Курс NT-Java2 Основи програмування на мові Java

Протягом п'яти днів під керівництвом досвідченого інструктора студенти послідовно розглянуть синтаксис мови програмування Java, основи об'єктно-орієнтованого програмування з використанням Java, створення графічного інтерфейсу користувача за допомогою Swing API, механізми обробки винятків, організації введення / виведення, роботу з потоками , а також створення мережевих додатків. Кожен модуль курсу включає обговорення теоретичних питань, яке завершується виконанням лабораторної роботи, що дозволяє студентам на власному досвіді переваги і недоліки технології. Для виконання лабораторних робіт курсу буде використовуватися Netbeans IDE, що дозволить студентам познайомитися з цією чудовою середовищем розробки, навчитися документувати свої проекти, виконувати рефакторинг, налагодження і тестування коду, розробляти програми на платформі Netbeans. Також не будуть забуті питання використання шаблонів проектування, UML-проектування, кодогенераціі і антипаттерн.

Після закінчення тренінгу студенти зможуть спробувати здати незначний реальний тест і самостійно оцінити ступінь засвоєння матеріалу курсу і свою готовність до застосування отриманих знань на практиці .

Курс також може розглядатися як підготовка до здачі сертифікаційного тесту Java SE 7 Programmer I (1Z0-803).


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Створювати об'єктно-орієнтовані Java-додатка з основних принципів ООП, таких як інкапсуляція, успадкування і поліморфізм
 • Компілювати в байт-код і запускати Java-додатки на виконання
 • Використовувати типи даних і вирази
 • Застосовувати механізми обробки винятків
 • Документувати свої програми
 • Виконувати рефакторинг існуючого коду
 • налагоджувати, тестувати і профілюється овать свої проекти
 • Проектувати додатки за допомогою UML-діаграм і виконувати кодогенерацію і зворотний інжиніринг
 • Створювати графічні Java-додатка з використанням відповідних компонентів Swing API
 • Реалізувати введення / висновок для роботи з файловою системою
 • Створювати багатопотокові Java-програми
 • Використовувати сокети для організації взаємодії в реальному часі по протоколу TCP / IP
 • Розробляти додатки для платформи Netbeans
Аудиторія

