Курс NT-Java1 Введення в мову програмування Java

Цей курс є першою сходинкою в підготовці Java-програмістів. В ході навчання послідовно розглядаються ключові слова і конструкції мови програмування Java, прийоми створення простих Java- програм, основи об'єктно-орієнтованого програмування. Тренінг починається з розгляду основ об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) і концепцій об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування і, як уже говорилося, вище є вступним і розрахований на студентів, практично без досвіду програмування. Курс дозволить студентам отримати базові знання і практичні навички, необхідні для успішного засвоєння матеріалу наступного тренінгу - NT-Java2 Основи програмування на мові Java.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Аналізувати предметну область за дачі і шукати способи її вирішення
 • Застосовувати ключові концепції об'єктно-орієнтованого програмування
 • Виявляти об'єкти предметної області
 • Розробляти діаграми класів для проблемної області
 • Створювати ієрархію класів, засновану на діаграмах класів
 • Розробляти і тестувати Java-програми
 • Описувати та використовувати змінні примітивних типів
 • Повторно використовувати одного разу написаний об'єктно-орієнтована код
 • Записувати і використовувати вирази, умовні оператори, цикли
 • Примі ять инкапсуляцию, розробляти і викликати методи
 • Розробляти конструктори для створення об'єктів
 • Створювати і використовувати одномірні і багатовимірні масиви
 • Розширювати можливості існуючих класів за допомогою успадкування
Аудиторія

Люди, які володіють базовими математичними, логічними і аналітичними навичками вирішення проблем і які хочуть приступити до вивчення мови програмування Java

Технічні письменники, веб-розробники, технічні керівники, а також такі технічні фахівці не є програмістами, як, наприклад, системні адміністратори

Початківці програмісти і ті, хто вважає за краще почати вивчення програмування з мови Java, або бажають повернутися до основ і систематизувати свої знання

Фахівці з досвідом об'єктно-орієнтованого програмування, такі як C-розробники, так само отримають користь від цього курсу, оскільки він допоможе їм почати міграцію в світ Java.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Створювати і редагувати текстові файли, використовуючи текстовий редактор
 • Використовувати веб-браузер для пошуку інформації
 • Виконувати дії з командним рядком, запускати програми на виконання
 • Аналізувати логічні завдання, знаходити алгоритм вирішення задачі
 • Писати прості програми з використанням довільно го мови програмування
 1. Поняття об'єкта
 2. Абстракція і її використання в об'єктної моделі
 3. Поняття об'єкта
 4. Інкапсуляція
 5. Поняття класу
 6. Як співвідносяться поняття об'єкта і класу
 7. Атрибути і загальні операції в класах
 8. спадкування і повторне використання коду
 9. Узагальнення, спеціалізація і успадкування
 10. Поліморфізм і успадкування
 11. Абстрактні класи
 12. Взаємодія об'єктів
 13. Взаємодія об'єктів шляхом обміну повідомленнями
 14. Асоціація і композиція
 15. Час життя об'єкта
 16. Об'єктно-орієнтований анали і проектування за допомогою UML
 17. Створення прецедентів для опису проблемної області
 18. Розробка діаграми прецедентів
 19. Створення діаграми класів для предметної області завдання
 20. Створення діаграм діяльності, що деталізують прецеденти
 21. Написання класу згідно з діаграмами класів
 22. Огляд технології Java
 23. Огляд основних напрямків і технологій світу Java
 24. опис ключових концепцій мови програмування Java
 25. Коротка характеристика етапів життєвого циклу Java-додатків
 26. Аналіз проблеми і раз аботка алгоритму її рішення
 27. Розбір проблеми з використанням методів об'єктно-орієнтованого аналізу
 28. Проектування ієрархії класів
 29. Розробка та тестування Java-програми
 30. створення класу в мові програмування Java
 31. Використання методу main в тестовому класі для запуску Java-програми з командного рядка
 32. Компіляція і виконання Java-програми
 33. Декларування, ініціалізація і використання змінних
 34. Опис та використання змінних
 35. Примітивні типи мови Java
 36. Оголошення, ініціалізація і і користування змінних і констант в Java
 37. Присвоєння значень змінним
 38. Приведення типу
 39. Створення та використання об'єктів
 40. Оголошення та ініціалізація змінних посилальних типів
 41. Порівняння посилальних і примітивних типів
 42. Використання класу String
 43. Використання операторів і алгоритмічних конструкції
 44. Умовні оператори
 45. Застосування вкладених умовних операторів
 46. Використання оператора варіанта
 47. Використання циклів
 48. Створення циклів з передумовою
 49. Розробка арифметичних циклів
 50. Створення циклів c після умовою
 51. Розробка та використання методів
 52. Оголошення та виклик методу
 53. Порівняння методів конкретного об'єкта і статичних методів
 54. Перевантаження методів
 55. Інкапсуляція і конструктори
 56. Застосування інкапсуляції для приховування внутрішнього устрою об'єктів
 57. Створення конструкторів для ініціалізації об'єктів
 58. створення і використання масивів
 59. Поняття масиву. Одномірні масиви
 60. Способи ініціалізації масиву
 61. Створення двовимірних масивів
 62. Реалізація успадкування
 63. Поняття спадкування
 64. Абстракція
 65. Явна ідентифікація об'єктів, що використовуються в коді

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java1

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн