Курс NT-VBA for Excel Програмування на VBA для Microsoft Excel

Навчання може бути проведено за будь-якою версією Microsoft Office, програма курсу адаптується під специфіку, потреби і рівень підготовки фахівців

В даному курсі розглядаються основи програмування на VBA в цілому і програмування для Microsoft Excel зокрема. Курс розрахований на користувачів, які не мають досвіду в програмуванні, тому крім питань, які безпосередньо стосуються VBA, тут також розглядаються основи програмування як такого.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 

Аудиторія

Курс призначений для аналітиків, менеджерів, адміністраторів баз даних, початківців програмістів.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи в Windows, Excel.
 1. Основи програмування
  • Поняття мови програмування
  • Поняття середовище розробки
  • Програми, процедури, функції
  • Змінні, їх типи
  • Цикли і розгалуження
  • Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП)
 2. Введення в Visual Basic і VBA
  • Що таке Visual Basic і Visual Basic for Applications
  • Область застосування мови, його особливості
  • Середовище розробки VBA
  • Налаштування Excel, пов'язані з VBA
  • Макроси і VBA
  • Створення та збереження проекту
  • Виконання програми
 3. Основи написання коду на VBA
  • Оголошення змінних, область видимості, привласнення значень
  • Типи даних, приведення типів
  • Константи
  • Робота з масивами
  • Оператори і вирази. Деякі вбудовані функції VBA
  • Операції порівняння, логічні функції. Оператори розгалуження
  • Цикли
  • Процедури і функції, їх аргументи
  • Організація тексту програми
 4. Основи обробки помилок і налагодження програм
  • Типи помилок (синтаксичні, часу виконання, логічні)
  • Перехоплення і обробка помилок. Продовження виконання програми. Використання об'єкта Err
  • Покрокове виконання. Команди Step Into, Step Over, Step Out, Run to cursor
  • Відстеження значень змінних. Використання вікон Immediate, Locals, Watches, Call Stack
  • Використання точок переривання. Зупинка програми за допомогою вікна Watches (Break When Value Is True, Break When Value Changes)
  • Використання Bookmarks
 5. Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування (ООП ).
  • Об'єкти. Класи і екземпляри класів. Наслодованіе
  • Властивості, методи, події
  • Коллека
  • Ієрархія об'єктів. Об'єктна модель програми
 6. для користувача форми. Елементи управління
  • Форма (Form), додавання форм в проект
  • Поняття елемента управління, додавання елементів управління на форму, їх організація на формі
  • Деякі стандартні елементи управління: Text box, Label, Command button, Check box, Option button, List box, SpinButton, Frame і т.д
  • Деякі властивості елементів управління
 7. події стандартних елементів управління і форм
  • Поняття події і обробника події
  • Деякі типові події, створення обробників подій
 8. Об'єктна модель Excel. Створення макросів під Excel
  • Поняття об'єктної моделі програми Microsoft Office. Об'єктна модель Excel. Отримання довідки
  • Об'єкт Application
  • Поняття колекції. Колекції Workbooks, Worksheets, Charts, і т.д
  • Властивості і методи об'єктів класів Workbook, Worksheet, Range тощо
  • Робота з виділеннями
  • Використання функцій Excel
 9. Робота з файлами і папками. Використання текстових файлів
 10. Робота з діаграмами
 11. Створення макросів для Excel, що працюють з іншими додатками Office
  • Взаємодія з Word
  • Взаємодія з Outlook
  • Взаємодія з Project
 12. Обробка подій Excel
  • Поняття події, типи подій
  • події робочої книги
  • Події робочих листів

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-VBA for Excel

Тривалість, днів

4

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн