Курс M20412 Налаштування додаткових сервісів Windows Server 2012

В рамках даного курсу розглядається навчальний матеріал по реалізації інфраструктури Windows Server 2012 в існуючій корпоративному середовищі, а саме розширення можливостей управління і підтримки служб в середовищі Windows Server 2012. Курс містить матеріал для підготовки до іспиту 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Реалізувати розширену мережеву службу;
 • Реалізувати розширену файлову службу;
 • Реалізувати управління динамічним доступом;
 • Реалізувати балансування навантаження мережі;
 • Реалізувати відмовостійкість до Ластер;
 • Реалізувати відмовостійкість кластерів за допомогою Hyper-V;
 • Реалізувати аварійне відновлення;
 • Реалізувати розгортання розподіленої AD DS;
 • Реалізувати реплікацію і сайти AD DS;
 • Реалізувати службу сертифікації AD;
 • Реалізувати службу управління правами (RMS) AD;
 • Реалізувати службу федерації (FS) AD.
Аудиторія

Цей курс призначений для IT-фахівців, що бажають розширити свої знання і технічні навички з управління і розгортання служб Windows Server 2012, управління ідентифікацією та ідентифікації федерацій, балансуванню мережевого навантаження, забезпечення безперервного рішення бізнес-задач і аварійного відновлення систем, підвищення відмовостійкості і управління правами.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи з Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 або Windows Server 2012 в корпоративному середовищі;
 • Досвід впровадження, управління та налаштування Active Directory і мережевої інфраструктури;
 • Успішне закінчення курсів М20410 «Установка і настройка Windows Server 2012 »і М20411« Адміністрування Windows Server 2012 ».
 1. Реалізація розширеної мережевої служби
  • Налаштування розширених властивостей DHCP
  • Налаштування додаткових параметрів DNS
  • Реалізація IP Address Management
  • управління простором IP адрес за допомогою IPAM
 2. Реалізація розширеної файлової служби
  • Налаштування сховища iSCSI
  • Налаштування BranchCache
  • Оптимізація використання сховищ
 3. Реалізація управління динамічним доступом
  • Огляд Dynamic Access Control
  • Впровадження Dynamic Access Control компонент
  • Налаштування Dynamic Access Control для динамічного доступу
  • Реалізація DAC Denied Assistace
  • Реалізація та управління Work Folders
 4. Реалізація розгортання розподіленої AD DS
  • Огляд Distributed AD DS Deployments
  • Реалізація Distributed AD DS Deployments
  • Налаштування трастів AD DS
 5. Реалізація реплікації і сайтів AD DS
  • Огляд реплікації AD DS
  • Налаштування сайтів AD DS
  • Налаштування і моніторинг реплікації AD DS
 6. Реалізація служби сертифікації AD
  • Використання сертифікатів в бізнес-оточенні
  • Огляд інфраструктури публічних ключів
  • Розгортання Certification Authorities
  • Розгортання і управління шаблонами сертифікатів
  • Реал ізація розподілу та анулювання сертифікатів
  • Управління відновленням сертифікатів
 7. Реалізація служби управління правами (RMS) AD
  • Огляд Active Directory Rights Management
  • Розгортання і управління інфраструктурою AD RMS
  • Налаштування захисту контенту AD RMS
  • Налаштування зовнішнього доступу AD RMS
 8. Реалізація служби федерації (FS) AD
  • Огляд AD FS
  • Розгортання AD FS
  • Реалізація AD FS для одиночної організації
  • Розгортання AD FS в сценарії Business to Business Federation
  • Розширення AD FS для зовнішніх клієнтів
 9. Реалізація балу сіровкі навантаження мережі
  • Огляд Network Load Balancing
  • Налаштування кластерів Network Load Balancing
  • Планування реалізації Network Load Balancing
 10. Реалізація відмовостійкості кластерів
  • Огляд Failover Clustering
  • Реалізація Failover Cluster
  • Налаштування високодоступних додатків і служб на Failover Cluster
  • Підтримка Failover Cluster
  • Реалізація мультісайтового відмов кластеру
 11. Реалізація відмовостійкості кластерів за допомогою Hyper-V
  • Огляд інтеграції Hyper-V з Failover Clustering
  • Реалізація переміщення віртуальної машини Hyper-V
  • Управління у ртуальной середовищем Hyper-V, використовуючи System Center Virtual Machine Manager
 12. Реалізація аварійного відновлення
  • Огляд аварійних відновлень
  • Реалізація Windows Server Backup
  • Реалізація відновлення сервера і даних

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M20412

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн