Курс NT-PostgreSQL (I) Основи сервера БД PostgreSQL: розгортання і використання додатків, триланкова архітектура

Курс предназначен для начинающих администраторов, которые сопровождают приложения для сервера базы данных PostgreSQL и сервера приложений WildFly или подобных ему. Также будут рассмотрены основные концепции построения приложений масштаба предприятия и размещение их на сервере приложений для организации транзакционного доступа к базе данных PostgreSQL. Слушатели будут знать про PostgreSQL и WildFly-инфраструктуру, как управлять сервером базы данных, сервером приложений и размещенными на нем задачами..


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • керувати інфраструктурою сервера бази даних PostgreSQL (PG);
 • розміщувати на сервері додатка для управління даними;
 • розгортати сервер додатків WildFly для взаємодії з PG.
Аудиторія

Курс призначений для адміністраторів баз даних та додатків, які активно використовують базу даних. Курс також буде корисний розробникам SQL та Java, а також керівникам ІТ-підрозділів через те, що розглядається багато конкретних прикладів побудови та супроводу додатків на підприємстві.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • основи мови Java або однієї з мов OOП.
 1. Вступ до PostgreSQL
  • Коротка історія
  • Призначення та функціональність, управління базою даних
  • Місце бази даних в триланкової архітектурі обчислень масштабу підприємства
 2. Архітектура PostgreSQL
  • Загальна будова сервера бази даних, основні компоненти
  • Управління транзакціями
  • Відмінність бізнес-транзакцій від транзакцій бази даних
  • Двофазний та однофазний commit
  • Як сервер додатків допомагає базі даних
  • Бази даних та схеми, системний каталог та метадані бази даних
  • Як влаштовані табличні простори бази даних PG
 3. Встановлення PostgreSQL
  • Підготовка операційної системи CentOS для розміщення на ній бази даних
  • Використання ARM-процесорів для роботи PG
  • Компіляція бази даних з вихідних кодів
  • Підготовка каталогів для розміщення в них баз даних та табличних просторів
  • Завдання адміністратора
  • Основні утиліти адміністратора для управління базою даних - інсталяція
  • Запуск PG з командного рядка та як сервіс операційної системи
  • Розширення сервера PG
 4. Використання psql, pgcli, pgadmin на прикладах
  • JDBC-драйвер для роботи з базою даних, доступ до PG з java-додатків, основні інтерфейси
  • Приклади доступу
  • Розгортання сервера WildFly та його конфігурування для роботи з PG, пул з'єднань
  • Завантаження простого додатка на сервер додатків та його тестування спільно з базою даних
  • Налаштування віддаленої взаємодії з PG-конфігурацією
 5. Бази даних. Створення. Кластер бази даних
  • Схеми та простори імен всередині бази даних
  • Користувачі
  • Спеціальні схеми та їх призначення
  • Часові схеми та таблиці, особливості взаємодії з сервером додатків
  • Порядок авторизації користувача в базі даних
  • Налаштування пулу з'єднань сервера додатків для авторизації конкретного користувача
 6. Табличні простори та каталоги
  • Управління табличними просторами
  • Табличні простори та метадані
 7. Системний каталог надає доступ до метаданих сервера
  • Організація SQL-доступу
  • Загальні об'єкти кластера бази даних
  • Правила іменування об'єктів в PG
  • Спеціальні типи даних у визначенні первинних та зовнішніх ключів системного каталогу
  • Визначення місця розміщення табличних просторів на фізичних носіях
 8. Основні об'єкти БД
  • Таблиці та типи даних
  • Створення таблиць та розміщення даних в конкретних табличних просторах
  • Опис колонок
  • Обмеження цілісності в PG, перевірки, зовнішні та первинні ключі, NOT NULL, UNIQUE
  • Системні стовпці
  • Зміна та видалення таблиць
  • Права та ролі в базі даних, привілеї
  • Політики захисту рядків
  • Уявлення
  • Матеріалізовані представлення
  • Схеми в базі даних
 9. Вибірка даних з таблиць
  • З'єднання, агрегування та угруповання, підзапити - правила роботи команди SELECT, команди DML
  • PL/pgSQL-процедурна мова
  • Легкий огляд
  • Переваги та недоліки
  • Підтримувані типи даних
  • Структура блоку
  • Оголошення змінних, параметрів , процедурних блоків
  • Спадкування типів даних бази даних
  • Тип запису даних
  • Огляд операторів
  • Явні та неявні курсори
  • Динамічний SQL
  • Статус виконання команди - GET DIAGNOSTICS
  • Обробка винятків
 10. Індекси - призначення
  • Зберігання даних за стовпчиками та рядками
  • Типи індексів та їх створення
  • Складові та унікальні індекси
  • Функціональні індекси
  • Індексування частини рядків таблиці
 11. Транзакції в базі даних PG
  • Рівні ізоляції транзакцій
  • Багатоверсійність рядків в таблицях
  • Блокування на рівні рядків та таблиць
  • Розподілені транзакції та XA-драйвер PG-сервер додатків
  • ORM та JPA-сервера додатків для взаємодії з базою даних PG
  • Приклади використання
  • Розподілені транзакції PG та механізми JMS-сервера додатків
  • Перегляд інформації про блокування
 12. Конфігурація сервера, файл postgresqlconf
  • Імена та типи параметрів, зміни
  • Управління параметрами через SQL, перегляд параметрів, команда SHOW
  • Управління параметрами через командний рядок при старті сервера
  • Вкладені конфігураційні файли. Управління продуктивністю PG
  • Методи доступу до даних, доступ до даних на основі індексу, індексний перегляд даних
  • Бітові карти для перегляду даних, Nested loop, Hash join, Merge Join
  • Плани виконання запитів - explain
  • Управління планом виконання запитів за допомогою команди SET поточного сеансу
  • Оптимізація запитів, збір та оновлення статистики, управління методами доступу, використання механізмів хешування
 13. Під’єднання та автентифікація
  • Конфігураційний файл pg_hbaconf
  • Програми createuser та dropuser
  • Членство в ролі
  • Методи автентифікації - trust, password, ident
  • Використання автентифікації на рівні сервера додатків, декоратори та інтерсептори на основі EJB-компонент
  • Ролі бази даних, операційної системи та сервера додатків
 14. Моніторинг роботи системи
  • Стандартні інструменти Unix
  • Конфігурація системи збору статистики, перегляд статистики через подання словника метаданих
  • Додаткові функції для перегляду статистичної інформації
  • Компіляція сервера з наданням трасування під час виконання
  • Моніторинг використання дискового простору
  • Журнал випереджувального запису (WAL) та асинхронне підтвердження транзакцій, налаштування WAL
 15. Супровід PostgreSQL
 16. Логічне резервування
 17. Фізичне резервування

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-PostgreSQL (I)

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

Ціна, грн