Курс M20413 Проектування і реалізація серверної інфраструктури

Мета курсу - надати слухачам знання та навички, необхідні для планування, проектування і розгортання фізичної і логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) в Windows Server 2012. Також в курсі розглядаються технології розпізнавання імен та інтеграції додатків, оптимізація процесів автоматичного відновлення системи і підтримка мережевих служб.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Провести оновлення сервера та міграції на Windows Server 2012;
 • Розробник тать стратегію автоматичної установки сервера;
 • Спланувати і реалізувати розгортання серверної інфраструктури;
 • Планувати і реалізовувати служби управління файлами і сховищами;
 • Планувати і впроваджувати рішення DHCP;
 • Розробити стратегію розпізнавання імен;
 • Розробити рішення і керувати розподілом IP-адрес;
 • Проектувати VPN підключення;
 • Проектувати рішення DirectAccesss;
 • Реалізувати масштабовані рішення віддаленого доступу;
 • Проектувати рішення мережевого захисту;
 • Проектувати інфрас труктура домену та ліси;
 • Розробити стратегію групових політик;
 • Проектувати модель розмежування доступу в Active Directory;
 • Проектування топології сайтів Active Directory;
 • Розробити стратегію розподілу доменних контролерів;
 • Розробити і впровадити інфраструктуру дочірніх офісів.
Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, які відповідають за планування, проектування та розгортання фізичної і логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) на базі Windows Server 2012, включаючи підтримку необхідних мережевих служб.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Розуміння основ мережевої взаємодії і стека протоколів TCP / IP .
 • Досвід роботи з Windows Server 2012 і Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Розуміння скриптових і пакетних файлів.
 • Розуміння базових концепцій безпеки, таких як аутентифікація і автор ізація.
 • Вільне володіння інструментами розгортання, пакетування і роботи з образами.
 • Навички роботи з документацією.
 • Знання, еквівалентні Windows 2012 MCSA.
 1. Планування міграції та апгрейда сервера
  • Рекомендації по апгрейду та міграції
  • Створення плану апгрейда і міграції сервера
  • Планування віртуалізації
 2. Планування та реалізація інфраструктури розгортання сервера
  • Вибір відповідної стратегії створення образів сервера
  • Впровадження стратегії автоматичного розгортання
 3. Проектування і підтримка IP конфігурації і управління адресами
  • Огляд диспетчера віртуальних машин в System Center 2012 R2
  • Реалізація бібліотек і профілів диспетчера віртуальних х машин
  • Планування та розгортання служб VMM
 4. Проектування і реалізація служби розпізнавання імен
  • Проектування DHCP серверів
  • Планування областей DHCP
  • Проектування стратегії впровадження IPAM
  • Управління серверами і просторами адрес з використанням IPAM
 5. Проектування і реалізація інфраструктури лісу і домену в Active Directory Domain Services
  • Проектування стратегії впровадження DNS серверів
  • Проектування просторів імен DNS
  • Проектування і впровадження зон DNS
  • Проектування і настройка реплєї кации і делегування зон DNS
  • Оптимізація DNS серверів
  • Проектування відмовостійкості і безпеки DNS серверів
 6. Проектування і реалізація інфраструктури організаційних одиниць ( OU) і моделі дозволів в AD DS
  • Проектування лісу AD DS
  • Проектування і реалізація довірчих відносин між лісами
  • Проектуванняание інтеграції AD DS з Windows Azure Active Directory
 7. Проектування і реалізація стратегії об'єктів групових політик
  • Планування делегування адміністративних завдань
  • Проектування структури підрозділів OU
  • Проектування і впровадження стратегії груп AD DS
 8. Проектування і реалізація фізичної топології AD DS
  • Збір необхідної інформації для проектування групових політик
  • Проектування і впровадження групових політик
  • Проектування обробки групових політик
  • Планування управління груповими по літики
 9. Планування та реалізація сховищ
  • Проектування і реалізація сайтів Active Directory
  • Проектування реплікації Active Directory
  • проектування розміщення контролерів домену
  • Віртуалізація контролерів домену
  • проектування високої доступності контролерів домену
 10. Планування та реалізація файлових служб
  • Планування та впровадження iSCSI SAN
  • Планування та впровадження Storage Spaces
  • Оптимізація файлових служб для філій
 11. Проектування і реалізація служб доступу до мережі
  • Огляд проект вання безпеки мереж
  • Проектування і впровадження використання Windows Firewall
  • Проектування і впровадження інфраструктури NAP
 12. Проектування і реалізація захисту мережі
  • Планування та впровадження DirectAccess
  • Планування та впровадження VPN
  • Планування та впровадження Web Application Proxy
  • Планування складної інфраструктури віддаленого доступу

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M20413

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн