Курс M10266 Програмування на C # в Microsoft Visual Studio 2010

Цей п'ятиденний курс познайомить слухачів з синтаксисом мови C #, включаючи нові можливості, що з'явилися в C # 4.0


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Пояснити, що таке .NET Framework і, як використовувати C # і Visual Studio 2010 року для розробки додатків під платформу .NET.
 • Розуміти синтаксис простих конструкцій мови C #
 • Створювати і викликати методи
 • Перехоплювати, обробляти і викидати виключення
 • Виконувати прості операції для взаємодії з файлової системою
 • Створювати і використовувати нові типи (перерахування, класи і структури) і розуміти відмінності між посилальними і значущий ими типами даних
 • Контролювати область видимості і час життя членів типу
 • Використовувати спадкування для розробки нових довідкових типів даних
 • Керувати часом життя об'єктів і контролювати використання ресурсів
 • визначати властивості і індексатори для інкапсулювання даних і визначати оператори для цих даних
 • Відокремлювати дію від методу, що реалізує цю дію, і використовувати відокремлені операції для обробки асинхронних подій
 • використовувати колекції для об'єднання даних і використовувати узагальнення для реалізації типізованих класів, структур, інтерфейсів і методів
 • Реалізовувати власні класи колекцій, що підтримують можливість перебору елементів
 • Створювати запити до даних, що знаходяться в пам'яті, з використанням LINQ
 • Інтегрувати код, написаний на динамічних мовах, таких як Ruby або Python, або з використанням технології COM, в додаток, написане на C #
Аудиторія

Курс призначений для досвідчених програмістів, що володіють досвідом програмування на C, C ++, Visual Basic або Java і розуміють принципи об'єктно-орієнтованого програмування.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Мінімум 12 мі ців використання об'єктів-орієнтованої мови програмування
 • Знання C ++ або Java:
 • Створення класів
 • Спадкування і абстрагування
 • Поліморфізм
 • Інтерфейси
 • Винятки
 • Знання середовища розробки Visual Studio
 1. Огляд C # і.NET Framework
 2. Використання синтаксичних конструкцій C #
 3. Оголошення та виклик методів
 4. Обробка винятків
 5. Читання з файлів і запис у файли
 6. Створення нових типів
 7. инкапсулирование даних і методів
 8. Спадкування від класів і реалізація інтерфейсів
 9. Управління часом життя об'єктів і контроль використання ресурсів
 10. инкапсулирование даних і перевантаження операторів
 11. Делегати і обробка подій
 12. Використання колекцій та створення узагальнень
 13. створення та використання власного класу коллекци
 14. Використання LINQ для створення запитів до даних
 15. Інтегрування коду на C # з динамічними мовами і COM компонентами

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M10266

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн