Курс NT-WebAngular Розробка web-додатків: TypeScript, Angular | nt.ua

Курс NT-WebAngular Розробка web-додатків: TypeScript, Angular

П'ятиденний курс надає знання та навички для розробки інтерфейсів користувачів web-додатків з використанням основних компонентів, як-от дерева, таблиці, форми введення даних, вікна, діалоги. Набувається досвід роботи з WildFly-сервером з розгорнутими на ньому базою даних PostgreSQL, схемами даних та сервісами.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • самостійно розгорнути та конфігурувати середовище Angular;
 • орієнтуватися в додаткових компонентах та бібліотеках;
 • створювати складні інтерфейси для відображення даних в сучасних web-браузерах;
 • розгортати додатки на серверах підприємства та пов'язувати свої web-додатки з сервісами, які вже працюють;
 • використовувати інструмент розробки Angular/CLI;
 • реалізовувати в додатках механізми навігації, пошук, сортування даних, REST-сервіси та відображення даних у співвідношенні «майстер-деталь» з подальшим редагуванням в базі даних через мікросервіси.
Аудиторія

Курс призначений для розробників, які забезпечують взаємодію клієнтських web-додатків з сервісами підприємств, а також для розробників web-інтерфейсів.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • розуміння концепцій об'єктно-орієнтованого програмування;
 • основи HTML, JSON, XML, ES5, а також http-протоколів.
 1. Вступ до інструментів та середовища розробки Angular, місце мови TypeScript в сучасній web-розробці
  • Огляд додатка, створеного за допомогою інструменту розробки Angular/CLI. Реалізація механізмів безпечного доступу до сервісів з додатка. Генерація звітів в форматі Excel та відображення їх на сторінках
  • Підготовка робочого місця для розробки програми, встановлення продуктивного сервера. Інсталяція NodeJS та середовища розробки WebStorm. Підготовка робочих каталогів. Аналіз REST-сервісів продуктивного сервера
  • Створення програми з нуля. Утиліти npm та ng. Анатомія додатка. Файли. Підготовка додатка для роботи в режимі розробки та в продуктивному режимі. Запуск додатка в обох варіантах, як продуктивним сервером, використання сервера WildFly
  • Два види компіляції модулів та компонентів JIT та AOT, прапор запуску prod. Переваги JIT-компіляції на етапі розробки
  • Модуль додатка та основний компонент програми. TypeScript та JavaScript для розробки
  • Огляд середовища виконання, розподіл пам'яті, стек викликів, «купа», механізми зворотного виклику. Движок, механізм V8, загальне представлення та механізми виконання
  • Однопотоковий EMACScript, цикл подій та паралельне виконання
  • TypeScript-механізм суворої типізації для JavaScript, налаштування робочого місця для використання TypeScript, анотації типів, інтерфейси, необов'язкові властивості інтерфейсів, стрілочні функції або лямбда-вирази, модифікатор private, pablic, спадкування. Компіляція TypeScript в JavaScript. Декоратори як основа укладання контрактів між віртуальною машиною V8 та компонентами додатка
  • Основи ООП, інкапсуляція, поліморфізм, успадкування, абстракції. Використання інтерфейсів TypeScript для типізації методів та класів, шаблони параметрів інтерфейсів, методів та класів
 2. Інструмент розробки web-додатків Angular
  • Утиліта ng - основний інструмент для розробника в середовищі Angular. Командний рядок. Основні опції. Створення програми з нуля. Зміна конфігураційних файлів, створення проксі для взаємодії з сервером сервісів. Особливості середовища WebStorm. Початок розробки, головний модуль та головний компонент додатка, таблиці стилів та інші ресурси
  • Створення шляхів навігації та зв'язування їх з компонентами. Модуль маршрутизації. Параметри маршруту, параметри рядка запиту, програмна навігація, дочірні маршрути. Побудова меню та визначення активних маршрутів. Організація програмної навігації, знайомство з подіями додатка
  • Створення компонента додатка, визначення місця розміщення активів assets, організація завантаження статичного контенту на сторінку
  • Порядок використання додаткових модулів, завантаження залежностей з використанням ng add. Інструментарій @angular/material. Інсталяція залежностей через середовище WebStorm, доступ, архітектура, налаштування, компоненти та їх використання на сторінці, зв'язок через сервіси з базою даних. Компоненти, які визначають зовнішній вигляд додатків, інсталяція, налаштування
  • Створення вікон в додатку, контейнер MatDialog, конфігурація діалогового вікна, передавання параметрів в діалог та повернення результату дій користувача. Загальні діалоги додатка як сервіси. Повторне використання діалогового контейнера. Механізми DaragAndDrop в додатку. Підготовка DataSources для відображення таблиць, дерев та інших компонентів
  • Визначення сервісів. Взаємодія з сервісів з серверами додатків, створення сервісу з параметрами та поверненням результату через «обіцянку» Promise. Клієнт HTTP. Особливості виконання методів POST та GET, обробка помилок, використання AJAX для асинхронного обміну байтовими потоками з серверами додатків. Механізми Observable та Subscribe, використання Promise. Async - Await
  • Використання результату роботи сервісів в компонентах, відображення даних у вигляді таблиць та дерев, використання CSS-стилізації для даних, отриманих із сервісів, одностороннє зв'язування, обробка подій, двостороннє зв'язування, зв'язування через атрибути. Взаємодія між компонентами, передача даних з одного компонента в інший. Директиви для зміни зовнішнього вигляду додатка
  • Форми стандартні та реактивні. Приклад створення стандартної форми. Валідація та стилізація форми. Відправлення форми через сервіс на сервер додатків з подальшим відправленням змін в базу даних
 3. Організація на прикладі Python-сервера доступу до сервера Node Express та серверів, які готують звітні дані для публікації на сторінках додатка

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-WebAngular

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання у віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу