Курс NT-LAdm Інсталяція, адміністрування і підтримка Linux-систем

Курс присвячений основним питанням адміністрування Linux-системи, починаючи з використання елементарних команд користувача і закінчуючи нетривіальними запитаннями супроводу системи. Він може бути умовно розділений на дві частини: перша - використання Linux / Unix систем, і друга - адміністрування Linux-системи. У першій частині вивчаються основні інструменти адміністратора системи: командний інтерпретатор, редактор vi, програми для роботи з файлами, процесами, символьними потоками і ряд інших. У другій - власне система, її основні елементи, їх призначення та використання.

Цей курс (або аналогічний по ОС FreeBSD) в поєднанні з мережевим курсом становить основу для інших курсів навчального центру з відкритим системам.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Як влаштована операційна система
 • Яке призначення складових частин ОС Linux і як використовувати їх для вирішення конкретних завдань
 • Яким чином забезпечується функціонально ть системи
 • будете вміти:
 • Виконувати основні операції з управління файлами
 • Здійснювати управління доступом
 • Виробляти монтування файлових систем
 • Створювати і редагувати файли за допомогою текстового редактора vi
 • Ефективно використовувати можливості командного інтерпретатора
 • Створювати та адаптувати скрипти командного інтерпретатора
 • Усвідомлено застосовувати інструментарій ОС Linux:
 • Оптимально розподіляти ресурси системи
 • Виконувати управління процесами
 • Здійснювати специфічні опер ції над файлами і файлової системою
 • Автоматизувати рішення задач системного адміністрування
 • Інсталювати операційну систему Linux
 • Відновлювати працездатність пошкодженої системи
 • Налаштовувати і конфігурувати систему:
 • Встановлювати програмне забезпечення з RPM-пакетів і архівів вихідних текстів
 • Керувати процесом початкового завантаження системи, гнучко налаштовувати завантажувач і рівні запуску ОС
 • Виконувати конфігурація і збірку ядра операційної системи
 • Налаштовувати систему під конкре тное апаратне забезпечення
 • Виконувати настроювання системних сервісів: періодичного запуску, запуску процесів за розкладом, журнализация системи
Аудиторія

Системні адміністратори , які виконують інсталяцію та супровід серверів і робочих станцій під управлінням операційної системи Linux.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові знання про апаратне забезпечення (архітектура комп'ютера, принципи роботи і призначення процесора, ОЗУ, жорсткого диска )
 • базові навички програмування
 • елементарні знання англійської мови (на рівні команд)
 1. Базові поняття операційної системи Linux.
 2. Робота з документацією системи.
  • Системи man, info і документація програм
  • Програми man, apropos, whatis
 3. Файли, каталоги, робота з файлами.
  • Програми cp, mv, rm, ln, ls і інші.
 4. Права доступу до файлів і каталогів.
  • Програми chmod, chown, chgrp.
 5. Облікові записи користувачів в ОС Linux.
  • Структура облікового запису
  • Створення, видалення, зміна властивостей облікових записів
  • Програми useradd, deluser, groupadd, whoami, id, logname, who, users, tty
 6. Текстовий редактор vi.
  • Редагування тексту
  • Команди командного рядка
  • Відкриття / збереження файлу
  • Вставка тексту з файлу
  • Робота з групами рядків
  • Пошук і заміна.
 7. Командний інтерпретатор bash
  • автоматичне продовження
  • Історія команд
  • Обробка командного рядка інтерпретатором, командні конструкції
  • змінні командного інтерпретатора і змінні оточення
  • скриптинга
  • Автоматизація вирішення завдань адміністрування.
 8. Інструментарій < ul>
 9. Програми-фільтри
 10. Програми-пошуку файлів.
 11. Інсталяція ОС Linux
  • Підходи до вибо ру схеми розбиття дискового простору і вибору файлових систем.
 12. Управління дисковими розділами
  • Програми fdisk, cfdisk, sfdisk, fsck, mkfs
 13. Управління програмним забезпеченням
  • Інсталяція, деінсталяція і оновлення програмного забезпечення
  • Програми apt-get / yum, dpkg / rpm.
 14. Ядро системи
  • Етапи інсталяції ядра системи: отримання, розпакування, накладення патчів, конфігурація, збірка, інсталяція.
 15. Завантаження системи
  • Етапи завантаження системи
  • Завантажники GRUB
  • Програма init
  • Рівні виконання.
 16. Системні лише послуги сервіси
  • Управління службами системи
  • Додавання / видалення служби в завантаження
  • Включення / вимикання / перезавантаження служби.
 17. Журнали системи
  • Програма Syslog
  • селектори повідомлень Syslog
  • Опис маршрутизації системних повідомлень у файлі syslog.conf
 18. Запуск процесів за розкладом
  • Програми cron і anacron
  • Файли розкладів.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-LAdm

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

Ціна, грн