Курс NT-Java1 Вступ до мови програмування Java | nt.ua

Курс NT-Java1 Вступ до мови програмування Java

Курс є першою сходинкою в підготовці Java-програмістів та розрахований на студентів без досвіду програмування. Тренінг починається з розгляду основ об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), концепцій об'єктно-орієнтованого аналізу та проектування. В курсі послідовно розглядаються важливі слова та конструкції мови програмування Java, прийоми створення простих Java-програм. Курс надає базові знання та практичні навички для успішного засвоєння матеріалу наступного курсу «NT-Java2. Основи програмування на мові Java».


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • аналізувати предметну область задачі та шукати способи її вирішення;
 • застосовувати ключові концепції об'єктно-орієнтованого програмування;
 • виявляти об'єкти предметної області;
 • розробляти діаграми класів для проблемної області;
 • створювати ієрархію класів, засновану на діаграмах класів;
 • розробляти та тестувати Java-програми;
 • описувати та використовувати змінні примітивних типів;
 • повторно використовувати одного разу написаний об'єктно-орієнтована код;
 • записувати та використовувати вирази, умовні оператори, цикли;
 • застосовувати інкапсуляцію, розробляти та викликати методи;
 • розробляти конструктори для створення об'єктів;
 • створювати та використовувати одновимірні та багатовимірні масиви;
 • розширювати можливості наявних класів за допомогою успадкування.
Аудиторія
 • Фахівці, які мають базові математичні, логічні та аналітичні навички вирішення проблем та хочуть вивчити мову програмування Java.
 • Технічні письменники, web-розробники, технічні керівники, а також технічні фахівці, які не є програмістами, наприклад, системні адміністратори.
 • Програмісти-початківці та охочі почати вивчення програмування з мови Java або повернутися до основ та систематизувати свої знання.
 • Фахівці з досвідом об'єктно-орієнтованого програмування, наприклад, C-розробники, також отримають користь від цього курсу, оскільки він допоможе їм почати міграцію в світ Java.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • створювати та редагувати текстові файли за допомогою текстового редактора;
 • використовувати web-браузер для пошуку інформації;
 • виконувати дії з командним рядком, запускати програми на виконання;
 • аналізувати логічні завдання, знаходити алгоритм вирішення задачі;
 • писати прості програми з використанням довільної мови програмування.
 1. Поняття об'єкта
  • Абстракція та її використання в об'єктній моделі
  • Поняття об'єкта
  • Інкапсуляція
 2. Поняття класу
  • Як співвідносяться поняття об'єкта та класу
  • Атрибути та загальні операції в класах
  • Спадкування та повторне використання коду
  • Узагальнення, спеціалізація та успадкування
  • Поліморфізм та успадкування
  • Абстрактні класи
 3. Взаємодія об'єктів
  • Взаємодія об'єктів шляхом обміну повідомленнями
  • Асоціація та композиція
  • Час життя об'єкта
 4. Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування за допомогою UML
  • Створення прецедентів для опису проблемної області
  • Розробка діаграми прецедентів
  • Створення діаграми класів для предметної області завдання
  • Створення діаграм діяльності, що деталізують прецеденти
  • Написання класу згідно з діаграмами класів
 5. Огляд технології Java
  • Огляд основних напрямків та технологій світу Java
  • Опис важливих концепцій мови програмування Java
  • Коротка характеристика етапів життєвого циклу Java-додатків
 6. Аналіз проблеми та розробка алгоритму її рішення
  • Розгляд проблеми з використанням методів об'єктно-орієнтованого аналізу
  • Проектування ієрархії класів
 7. Розробка та тестування Java-програми
  • Створення класу в мові програмування Java
  • Використання методу main в тестовому класі для запуску Java-програми з командного рядка
  • Компіляція та виконання Java-програми
 8. Декларування, ініціалізація та використання змінних
  • Опис та використання змінних
  • Примітивні типи мови Java
  • Оголошення, ініціалізація, використання змінних та констант в Java
  • Присвоєння значень змінним
  • Приведення типу
 9. Створення та використання об'єктів
  • Оголошення та ініціалізація змінних посилальних типів
  • Порівняння посилальних та примітивних типів
  • Використання класу String
 10. Використання операторів та алгоритмічні конструкції
  • Умовні оператори
  • Застосування вкладених умовних операторів
  • Використання оператора варіанта
 11. Використання циклів
  • Створення циклів з передумовою
  • Розробка арифметичних циклів
  • Створення циклів з післяумовою
 12. Розробка та використання методів
  • Оголошення та виклик методу
  • Порівняння методів конкретного об'єкта та статичних методів
  • Перевантаження методів
 13. Інкапсуляція та конструктори
  • Застосування інкапсуляції для приховування внутрішнього устрою об'єктів
  • Створення конструкторів для ініціалізації об'єктів
 14. Створення та використання масивів
  • Поняття масиву. Одновимірні масиви
  • Способи ініціалізації масиву
  • Створення двовимірних масивів
 15. Реалізація успадкування
  • Поняття спадкування
  • Абстракція
  • Явна ідентифікація об'єктів, що використовуються в коді

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java1

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Методичка у вигляді конспекту
 • Збірник лабораторних робіт
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу