Курс NT-Java EE Розробка корпоративних Java EE додатків для стандартних серверів додатків

Це оглядовий курс, в якому буде показано більшість технологій JEE (Servlet, JSF, EJB 3) для стандартних серверів додатків, таких як JBoss, Weblogic, Web Sphere, приклади яких будуть розроблятися в середовищі Eclipse і JDeveloper. По всіх розділах курсу будуть створюватися додатки як серверної, так і клієнтської частини, всі приклади додатків будуть передані слухачам на магнітних носіях. В ході курсу будуються приклади додатків з використанням стандартних шаблонів, так само багато наводиться прикладів анти-патернів, які, на жаль, зустрічаються на практиці і навіть в сучасній літературі. За погодженням зі слухачами, розробка додатків ведеться для одного з стандартного сервера додатків (JBoss, WebLogic, OC4J, Web Sphere), можливий варіант тестування додатків на різних серверах. Крім цього, при читанні курсу активно використовується JUnit для тестування модулів.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • після закінчення курсу слухачі отримають повну картину по розробці додатків за допомогою середовища Eclipse і JDeveloper в технології JEE.
Аудиторія

Розробники Java, які планують використовувати технологію JEE.


 1. Інсталяція та конфігурація середовища розробки Eclipse, JDeveloper, основні компоненти і плагіни.
 2. Загальна архітектура стандартного сервера додатків JEE.
  • Інсталяція сервера, управління службами і сервісами.
  • Консоль управління сервером для вирішення тестових завдань розробника.
  • Порядок створення серверного JEE додатки.
  • Визначення основних сервісів JEE.
  • управління сервісом JAAS , JDBC, JMS, Timer і іншими.
  • Підключення тестового сервера до середовища розробки.
 3. Розробка додатків клієнта в архітектурі (RCP - Rich Client Platform) ля сервера додатків.
  • Інсталяція клієнта для сервера додатків.
  • Бібліотеки для підключення до сервера додатків.
  • Протоколи взаємодії з сервером (RMI, IIOP). Інтерфейс javax. naming. Context.
  • Введення в службу імен (JNDI).
  • Створення GUI інтерфейсу за допомогою середовища розробки.
 4. Розробка XML додатків (Візуальні засоби RAD).
  • Технологія JAXB.
  • Огляд розмітки.
  • Відомості про синтаксис XML.
  • DTD - визначення типу документа.
  • Мова визначення схем.
  • Простір імен та мову Xpath.
  • XLink.
  • Об'єктна модель документа.
  • SAX.
  • Використання каскадних таблиць стилів CSS.
  • Мова перетворення XSLT, зв'язок з HTML.
  • Інтеграція XML з корпоративними додатками.
  • Отримання об'єкта Java з XML документа, прео разование Java об'єкта в XML потік.
 5. Розробка додатків з використанням Servlets, JSP, JSF.
  • Web взаємодії.
  • Конфігурація сервера для роботи з Web додатками.
  • Структура WAR і EAR архівів, дескриптори розміщення і доставки.
  • Послідовність створення Web додатки.
 6. Правила побудови безпечного доступу до Web додатків.
  • Сервіс JAAS. Principals і JAZN аутентифікація.
  • Приклад розробки програми з використанням JAAS сервера.
  • Безпека на основі форм.
 7. Розробка Web контролерів на основі сервлетів.
  • Лістенери, фільтри, управління безпекою через сервлети.
  • Технологія програмування сервлетів, сеанси і життєвий цикл.
  • Контекст програми та сервлету.
  • Відстеження сеансів.
  • Цикл життя сесії.
  • Налаштування дескриптора розміщення Web додатки.
  • Використання JNDI для доступу до даних в сервлетах.
  • Взаємодія між сервлету і через контекст програми.
 8. Побудова найпростіших JSP сторінок.
  • JSP теги.
  • Використання мови виразів.
  • Отримання інформації зі структур даних.
  • Оператори мови виразів.
  • Приведення типів даних.
 9. Робота з діями Core.
  • Запис у вихідний потік.
