для збірки і розміщення процесу на сервері додатків.
  • Настрій ка build файлу для відправки додатки на сервер
 18. Оркестрування сервісів за допомогою BPEL.
  • Підтримка моделювання BPEL-процесів в середовищі JDeveloper.
  • Імпорт XML-схем і WSDL-локаторів.
  • Підтримка перевірки правильності, розгортання та управління життєвим циклом.
  • Синхронні і асинхронні процеси
 19. Удосконалення BPEL-процесів: паралельна обробка і умовні переходи.
  • Обробка в паралельних потоках.
  • галуження з паралельним виконанням процесів.
  • Умовне розгалуження.
  • Форми повідомлення
 20. Пов шення надійності процесів, використовуючи засоби обробки помилок і управління винятковими ситуаціями.
  • Визначення подій.
  • Конфігурація тайм-аутів.
  • Обробка помилок.
  • Перехоплення виняткових ситуацій.
  • Управління компенсують операціями.
 21. Включення в BPEL-процеси сервісів трансформацій.
  • Сервіс та інструмент трансформацій.
  • Пакетування трансформацій.
  • Стандартні, призначені для користувача і розширені функції.
  • Тестування і аналіз відображення.
  • Генерація XML-екземпляра.
  • інструм нт XSLT Mapper.
 22. Дзвінок BPEL-сервісів через адаптери.
  • П'ятниця адаптерів, заснована на стандартах.
  • Вибір сервісу адаптера.
  • Конфігурація адаптера файлів.
  • Підтримувані і зв'язуються адаптери.
  • Інтегроване середовище адаптерів.
  • Адаптер Oracle Applications.
  • Дзвінок в BPEL-процесі адаптера файлів як сервісу.
  • Дзвінок в BPEL-процесі адаптера бази даних як сервісу.
  • Додавання обробки виняткових ситуацій в системі бази даних.
  • Додавання операції циклу While.
  • Додавання гілки обробки виняткових сит ацій для операції області дії Scope.
  • Додавання операції очікування Wait
 23. Адміністрування та моніторинг BPEL-процесів.
  • BPEL-консоль.
  • Управління життєвим циклом BPEL-процесу.
  • Адміністрування диспетчера BPEL
  • Process Manager.
 24. Інтеграція Java-додатків і BPEL-процесів.
  • Оперативне вбудовування Java-коду.
  • Інтеграція в середовищі виклику веб-сервісів WSIF (Web Services Invocation Framework).
  • Дзвінок BPEL-процесу з JSP-сторінок, середовища JavaServer Faces (JSF) і інтегрованого середовища розробки додатків ADF.
  • Включення Java / J2EE-сервісів в BPEL-процес.
  • Розгортання JCA-адаптера і його використання в BPEL-процесі.
  • Реалізація веб-сервісу як BPEL-клієнта.
  • Реалізація в BPEL -процеси компонента, керованого повідомленнями, для організації асинхронного обміну повідомленнями.
 25. визна ення правил для операції створення паралельних гілок FlowN і використання цієї операції.
  • Дзвінок різних сервісів в залежності від вхідних даних користувача або критеріїв вибору.
  • Сполучні набори.
  • Реалізація сполучних наборів і операцій обробки тайм-аутів onAlarm.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-4

Тривалість, днів

6

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн