Курс NT-LNet Реалізація мережевої інфраструктури на основі Linux-систем

Курс присвячений вивченню питань адміністрування мережі, побудованої на базі Linux-систем або використовує Linux-системи для вирішення окремих задач. Окрему увагу приділено налаштування Linux-системи на роботу в якості шлюзу в Інтернет: налаштування фільтра пакетів, проксі-сервера, поштового сервера і ряду інших.

Курс містить велику кількість практичних прикладів і рекомендацій.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Використовувати знання принципів організації ЛВС, моделі OSI, стека протоколів TCP / IP при побудові комп'ютерних мереж
 • Використовувати Linux-систему в якості клієнта: отримати доступ до web і ftp-серверів, працювати з поштовими програмами, використовувати можливість віддаленого управління, перевіряти працездатність мережевих систем
 • Створювати і налаштовувати мережеві інтерфейси
 • налаштовувати статичну маршрутизацію
 • Створювати і налаштовувати брандмауер на основі Linux- систем
 • Використовувати програми аналізу роботи мережі
 • создаватся ь і налаштовувати повнофункціональний шлюз Internet (канал зв'язку з провайдером, брандмауер, Proxy Server, маршрутизатор)
 • Інсталювати і налаштовувати службу доменних імен (DNS)
 • Налаштовувати поштову систему: маршрутизацію і управління поштою користувачів (SMTP, POP3)
 • Ручна конфігурація Web-сервер Apache
 • Виробляти базову настройку служб доступу до файлів
Аудиторія

Системні адміністратори, які виконують супровід комп'ютерних мереж, побудованих з використанням операційної системи Linux.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Навчання на курсі NT-LAdm «Інсталяція, адміністрування та підтримка Linux-систем », або знання, в обсязі матеріалу курсу.
 1. Мережеві інтерфейси.
  • Налаштування мережевих інтерфейсів
  • Режими роботи інтерфейсів і конфігураційні параметри.
 2. Програми діагностики мережевих несправностей.
  • Рішення проблем, що виникають в роботі мережі.
 3. Маршрутизація.
  • Налаштування статичної маршрутизації.
 4. Супердемони.
  • Налаштування супердемонов xinetd і inetd для роботи в різних режимах, зокрема в режимі обмеження навантаження.
 5. Фільтр пакетів iptables.
  • Фільтрація трафіку і трансляція адрес (NAT) за допомогою фільтра пакетів.
 6. SSH
  • Використання SSH-сервера і SSH-клієнта
  • Організація аутентифікації за допомогою відкритих ключів
  • Агент SSH.
 7. DNS < ul>
 8. Налаштування DNS-сервера BIND для роботи в режимі головного (master) і підлеглого (slave) сервера
 9. Використання програм dig, host, nslookup для отримання інформації з DNS.
 10. Пошта
  • Налаштування поштових серверів Sendmail і Postfix для отримання і відправки пошти.
 11. Squid
  • інсталяція та конфігурація проксі-сервера Squid для організації спільного доступу до Інтернет
  • Налаштування проксі-сервера для розмежування доступу про різними критеріями, обмеження швидкості закачування, роботи в прозорому режимі.
 12. PPTP
  • Інсталяція та конфігурація PPTP-сервера
  • Побудова PPTP -туннелей.
 13. Apache
  • Базові налаштування
  • Віртуальний хостинг
  • Аутентифікація.
 14. Служба NFS
  • Експорт файлових ресурсів в soft і hard режимах
  • Опції експортування
 15. Samba
  • Налаштування standalone сервера
  • Інтеграція зі службами Active Directory.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-LNet

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

Ціна, грн