  • Установка і видалення змінних.
  • Ітератори.
  • Перегляд колекцій в циклі.
  • Імпорт статичних і динамічних посилань.
 10. Робота з XML діями.
  • Синтаксичний розбір XML документа.
  • Умовні Х оператори і оператори цикло в.
  • Трансформація розширюваної мови стильових таблиць
 11. Локалізація додатків за допомогою ресурсних контентів. Бібліотека тегів форматування.
 12. Бібліотека SQL тегів.
  • Конфігурація та використання джерел даних.
  • Робота з результуючими множинами.
  • Робота з транзакціями.
 13. Модель MVC.
  • Створення Web додатків в архітектурі JSF.
  • Конфігураційний файл Faces сервлету.
  • Bucking bean.
  • Обробка подій на стороні сервера.
  • Підключення лістенеров і валідаторів.
  • Управління акціями в JSF додатку.
  • Бібліотека стандартних JSF компонент.
  • Правила використання основних UI (User Interface) компонент на сторінках JSF.
  • FacesContext - управління повідомленнями і доступ до стандартних контекстам додатки.
 14. Використання бібліотек Trinidad, ADF для розширення технології JSF і перенесення обробки подій на сторону клієнта - технологія AJAX.
 15. Інтеграція Web додатків з додатками EJB. Введення в технологію EJB.
 16. Особливості багатомодульною компонування додатків для сервера додатків
 17. Загальна архітектура EJB 3.
  • Анотації метаданих і дескрипторів доставки.
  • переносимість та міграція між специфікаціями 2 і 3.
  • Два типи компонент - Сесійні і Керовані подіями.
  • Сутнісні біни.
 18. порядок складання, упаковки і відправки на сервер додатків, модулів з EJB3 компонентами.
  • Анотації замість файлу ejb-jar.xml.
  • Конфігурація додатка на конкретному сервері додатків за допомогою анотацій сервера дод жений
 19. Клієнти для сесійних компонент (локальні, віддалені, Web сервіси).
  • Створення віддаленого клієнта на основі SWING додатки для виконання методів компонент з використанням rmi протоколу .
  • управління сесійним станом.
  • Цикл життя сесійних компонент.
  • Анотації, методи для управління циклом життя.
  • методи управління доступом до компонентам.
  • Розподіл ролей для виконання різних методів.
 20. Методи і класи Interceptor, анотація @AroundInvoke.
 21. Доступ до ресурсів додатки і сервера. TimerService.
  • Створення компоненти для виконання дій за розкладом.
  • Управління пасивацією в сесійних компонентах зі станом.
  • Створення найпростішого сутнісного компонента на основі таблиці в базі даних.
  • Конфігурація первинного ключа.
  • Анотація @Id, @SequenceGenerator, @TableGenerator.
  • Композиційний первинний ключ.
  • Анотація @Embeddable і @ EmbeddedId.
  • Відображення композиційного первинного ключа на сутнісний клас - анотація @IdClass.
 22. Конфігурація метаданих за таблицями і колонкам - анотації @Table, @SecondaryTable. @Column.
  • Пов'язані колонки - @JoinColumn.
  • Використання різних відносин між колонками.
  • Конфігурація базового відображення примітивних типів даних в таблицях Oracle - @Basic.
  • Конфігурація великих об'єктів - @Lob.
  • Конфігурація поля Version для виробництва оптимістичній блокування записи.
 23. Визначення методів життєвого циклу сутнісної компоненти - @Pre… і @Post… анотації. Асоціація лістенера і сутнісного класу.
 24. Конфігурація спадкування в сутнісних компонентах.
 25. Мова запитів EJBQL.
  • Використання анотацій для створення іменованих запитів (hidden) параметрів в запитах.
  • Створення динамічних запитів - javax.management.Query.
 26. Компоненти, керовані повідомленнями (MDB). Використання анотацій для прив'язки MDB компонента до джерела повідомлень.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java EE

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн