Курс Excel 2016 (IV) Power Pivot + Power View + Power Query + Power Map | nt.ua

Курс Excel 2016 (IV) Power Pivot + Power View + Power Query + Power Map

Навчання може бути проведено за будь-якою версією Microsoft Office. Програма курсу адаптується під специфіку, потреби та рівень підготовки фахівців.

Спеціалізований курс об'єднує сучасні засоби Excel для ефективного аналізу даних та створення складних моделей даних. В курсі розглядаються наступні інструменти Excel.

 • Power Pivot допомагає працювати з великим обсягом даних з різних джерел. На основі моделі даних, побудованої в Power Pivot, можна швидко та зручно створювати різноманітні звіти.
 • Power View призначений для побудови інтерактивних графіків, діаграм, карт та таблиць. Для їх відображення використовуються dashboard (дашборд) або scorecard (панель показників). Результатом роботи буде лист в книзі Excel без комірок, слайд Power View, де можна додати текст, зображення та інші візуалізації різного типу за даними з моделі Power Pivot.
 • Power Query дозволяє завантажувати дані з багатьох зовнішніх джерел: баз даних (SQL, Oracle, Access, Teradata тощо), ERP-систем (SAP, Microsoft Dynamics, 1C тощо), інтернет-сервісів (Facebook , Google Analytics, майже будь-яких сайтів); збирати дані з файлів основних типів даних (XLSX, TXT, CSV, JSON, HTML, XML тощо); трансформувати та впорядковувати дані: заповнювати прогалини, виправляти регістр, помилки «числа-як-текст», додавати правильну «шапку» таблиці, розбирати «злиплий» текст на стовпці та склеювати, розділяти дату на складові тощо. Всі дії з імпорту та трансформації даних запам'ятовуються у вигляді запитів, послідовності кроків на внутрішній мові програмування «М». Кроки можна завжди відредагувати та відтворити будь-яку кількість разів.
 • Power Map призначений для візуалізації геоданих, тобто числової інформації на географічних картах.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • готувати вихідні дані для аналізу та завантажувати їх в модель Power Pivot із зовнішніх джерел;
 • створювати зв'язки між таблицями в моделі даних;
 • імпортувати дані в модель Power Pivot з використанням Power Query;
 • редагувати, додавати та об'єднувати запити Power Query;
 • виконувати аналіз та моделювання даних за допомогою Power Pivot;
 • будувати DAX-формули для отримання результатів обробки;
 • виконувати побудову комбінованих звітів у вигляді зведених таблиць та/або зведених діаграм;
 • створювати інтуїтивно зрозумілі спеціалізовані динамічні звіти Power View для представлення даних;
 • будувати наочні звіти для аналізу даних за географічним розташуванням з Power View та Power Map.
Аудиторія

Курс призначений для слухачів, які прослухали курс Microsoft Excel 2016 та бажають поглибити знання додаткового модуля з аналізу даних. Модуль дозволить організувати збір, зберігання, аналіз, візуалізацію даних, забезпечити спільний доступ до них та прийняття рішень на їх основі.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • знання в обсязі курсів Excel 2016 (I) та Excel 2016 (II) або еквівалентні знання.
 1. Використання Power Query
  • Імпорт файлів різних форматів в Excel c допомогою Power Query
  • Перетворення інформації, отриманої з різних джерел, зокрема, 1С та SAP, для подальшого аналізу в моделі Excel
  • Об'єднання даних з декількох листів та декількох файлів.
  • Типи запитів, об'єднання, додавання
  • Типи зв'язків між таблицями в запитах та їх використання.
  • Використання запитів «лише приєднання»
  • Завантаження результатів запитів на лист Excel та в модель Power Pivot
 2. Механізм розрахунку зведених таблиць Data Object Model
  • Створення зв'язків та побудова зведеної таблиці з декількох таблиць в Excel
 3. Імпорт даних в Excel та створення моделі даних
  • Імпорт даних з баз даних Access, SQL та інших
  • Перегляд даних з використанням зведеної таблиці
  • Імпорт даних з таблиці
  • Створення зв'язку між імпортованими даними
  • Приєднання до моделі різних таблиць Excel
 4. Розширення зв'язків моделі даних з використанням Excel, Power Pivot та DAX
  • Додавання зв'язку за допомогою представлення діаграми в Power Pivot
  • Розширення моделі даних з використанням обчислюваних стовпців.
  • Створення обчислюваних стовпців
  • Створення зв'язку за допомогою обчислюваних стовпців
  • Створення ієрархії
  • Використання ієрархій в зведених таблицях
 5. Створення зведеної таблиці з даних Power Pivot
  • Створення звіту зведеної таблиці з даних декількох таблиць та різних джерел даних
 6. Створення зведеної діаграми на основі даних Power Pivot
  • Додавання зведеної діаграми в аналіз
  • Створення дашбордів на даних декількох таблиць
 7. Додавання зрізів до зведених таблицях та зведеним діаграм
  • Форматування зрізів
  • Використання зрізів для аналізу даних зведеної таблиці та зведеної діаграми
  • Підключення зрізів до різних зведених таблицях та діаграмах
 8. Вирази аналізу даних DAX в PowerPivot
  • Основні відомості про формули DAX
  • Специфікація синтаксису DAX для PowerPivot
  • Вимоги до синтаксису
  • Вимоги до іменування
  • Функції в DAX
  • Оператори та константи DAX
  • Типи даних в DAX
  • Аналіз даних за допомогою обчислюваних полів
  • Для чого потрібна «Таблиця дат»
  • Функції DAX логіки роботи з часовим даними (день, місяць, квартал, рік), порівняння даних попередніх періодів.
 9. Використання ключових показників ефективності для аналізу даних Power Pivot
  • Створення заходи та ключового показника ефективності.
  • Аналіз виконання планів
  • Аналіз зростання продажів в порівнянні з попередніми періодами
 10. Створення вражаючих звітів Power View
  • Джерела даних для Power View
  • Створення діаграм та інших уявлень
  • Фільтрація та виділення даних
  • Зрізи
  • Сортування
  • Налаштування властивостей звітів Power View за допомогою Power Pivot
  • Використання ієрархій в звітах Power View
 11. Тривимірна візуалізація даних за допомогою інструменту Microsoft Power Map для Excel
  • Відображення географічних та часових даних на глобусі або користувальницької карті, візуалізація їх змін протягом часу
  • Робота з даними за допомогою туру Power Map
  • Навігація в Power Map
  • Візуалізація даних в Power Map
  • Зміна зовнішнього вигляду Power Map
  • Створення користувальницької карти в Power Map
  • Додавання або переміщення сцени в турі Power Map
  • Фільтрація даних у турі Power Map
  • Зміна параметрів часу Power Map
  • Експорт туру Power Map в відеофайл

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

Excel 2016 (IV)

Тривалість, днів (годин)

3 (24)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 3-х місяців після закінчення курсу