Курс призначений для програмістів, вже мають певний досвід розробки з використанням інших мов і технологій програмування та зацікавлених у вивченні мови Java, плюс можливо, планують сертифікуватися на отримання статусу Oracle Certified Professional, Java Programmer.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • мати уявлення про принципи об'єктно-орієнтованого програмування
 • Вміти створювати і комп лировать найпростіші C / C ++ / C #-програми
 • Бажано (але не обов'язково) також проходження тренінгу NT-Java1 Введення в мову програмування Java
 1. Введення
 2. Огляд технології Java. Переваги та недоліки Java в порівнянні з конкуруючими технологіями
 3. Структура простого Java-програми
 4. Компіляція і запуск Java-додатка. IDE Netbeans. Основні можливості середовища розробки
 5. Об'єктно-орієнтоване програмування. Документування програм
 6. Абстракція, інкапсуляція, і пакетування
 7. Повторне використання Java-коду
 8. Поняття класу, атрибутів, методів, конструкторів, пакетів
 9. Використання модифікаторів доступу (private і public)
 10. Дзвінок методів об'єкта класу
 11. Використання онлайн-документації по Java API
 12. JavaDoc-коментарі.Генерація документації в Netbeans
 13. Ідентифікатори, ключові слова і типи
 14. Використання коментарів
 15. Правила формування ідентифікаторів
 16. Ключові слова мови Java
 17. Примітивні типи даних
 18. Числові і текстові типи
 19. Довідкові типи
 20. BigInteger і BigDecimal
 21. Оголошення змінних
 22. Створення об'єктів класу з використанням ключового слова new
 23. Ініціалізація членів класу
 24. Вирази, управління виконанням програми
 25. Instance - і локальні змінні
 26. Ініціалізація переменнних
 27. Основні оператори мови Java
 28. Приведення типів при присвоєнні значень змінним
 29. Логічні вирази, особливості їх синтаксису і застосування
 30. Використання основних алгоритмічних конструкцій (if, switch, for, while, do ), ключові слова break і continue
 31. Масиви
 32. Декларування масивів
 33. Ініціалізація елементів масиву
 34. Визначення кількості елементів масиву
 35. Багатовимірні і зазубрені масиви
 36. Операції над масивами, копіювання даних масиву в інший масив
 37. Проектування ієрархії класів. Знайомство з UML
 38. Основні принципи ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
 39. Перевантаження і перевизначення методів
 40. Використання модифікаторів доступу protected і default (package-friendly)
 41. Використання конструкторів, створення декількох конструкторів класу
 42. Процес створення і ініціалізації об'єкта
 43. Знайомство з UML. Використання EasyUML для Netbeans
 44. кодогенерацію на основі діаграми класів. Зворотний інжиніринг
 45. Особливості створення класів
 46. Створення статичних змінних, методів і ініціалізаторів
 47. Final-класи, методи і змінні
 48. Створення та використання перерахувань
 49. Використання статичного імпорту
 50. Створення абстрактних класів і методів
 51. Створення та використання інтерфейсів
 52. Рефакторинг. Типові архітектурні рішення і антипаттерн
 53. Поняття про рефакторінгу
 54. Виконання рефакторінга в Netbeans
 55. Паттерни і антипаттерн
 56. Типові помилки початківців розробників
 57. Обробка помилок і виключень. Налагодження, тестування і профілювання
 58. Обробка виняткових ситуацій
 59. Блок try… catch… finally
 60. Категорії винятків
 61. Загальні типи винятків
 62. Опис власних типів виключень
 63. Налагодження коду в середовищі Netbeans
 64. Поняття про тестування ПО.Unit-тести
 65. Написання та виконання jUnit-тестів в Netbeans
 66. Профілювання проекту в Netbeans
 67. Колекції і дженерики
 68. Поняття колекції, особливості поведінки і використання колекцій
 69. Інтерфейс Map
 70. використання generic-колекцій
 71. використання типів в generic-класах
 72. Рефакторинг існуючого коду
 73. Перебір всіх елементів колекції
 74. Основи введення-виведення
 75. Робота з аргументами командного рядка і властивостями системи
 76. Використання класу Properties
 77. Серіалізация і десеріалізацію об'єктів
 78. Робота з потоками введення а-виведення
 79. Робота з консоллю і файлової системою
 80. Введення даних з консолі
 81. Висновок на консоль
 82. Файли і потоки введення-виведення
 83. Створення графічного інтерфейсу користувача
 84. Огляд JFC і Swing
 85. Структура Swing API, Swing-пакети
 86. Основні інтерфейсні елементи: контейнери, компоненти і менеджери розмітки
 87. Властивості контейнерів, компонентів і менеджерів розмітки
 88. Опис однопотокового Swing-додатки
 89. Побудова графічного інтерфейсу користувача за допомогою Swing
 90. поняття про JavaFX
 91. Обробка подій від інтерфейсних ел ементов
 92. Типи подій і обробників
 93. Модель подій Java SE
 94. Поведінка графічного інтерфейсу, генерація подій
 95. Обробка подій
 96. Розпаралелювання обробки в Swing-додатку, використання класу SwingWorker
 97. Тонке налаштування інтерфейсу
 98. Створення меню і інших типових інтерфейсних елементів
 99. Налаштування властивостей компонентів (шрифти, кольори і т.д.)
 100. Нить в Java
 101. Поняття потоку
 102. Створення потоків
 103. Управління потоками і написання крос-платформного многопоточного коду
 104. П роблеми при роботі декількох потоків із загальними даними
 105. Використання wait і notify для управління потоками
 106. Використання ключового слова synchronized для захисту даних
 107. Робота з мережею
 108. Створення мережевих підключень
 109. Робота з TCP / IP
 110. Класи для реалізації сервера і клієнта (ServerSocket і Socket)
 111. Розробка додатків для платформи Netbeans
 112. Огляд платформи Netbeans
 113. Розробка модулів
 114. Розробка клієнтських додатків
 115. Приклади додатків на платформі Netbeans

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java2

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн