Курс M10969 Служби Active Directory в Windows Server

Мета курсу - надати слухачам знання та навички, необхідні для понима ия роботи доменних служб в Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2, а саме роботи групових політик, системи динамічного контролю доступу, робочих папок, підключення до робочого простору, служби сертифікатів, служби управління правами і служби федерації, а також на інтеграції корпоративного середовища з хмарної інфраструктурою на прикладі Windows Azure Active Directory.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Вибирати доступні рішення для управління ідентифікацією
 • Розгортати і адмініструвати доменні служби Active Directory в Windows Server 2012
 • Проводити безпечне розгортання AD DS
 • Налаштувати моніторинг, діагностику і отказоус ойчівость для AD DS
 • Реалізувати сайти, налаштовувати і управляти репликацией AD DS
 • Впроваджувати і управляти об'єктами групової політики
 • Керувати призначеними для користувача настройками через об'єкти групової політики
 • Забезпечити безпеку та надати доступ до даних з використанням таких технологій, як система динамічного контролю доступу, робочі папки і підключення до робочого місця
 • Впроваджувати ієрархію центрів сертифікації (ЦС) з AD і управляти ЦС
 • Реалізувати сертифікати
 • Впроваджувати і адмініструвати службу управ лення правами (AD RMS)
 • Впроваджувати і адмініструвати службу федерації (AD FS)
 • Реалізувати інтеграцію з Windows Azure Active Directory
 • Впроваджувати і адмініструвати службу Active Directory полегшеного доступу до каталогів (AD LDS)
Аудиторія

Цей курс призначений для досвідчених фахівців , що підтримують доменні служби Active Directory (AD DS) середніх і великих організацій і мають фундаментальні знання п Active Directory. Курс корисний для адміністраторів мереж, систем і ІТ-інфраструктури, які бажають розширити свої знання та навички в Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2. Також курс рекомендований адміністраторам, які прагнуть побудувати сучасну, отказоустойчивую і безпечну інфраструктуру на останніх продуктах.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи з AD DS
 • Досвід роботи в корпоративному середовищі з інфраструктурою Windows Server
 • Досвід роботи та усунення неполадок з мережевою інфраструктурою, дозволом імен, IP-адрес, службою доменних імен (DNS) і Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Досвід роботи з Hyper-V і концепції віртуалізації серверів
 • Усвідомлення і розуміння загальних рекомендацій щодо забезпечення безпеки.
 • Практичний досвід роботи з Windows 7 або Windows 8
 1. Огляд технологій доступу та захисту інформації
  • Огляд рішень надання доступу і захисту інформації в бізнесі
  • Огляд AIP рішень в Windows Server 2012
  • Огляд Forefront Identity Manager 2010 R2
 2. Розширене розгортання і адміністрування доменних служб Active Directory
  • розгортання служб AD DS
  • розгортання і клонування віртуальних контролерів домену
  • Розгортання контролерів домену в Windows Azure
  • Адміністрування AD DS
 3. Забезпечення безпеки доменних служб Active Directory
  • Забезпечення безпеки контролерів до міна
  • Реалізація паролів і політики блокування
  • Аудит аутентифікації
 4. Моніторинг, управління і відновлення AD DS
  • моніторинг AD DS
  • Управління базою даних AD DS
  • Резервне копіювання та відновлення AD DS
 5. Впровадження, адміністрування і реплікація сайтів доменних служб Active Directory
  • Огляд реплікації AD DS
  • Налаштування сайтів доменних служб Active Directory
  • Конфігурація та моніторинг реплікації AD DS
 6. Створення групових політик
  • Створення групової політики
  • Впровадження та адміністрування гру повий політики
  • Область дії групи політики та обробка групової політики
  • Пошук і усунення несправностей застосування об'єктів групової політики
 7. Управління параметрами користувачів за допомогою групової політики
  • Впровадження адміністративних шаблонів
  • Налаштування перенаправлення папок і скрипти
  • Настройка групової політики
 8. Реалізація безпечного загального доступу до файлів
  • Огляд динамічного управління доступом (DAC)
  • Реалізація компонентів DAC
  • Реалізація DAC для управлін я доступом
  • Реалізація допомоги при заборону доступу
  • Впровадження та управління робочими папками (Work Folder)
  • Реалізація підключення до робочого простору (Workplace Join)
 9. Розгортання і управління службою сертифікатів Active Directory
  • Заснування центрів сертифікації
  • Адміністрування ЦС
  • Пошук і усунення несправностей обслуговування і моніторингу центрів сертифікації
 10. Розгортання і управління сертифікатами
  • Розгортання і управління шаблонами сертифікатів
  • управління розгортанням сертифікаті , Анулювання та відновлення
  • Використання сертифікатів в бізнес-середовищі
  • Впровадження та управління смарт-картами
 11. Впровадження та адміністрування Служби управління правами Active Directory
  • Огляд служби управління правами (AD RMS)
  • Розгортання і управління інфраструктурою AD RMS
  • Налаштування захисту контента в AD RMS
  • Налаштування зовнішнього доступу до AD RMS
 12. Впровадження та адміністрування служби федерацій AD
  • Огляд служби федерацій (AD FS)
  • Розгортання AD FS
  • Реалізація AD FS для однієї організації
  • Розгортання AD F S для об'єднання декількох організацій
  • Розширення AD FS для зовнішніх клієнтів
 13. Впровадження Windows Azure Active Directory
  • Огляд Windows Azure Active Directory
  • адміністрування Windows Azure Active Directory
 14. Впровадження та адміністрування AD LDS
  • Огляд AD LDS
  • Розгортання AD LDS
  • Налаштування примірників і розділів AD LDS
  • Налаштування реплікації AD LDS

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M10969

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн