Курс NT-Java2 Основи програмування на мові Java | nt.ua

Курс NT-Java2 Основи програмування на мові Java

Протягом п'яти днів під керівництвом досвідченого інструктора слухачі послідовно розглянуть синтаксис мови програмування Java, основи об'єктно-орієнтованого програмування з використанням Java, створення графічного інтерфейсу користувача за допомогою Swing API, механізми обробки винятків, організації введення та виведення, роботу з потоками, а також створення мережних додатків. Кожен модуль складається з обговорення теоретичних питань, яке завершується виконанням лабораторної роботи. Це дозволяє студентам пересвідчитися у переваги та недоліках технології. Для виконання лабораторних робіт курсу використовується NetBeans IDE, що дозволить студентам ознайомитися з цим чудовим середовищем розробки, навчитися документувати свої проекти, виконувати рефакторинг, налагодження та тестування коду, розробляти програми на платформі NetBeans. Також розглядатимуться питання використання шаблонів проектування, UML-проектування, кодогенераціі та антипатернів.

Після закінчення тренінгу студенти спробують скласти нескладний реальний тест, самостійно оцінити ступінь засвоєння матеріалу курсу та свою готовність до застосування отриманих знань на практиці .

Курс може розглядатися підготовчим до складання сертифікаційного тесту Java SE 7 Programmer I (1Z0-803).


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • створювати об'єктно-орієнтовані Java-додатка на основі принципів ООП, як-от інкапсуляція, успадкування та поліморфізм;
 • компілювати в байт-код та запускати Java-додатки на виконання;
 • використовувати типи даних та вирази;
 • застосовувати механізми обробки винятків;
 • документувати свої програми;
 • виконувати рефакторинг наявного коду;
 • налагоджувати, тестувати та профілювати свої проекти;
 • проектувати додатки за допомогою UML-діаграм, виконувати кодогенерацію та зворотний інжиніринг;
 • створювати графічні Java-додатки з використанням відповідних компонентів Swing API;
 • реалізувати введення та виведення для роботи з файловою системою;
 • створювати багатопотокові Java-програми;
 • використовувати сокети для організації взаємодії в реальному часі за протоколами TCP/IP;
 • розробляти додатки для платформи NetBeans.
Аудиторія

Курс призначений для програмістів, які вже мають певний досвід розробки з використанням інших мов та технологій програмування, зацікавлених у вивченні мови Java та, можливо, планують сертифікуватися на отримання статусу Oracle Certified Professional, Java Programmer.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • розуміти принципи об'єктно-орієнтованого програмування;
 • вміти створювати та компілювати найпростіші C/C++/C#-програми;
 • курс «NT-Java1. Введення в мову програмування Java».
 1. Вступ
  • Огляд технології Java. Переваги та недоліки Java в порівнянні з конкуруючими технологіями
  • Структура простого Java-додатка
  • Компіляція та запуск Java-додатка. IDE NetBeans. Основні можливості середовища розробки
 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Документування програм
  • Абстракція, інкапсуляція та пакетування
  • Повторне використання Java-коду
  • Поняття класу, атрибутів, методів, конструкторів, пакетів
  • Використання модифікаторів доступу private та public
  • Виклик методів об'єкта класу
  • Використання онлайн-документації з Java API
  • JavaDoc-коментарі. Генерація документації в NetBeans
 3. Ідентифікатори, ключові слова та типи
  • Використання коментарів
  • Правила формування ідентифікаторів
  • Важливі слова мови Java
  • Примітивні типи даних
  • Числові та текстові типи
  • Посилальні типи
  • BigInteger та BigDecimal
  • Оголошення змінних
  • Створення об'єктів класу з використанням ключового слова new
  • Ініціалізація членів класу
 4. Вирази, управління виконанням програми
  • Instance та локальні змінні
  • Ініціалізація змінних
  • Основні оператори мови Java
  • Приведення типів при присвоєнні значень змінним
  • Логічні вирази, особливості їх синтаксису та застосування
  • Використання основних алгоритмічних конструкцій if, switch, for, while, do, важливі слова break та continue
 5. Масиви
  • Декларування масивів
  • Ініціалізація елементів масиву
  • Визначення кількості елементів масиву
  • Багатовимірні та зазубрені масиви
  • Операції над масивами, копіювання даних масиву в інший масив
 6. Проектування ієрархії класів. Знайомство з UML
  • Основні принципи ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
  • Перевантаження та перевизначення методів
  • Використання модифікаторів доступу protected та default (package-friendly)
  • Використання конструкторів, створення декількох конструкторів класу
  • Процес створення та ініціалізації об'єкта
  • Знайомство з UML. Використання EasyUML для NetBeans
  • Кодогенерація на основі діаграми класів. Зворотний інжиніринг
 7. Особливості створення класів
  • Створення статичних змінних, методів та ініціалізаторів
  • Final-класи, методи та змінні
  • Створення та використання перерахувань
  • Використання статичного імпорту
  • Створення абстрактних класів та методів
  • Створення та використання інтерфейсів
 8. Рефакторинг. Типові архітектурні рішення та антипатернів
  • Поняття про рефакторінг
  • Виконання рефакторінга в NetBeans
  • Патерни та антипатерни
  • Типові помилки розробників-початківців
 9. Обробка помилок та виключень. Налагодження, тестування та профілювання
  • Обробка виняткових ситуацій
  • Блок try… catch… finally
  • Категорії винятків
  • Загальні типи винятків
  • Опис власних типів виключень
  • Налагодження коду в середовищі NetBeans
  • Поняття про тестування ПЗ. Unit-тести
  • Написання та виконання jUnit-тестів в NetBeans
  • Профілювання проекту в NetBeans
 10. Колекції та дженерики
  • Поняття колекції, особливості поведінки та використання колекцій
  • Інтерфейс Map
  • Використання generic-колекцій
  • Використання типів в generic-класах
  • Рефакторинг наявного коду
  • Перебір всіх елементів колекції
 11. Основи введення та виведення
  • Робота з аргументами командного рядка та властивостями системи
  • Використання класу Properties
  • Серіалізація та десеріалізація об'єктів
  • Робота з потоками введення та виведення
 12. Робота з консоллю та файлової системою
  • Введення даних з консолі
  • Виведення на консоль
  • Файли та потоки введення та виведення
 13. Створення графічного інтерфейсу користувача
  • Огляд JFC та Swing
  • Структура Swing API, Swing-пакети
  • Основні інтерфейсні елементи: контейнери, компоненти та менеджери розмітки
  • Властивості контейнерів, компонентів та менеджерів розмітки
  • Опис однопотокового Swing-додатка
  • Побудова графічного інтерфейсу користувача за допомогою Swing
  • Поняття про JavaFX
 14. Обробка подій від інтерфейсних елементів
  • Типи подій та обробників
  • Модель подій Java SE
  • Поведінка графічного інтерфейсу, генерація подій
  • Обробка подій
  • Розпаралелювання обробки в Swing-додатку, використання класу SwingWorker
 15. Тонке налаштування інтерфейсу
  • Створення меню та інших типових інтерфейсних елементів
  • Налаштування властивостей компонентів, шрифтів, кольорів тощо
 16. Багатопотоковість в Java
  • Поняття потоку
  • Створення потоків
  • Управління потоками та написання крос-платформного багатопотокового коду
  • Проблеми при роботі декількох потоків із загальними даними
  • Використання wait та notify для управління потоками
  • Використання важливого слова synchronized для захисту даних
 17. Робота з мережею
  • Створення мережних підключень
  • Робота з TCP/IP
  • Класи для реалізації сервера та клієнта ServerSocket та Socket
 18. Розробка додатків для платформи NetBeans
  • Огляд платформи NetBeans
  • Розробка модулів
  • Розробка клієнтських додатків
  • Приклади додатків на платформі NetBeans

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java2

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Методичка у вигляді конспекту
 • Збірник лабораторних робіт
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу