Курс Excel 2016 (III) Візуалізація даних в Microsoft Excel 2016

Навчання може бути проведено за будь-якою версією Microsoft Office, програма курсу адаптується під специфіку, потреби і рівень підготовки фахівців

В даному курсі зібрані в одному місці теми і модулі, так чи інічего, що покривають тему візуалізації. Дані теми можуть бути частиною інших курсів, але в цьому курсі вони об'едініни в одне ціле.
Після закінчення курсу слухачі зможуть:

Мета даного курсу - допомогти вам навчитися доносити свої ідеї за допомогою правильно обраних графічних засобів, що використовуються в різних видах комунікацій (таблиці, схеми, графіки, матриці, карти і т.п.) при ілюстрації кількісних показників, які будуть допомагати вам при спілкуванні з аудиторією, де б ви їх не використовували - в ділових презентаціях або доповідях, в комп'ютерних графічних програмах, в щорічних звітах або в статтях в періодичній пресі.

Аудиторія

Даний курс призначений для слухачів, які пройшли повне навчання Microsoft Excel 2016 і бажають поглибити знання за рахунок додаткового модуля по візуалізації.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Досвід роботи з Microsoft Excel вище середнього.

 1. Хитрощі стандартних діаграм
  • Способи швидкого створення і налаштування діаграм типу графік (Line chart) і гістограма (Histogram).
  • Включення для них другою осі X і Y.
  • Поєднання в одній діаграмі кілька діаграм різного типу.
  • Використання смуг підвищення-зниження і планок помилок.
  • Зв'язування підписів на діаграмі з осередками листа.
  • Побудова кругової з виносом деталізації однієї частки у вторинну.
 2. Побудова нестандартних діаграм
  • Створення кульової діаграми (Bullet Graph).
  • Що таке Treemap і як його зробити в Excel.
  • Діаграма водоспад (Waterfall Chart) в Excel.
  • Воронка продажів в Excel.
  • Створення графіка в Excel з негативними і позитивними значеннями.
  • Створення квадратної / вафельної діаграми в Excel.
  • Планки похибок в Excel - нестандартне використання.
 3. Мінідіаграмми
  • Створення мініатюрних наочних графіків і гістограм за допомогою умовного форматування і спецсимволов шрифтів.
  • Міні-діаграми.
 4. Інтерактивні діаграми
  • Створення динамічних діаграм за допомогою елементів керування та функції.
 5. Excel дашб рди
  • Створення таблиці з смугою прокрутки для дашборда.
  • Додавання можливості сортування по KPI для дашборда.
  • Виділення KPI використовуючи перцентілі в excel.
  • Додавання мікрографіков в дашборда.
  • Порівняння двох параметрів, використовуючи форми управління елементами.
  • Розподіл показників в excel дашборда.
  • Візуалізація за допомогою надбудови power view.
  • Створення інтерактивних карт.
  • Створення інтерактивних діаграм.
 6. Візуалізація за допомогою надбудови Power View
  • Створення інтерактивних карт
  • Створення інтерактивні вних діаграм.
 7. 3D Map

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

Excel 2016 (III)

Тривалість, днів

1

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн