Курс NT-XML and Java XML і Java


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Після закінчення курсу, слухачі зможуть розробляти програми на Java для Oracle сервера c використанням мови розмітки XML і всіх його стандартів.
Аудиторія

Професійні розробники PL / SQL, які бажають використовувати в базі даних Oracle технології Java і розробляти програми, що відповідають сучасним стандартам, а також нові особливості XML в базі даних Oracle.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Знання PL / SQL, основи Java.
 1. Перший День.
  • Від технології файл-сервер до технології розподілених обчислень в SOA архітектурі.
  • XML - як механізм для обміну інформацією між серверами додатків і базами даних.
  • Три рівня стандартів XML.
  • Основи граматики XML.
  • Використання Oracle JDeveloper для формування XML документів.
  • Поняття XML Parser, SAX і DOM парсери.
  • Розробка java програми для створення DOM об'єкта, навігація по вузлах XML DOM в java додатку.
  • створення DOM моделі в PL / SQL - пакет DBMS_XMLPARSER.
  • Витяг інформації з XML документа засобами пакета DBMS_X MLDOM.
  • Основи роботи з типом даних Oracle - XMLType. Особливості використання табличних колонок типу XMLType.
  • завантаження даних великого обсягу XML даних з Java-Client додатків з попередньою перевіркою на стороні клієнта.
  • Використання бібліотек Oracle XML Development KIT для роботи з XML потоками в Java - Завантаження xml документів в реляційні таблиці, вивантаження xml даних в файлову систему клієнта.
  • Розміщення в базі даних Java класів для забезпечення SAX парсірованія XML документів.
 2. Другий День.
  • Основи мови XPATH.
  • Призначення мови і основні стандарти.
  • Модель даних XPATH.
  • Основні типи я зика. Визначення контексту для обробки виразів.
  • Шляхи адресації - повна і скорочена форма. Кроки адресації - осі, правила перевірки вузлів, відсів непотрібних вузлів.
  • Функції та набори вузлів.
  • Побудова прикладів з використанням XMLPath в середовищі JDeveloper.
  • Oracle XMLType і його методи для роботи з XPATH виразами.
  • Витяг даних з XMLType колонок реляційних таблиць Oracle DB.
  • SQL функції для роботи з XPATH виразами.
  • Введення в Oracle XDB репозиторій.
  • Конфігурація XDB сервера адміністратором бази даних Oracle (http, ftp порти).
  • Опис сховища ресурсів, уявлення resource_view. Витяг інформації про ресурс,
  • Access Control List.
  • Конфігурація каталогів для доступу пересічних користувачів до каталогів Oracle XDB - пакет Oracle dbms_xdb і його процедури для управління ACL - на практичному прикладі.
  • Створення ресурсів в репозиторії за допомогою пакетів Oracle PL / SQL.
  • Розробка Java додатків для завантаження і вивантаження ресурсів в XDB репозиторій.
  • Наступний етап розвитку мови XPATH - XPATH 2 і XQuery.
  • Модель даних XQuery і складова частина - мова XPATH.
  • Огляд інструментів XQuery.
  • Розробка та виконання запитів XQuery в середовищі JDeveloper.
  • Виражений ия і осі адресації.
  • Практична побудова запитів до XML документів.
  • Використання мови запитів XQuery в Oracle SQL - функція XMLQuery, оператор doc для забезпечення доступу до XDB сховища.
  • Виконання пошуку по документам сховища з використанням пропозицій every, satisfies та інших, використання функцій перетворення і умовних операторів в XQuery.
 3. Третій день.
  • розширення XQuery компанією Oracle.
  • Витяг XML документів з реляційних таблиць за допомогою оператора ora: view.
  • Сортування й умовні операції зв'язування в XQuery.
  • Ф нкціі SQL для формування XML.
  • Архітектура функції XMLElement, створення атрибутів, вузлів, коментарів, кореневих елементів за допомогою функцій SQL.
  • Агрегація кортедж - функція XMLAGG, практичне написання запитів, для отримання вкладених списків, приведення типів повертаються з SQL запитів до об'єктним типам даних - перетворення CAST - MULTISET.
  • Пакет DBMS_XMLGEN для формування xml на основі реляційних запитів.
  • Використання повернутого з PL / SQL процедури курсора - SYS_REFCURSOR для вилучення XML потоку.
  • Пакет DBMS_XMLSTORE - особливості формиро ания DML операторів для виконання оновлення даних на основі XML документів.
  • Введення в XSLT перетворення.
  • Простір імен XSLT і версії стандарту.
  • Використання JDeveloper для створення документів перетворення з наступним їх тестуванням безпосередньо в середовищі розробки.
  • Шаблон перетворення, опис елементів XSLT, формування циклів, обчислень, змінних і інших механізмів в файлах трансформації.
  • Підготовка XML потоку для відправки в процедури пакета DBMS_XMLSTORE з формуванням DML операторів в базу даних.
 4. Четвертий день.
  • Розробка Java клієнта для підготовки XML документа через XSLT перетворення з наступним завантаженням його в базу даних через пакет DBMS_XM LSTORE.
  • Використання розширення Oracle XSQL для формування XML документів.
  • Короткий вступ в Oracle Weblogic сервер і JEE додатки.
  • Підготовка XSQL сторінки для відправки на сервер додатків .
  • Основні елементи простору імен xsql для доступу до бази даних Oracle.
  • xSQL - як ще один варіант отримання даних з бази даних.
  • Перетворення xSQL сторінки в HTML сторінку.
  • Передача параметрів.
  • Введення в XSL-FO трансформацію.
  • Використання бібліотек для перетворення RTF формату в XSLT-FO.
  • Правила підготовки RTF документа з вико зованием xsl тегів і елементів.
  • Формування змінних і параметрів на сторінці rtf.
  • Трансформація FO з використанням Java класів.
  • Практичний приклад побудови Web додатки з підготовкою звіту в стандартному форматі (Word, Excel, PDF і інших)
 5. П'ятий день.
  • Схеми документів DTD і XSD порівняння у використанні, розробка Java парсеру для перевірки документа на відповідність DTD схемою.
  • XSD документ - простір імен, базова схема документів консорціуму W3C.
  • Розробка схеми документа в середовищі JDeveloper.
  • Комплексні і прості е типи, опис обмежень на базові типи даних за допомогою фасеток.
  • Визначення ключів і посилань на них.
  • Імпорт в схему документа описів з інших файлів XSD.
  • Спадкування типів.
  • Створення SAX парсеру для перевірки XML документа на відповідність XSD схемою.
  • Реєстрація схеми документа в базі даних Oracle - використання пакета DBMS_XMLSCHEMA.
  • Уявлення словника метаданих для отримання інформації про зареєстровані схемах в Oracle.
  • XMLType для перевірки документів на відповідність XSD в базі даних.
  • Створення об'єктно их колонок і таблиць в базі даних з описом метаданих на базі XSD схем.
  • Особливості завантаження даних в таблиці з XML-XSD полями.
  • Метод перевірки XMLType типу в тригері і збереженій процедурі.
  • Основи JAXB 2 компіляції - приклад отримання Java об'єкта з XML файлу і сереалізація Java об'єкта в XML файл.
  • Конфігурація контексту JAXB.
  • WSDL формат для опису WEB сервісів.
  • Розробка WSDL документа в середовищі JDeveloper.
  • Реалізація методів сервісу в PL / SQL пакетах.
  • Розміщення сервісу на сервері додатків Weblogic.
  • Введення в мову BPEL.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-XML and Java

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн