Курс NT-WebDev Web і розробка сучасних додатків. Технології React, Angular, NodeJS, Jakarta EE, Python | nt.ua

(050) 352 68 64

Курс NT-WebDev Web і розробка сучасних додатків. Технології React, Angular, NodeJS, Jakarta EE, Python

Сучасних технологій зі створення веб-додатків дуже багато. Огляд цих технологій зібраний в одному місці — у цьому курсі. Він буде корисний розробникам, адміністраторам, архітекторам проектів. У курсі розповідається про сучасні розподілені обчислення, REST і мікросервіси, на готових прикладах будується розподілена мережа додатків на різних платформах і з використанням різних мов програмування.

За час проведення курсу слухачі ознайомляться з серверами Wildfly, NGINX, Node-Express, а саме — конфігурація, налаштування продуктивності, формування взаємодії з іншими серверами та системами. Побудують простий сервер з використанням Python. Таким чином буде побудована повна картина сучасної веб розробки.

Протягом курсу буде створено фронтальний додаток з використанням однієї з популярних бібліотек — React або Angular (за погодженням зі слухачами). А також буде розроблений проект для серверної частини, на основі технологій Jakarta EE (Стара назва — Java EE) для сервера додатків Wildfly.


Аудиторія

Курс буде корисний для розробників додатків масштабу підприємства, адміністраторів серверів додатків, керівників проектів, архітекторів ПО.


 1. Загальна архітектура сучасних веб-додатків
  • Односторінкові додатки (SPA)
  • Jakarta EE технологія на стороні сервера та бібліотеки для створення клієнтських додатків
  • JSON для обміну даних між клієнтом та сервером
  • Серверна частина — від монолітних додатків до мікросервісів і розподілених обчислень
 2. Сервер додатків Wildfly та його конфігураційні файли
  • Gallеon — від веб-сервера до повного сервера додатків стандарту Jakarta EE
  • Налаштування ресурсів доступу до даних баз даних Oracle і Postgresql
  • Конфігурація асинхронних черг і розділів – JMS
  • Пули об'єднань-визначень фабрик
 3. Конфігурація та налаштування
  • Пули бінів масштабу підприємства
  • Асинхронні MDB біни
  • Сервіси взаємодії з поштовими серверами
 4. Загальна архітектура серверного додатку Jakarta EE
  • Модулі та компоненти
  • Управління метаданими додатків та компонентами
 5. Rest сервіси для обміну даними між фронтальною та серверними частинами додатку
  • Розробка проекту з REST ресурсами
  • Доступ до пулів баз даних сервера додатків
  • Механізми JPA
  • EntityManager
  • Серіалізація об'єктів Java в JSON потоки
  • Готові рішення для тестування серверних ресурсів
 6. Сервер на основі бібліотек Python
  • Доступ з Python до баз даних Oracle і Postgresql
  • Особливості роботи та конфігурації драйверів
 7. Написання тестового клієнту на NodeJS.
  • Сервер Express — створення серверного додатку для роботи з базою даних Oracle і Postgresql
  • Пули об'єднань
  • Бібліотеки для роботи з базами даних
  • NodeJS сервер — клієнт для інших серверів
 8. Технологія EJB3.x.
  • Цикл життя сесіонних компонент
  • Анотації, методи для управління циклом життя
  • Проксі об'єкти для доступу до бізнес методів
  • Локальні виклики
  • Діаграма стану сесійних бінів
 9. Управління сесіонним станом
  • Компоненти Singletons і компоненти з асинхронними методами
  • Повернення значення з асинхронного методу
  • Ін'єкції ресурсів сервера додатків в методи сесійних бінів
  • Бізнес транзакції та управління ними з боку сервера додатків. Стан транзакційного контексту
  • Використання XA джерел даних у бізнес-методах
 10. Методи управління доступом до компонентів
  • JAAS аутентифікація та доступ до бізнес компонентів
  • Розподіл ролей для виконання різних методів
  • Методи та класи Interceptor
  • Анотація @AroundInvoke
 11. Доступ до ресурсів додатку та серверу із захисних методів
  • TimerService
  • Створення компонентів для виконання дій за розкладом
 12. Публікация даних сервера додатків через REST сервіси
  • Методи доступу до сервісів
  • Створення тестового навантажувального клієнта для REST
 13. Взаємодія з поштовими серверами
  • Додаток для виконання складної розподіленої транзакції з доступом до баз даних, JMS і поштових серверів
  • Остаточне тестування розподіленого додатку
 14. Створення клієнтського веб додатку на прикладі бібліотек (frameworks) Angular або React
  • Асинхронні веб-клієнти
  • Створення шляхів навігації та зв'язування їх з компонентами
  • Модуль маршрутизації
  • Параметри маршруту, дочірні маршрути
  • Побудова меню та визначення активних маршрутів
 15. Створення компоненту додатка, визначення місця розміщення активів (assets), організація підгруження статичного контенту на сторінку
  • Визначення сервісів
  • Взіємодія із сервісів з серверами додатків, створення сервісу з параметрами та повернення результату через Звернення (Promise)
  • HTTPClient
  • Особливості виконання методів POST і GET, обробка помилок, використання AJAX для асинхронного обміну байтовими потоками з серверами додатків
  • Механізми Observable і Subscribe, використання Promise. Async — Await
 16. Використання результату роботи сервісів у компонентах
  • Відображення даних у вигляді таблиць та дерев
  • Використання CSS стилізації для даних, отриманих із сервісів
  • Одностороннє зв'язування
  • Обробка подій
  • Двостороннє зв'язування
  • Зв'язування через атрибути
  • Технології FLUX і REDUX
  • Єдине клієнтське сховище
  • Hooks-React

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-WebDev

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

09.10.23
09:30 - 17:00
10.10.23
09:30 - 17:00
11.10.23
09:30 - 17:00
12.10.23
09:30 - 17:00
13.10.23
09:30 - 17:00