Курс Excel 2016 (IV) Power Pivot + Power View + Power Query + Power Map

Навчання може бути проведено за будь-якою версією Microsoft Office, програма курсу адаптується під специфіку, потреби і рівень підготовки фахівців

Це спеціалізований курс, який об'єднує сучасні засоби (надбудови і частини) Excel, призначені для ефективного аналізу даних і створення складних моделей даних.

Power Pivot дозволяє працювати з великим об'ємом даних з різних джерел. На основі моделі даних, побудованої в Power Pivot, можна швидко і зручно будувати різноманітні звіти.

Power View призначена для побудови інтерактивних графіків, діаграм, карт і таблиць. Часто для цього використовуються терміни dashboard (дашборда) або scorecard (панель показників). Результатом роботи буде спеціальний лист в книзі Excel без осередків - слайд Power View, де можна буде додати текст, картинки та інші візуалізації різного типу за вашими даними з моделі даних Power Pivot.

Power Query дозволяє завантажувати дані з безлічі зовнішніх джерел: баз даних (SQL, Oracle, Access, Teradata і т.д.), ERP-систем (SAP, Microsoft Dynamics, 1C і т.д.), інтернет-сервісів (Facebook, Google Analytics, майже будь-які сайти) ; збирати дані з & nbsp; файлів & nbsp; основних типів даних (XLSX, TXT, CSV, JSON, HTML, XML і ін.); трансформувати і приводити дані в порядок: заповнювати прогалини, виправляти регістр, числа-як-текст, додавати правильну "шапку" таблиці, розбирати "злиплий" текст на стовпці і склеювати назад, ділити дату на складові і т.д.

Важливою особоенностью Power Query є те, що всі дії по імпорту і трансформації даних запам'ятовуються у вигляді запиту - послідовності кроків на внутрішньому мові програмування Power Query, який називається "М". Кроки можна завжди відредагувати і відтворити повторно будь-яку кількість разів (оновити запит).

Power Map призначена для візуалізації числової інформації на географічних картах (гео-даних).
Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Готувати вихідні дані для аналізу і завантажувати дані в модель даних PowerPivot з зовнішніх джерел
 • Створювати зв'язку між таблицями в моделі даних
 • Імпортувати дані в модель PowerPivot з використанням PowerQuery
 • Редагувати, додавати і об'єднувати запити PowerQuery
 • Виконувати аналіз і моделювання даних за допомогою PowerPivot
 • Будувати DAX-формули для отримання результатів обробки
 • Виконувати побудову комбінованих звітів (у вигляді зведених таблиць і / або зведених діаграм)
 • Створювати інтуїтивно зрозумілі спеці алізірованние динамічні звіти Power View для представлення даних
 • Будувати наочні звіти для аналізу даних з прив'язкою до географічного розташування як з PowerView, так і з Power Map
Аудиторія

Даний курс призначений для слухачів, які пройшли повне навчання Microsoft Excel 2016 і бажають поглибити знання за рахунок додаткового модуля з аналізу даних, який дозволить вирішити наступні питання:

збір даних;

зберігання даних;

аналіз даних;

візуалізація даних (поглиблено розглянута в рамках окремого курсу);

спільних доступ до даних;

прийняття рішення на основі даних.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Проходження курсів по Excel (частина 1 і частина 2) або наявність еквівалетних знань.

 1. Імпорт даних в Excel і створення моделі даних
  • Імпорт даних з бази даних
  • Перегляд даних з використанням зведеної таблиці
  • Імпорт даних з таблиці
  • Імпорт даних за допомогою копіювання і вставки
  • Створення зв'язку між імпортованими даними
 2. Розширення зв'язків моделі даних з використанням Excel, PowerPivot і DAX
  • Додавання зв'язку за допомогою уявлення діаграми в PowerPivot
  • Створення обчислюваних стовпців.
  • Розширення моделі даних з використанням обчислюваних стовпців
  • Створення зв'язку за допомогою вичі ється стовпців
  • Створення ієрархії
  • Використання ієрархій в зведених таблицях
 3. Вирази аналізу даних (DAX) в PowerPivot
  • Основні відомості про формулах DAX
  • Специфікація синтаксису DAX для PowerPivot (DAX)
  • Вимоги до синтаксису
  • Вимоги до іменування
  • Функції в DAX
  • Оператори і константи DAX
  • Типи даних в DAX
 4. Створення звіту Power View
  • Джерела даних для Power View
  • Створення діаграм і інших уявлень
  • Анімація діаграм
  • Створення та налагодження звітів на географічних картах
  • Фільтрація і виділення даних
  • Зрізи
  • Сортування
  • Продуктивність
  • Спільне використання Power View в Excel
  • Налаштування властивостей звітів Power View за допомогою PowerPivot
 5. Power Query
  • Основи використання Power Query
  • Отримання даних. Робота з каналами даних.
  • Оновлення запитів.
  • Консолідація даних (створення однієї таблиці з декількох Excel файлів).
 6. Power Map
  • Огляд Power Map
  • Налаштування моделі даних для використання Power Map
  • Структура звіту: тури, сцени, шари
  • Різні способи візуалізації даних
  • Використання анімації в звітах
  • Різні властивості шарів і сцен. Налаштування переходів між сценами
  • Конвертація звіту в відеофайл

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

Excel 2016 (IV)

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн