Курс NT-LinOS Адміністрування серверів (адміністрування OS Linux) | nt.ua

Курс NT-LinOS Адміністрування серверів (адміністрування OS Linux)

Даний курс складається з двох модулів: перший – використання та адміністрування Linux-систем, другий – адміністрування мереж на базі Linux-систем. Таким чином, курс надає знання з основ адміністрування Linux-систем та поглибленого адміністрування і реалізації мережевої інфраструктури на основі Linux.


Аудиторія

Системні адміністратори, які виконують інсталяцію та супровід серверів та робочих станцій під управлінням операційної системи Linux.

Системні адміністратори, які супроводжують комп'ютерні мережі на базі операційної системи Linux.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові знання про апаратне забезпечення: архітектура комп'ютера, принципи роботи та призначення процесора, ОЗУ, жорсткого диска;
 • базові навички програмування;
 • елементарні знання англійської мови на рівні команд.

Модуль 1

 1. Базові поняття операційної системи Linux
 2. Робота з документацією системи
  • Системи man, info та документація програм
  • Програми man, apropos, whatis
 3. Файли, каталоги, робота з файлами
  • Програми cp, mv, rm, ln, ls та інші
 4. Права доступу до файлів та каталогів
  • Програми chmod, chown, chgrp
 5. Облікові записи користувачів в ОС Linux
  • Структура облікового запису
  • Створення, видалення, зміна властивостей облікових записів
  • Програми useradd, deluser, groupadd, whoami, id, logname, who, users, tty
 6. Текстовий редактор vi.
  • Редагування тексту
  • Команди командного рядка
  • Відкриття/збереження файлу
  • Вставка тексту з файлу
  • Робота з групами рядків
  • Пошук та заміна
 7. Командний інтерпретатор bash
  • Автопродовження
  • Історіят команд
  • Обробка командного рядка інтерпретатором, командні конструкції
  • Змінні командного інтерпретатора та змінні оточення
  • Скриптинг
  • Автоматизація вирішення завдань адміністрування
 8. Інструментарій
  • Програми-фільтри
  • Програми-пошуку файлів
 9. Інсталяція ОС Linux
  • Підходи до вибору схеми розбиття дискового простору та вибору файлових систем
 10. Управління дисковими розділами
  • Програми fdisk, cfdisk, sfdisk, fsck, mkfs
 11. Управління програмним забезпеченням
  • Інсталяція, деінсталяція та оновлення програмного забезпечення
  • Програми apt-get/yum, dpkg/rpm
 12. Ядро системи
  • Етапи інсталяції ядра системи: отримання, розпакування, накладення патчів, конфігурація, збірка, інсталяція
 13. Завантаження системи
  • Етапи завантаження системи
  • Завантажники GRUB
  • Програма init
  • Рівні виконання
 14. Системні лише послуги сервіси
  • Управління службами системи
  • Додавання/видалення служби в завантаження
  • Включення/вимикання/перезавантаження служби
 15. Журнали системи
  • Програма Syslog
  • Селектори повідомлень Syslog
  • Опис маршрутизації системних повідомлень у файлі syslog.conf
 16. Запуск процесів за розкладом
  • Програми cron та anacron
  • Файли розкладів

 

Модуль 2

 1. Мережні інтерфейси
  • Налаштування мережних інтерфейсів
  • Режими роботи інтерфейсів та конфігураційні параметри
 2. Програми діагностики недоліків в роботі мереж
  • Розв’язання проблем, що виникають в роботі мережі
 3. Маршрутизація
  • Налаштування статичної маршрутизації.
 4. Супердемони
  • Налаштування супердемонов xinetd та inetd для роботи в різних режимах, зокрема, в режимі обмеження навантаження.
 5. Фільтр пакетів iptables
  • Фільтрація трафіку та трансляція адрес (NAT) за допомогою фільтра пакетів
 6. SSH
  • Використання SSH-сервера та SSH-клієнта
  • Організація автентифікації за допомогою відкритих ключів
  • Агент SSH
 7. DNS
  • Налаштування DNS-сервера BIND для роботи в режимі головного (master) та підлеглого (slave) сервера
  • Використання програм dig, host, nslookup для отримання інформації з DNS
 8. Пошта
  • Налаштування поштових серверів Sendmail та Postfix для отримання та відправлення пошти
 9. Squid
  • Інсталяція та конфігурація проксі-сервера Squid для організації спільного доступу до Інтернет
  • Налаштування проксі-сервера для розмежування доступу за різними критеріями, обмеження швидкості закачування та роботи в прозорому режимі
 10. PPTP
  • Інсталяція та конфігурація PPTP-сервера
  • Побудова PPTP-тунелей
 11. Apache
  • Базові налаштування
  • Віртуальний хостинг
  • Автентифікація.
 12. Служба NFS
  • Експорт файлових ресурсів в режимах soft та hard
  • Опції експортування
 13. Samba
  • Налаштування standalone-сервера
  • Інтеграція зі службами Active Directory

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-LinOS

Тривалість, днів (годин)

10 (80)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Методичка у вигляді конспекту
 • Збірник лабораторних робіт
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу