Курс NT-Python for CS Мова Python в технологіях клієнт-сервер і розподілених обчисленнях

Слухачі придбають знання і навички, необхідні для обробки даних підприємства за допомогою мови Python.
Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Зрозуміти концепції і особливості реалізації ООП на Python _x000D_
 • Отримати знання та навички, необхідні для роботи з механізмами обміну інформацією - XML, JSON, SOAP, REST _x000D_
 • Отримати досвід для розробки користувальницького інтерфейсу за допомогою пакета PyQt5 _x000D_
Аудиторія

Цей курс призначений для слухачів, які володіють знаннями SQL, принципами та механізмами роботи таких баз даних, як Oracle і PostgreSQL.
Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 • Бажано знання основ OOП (об'єктно-орієнтованого програмування)
 1. Історія розвитку мови Python
  • Як Java «перестрибнула» Python
  • Сфери використання Python
  • Порівняння Python і Java - конкуренти і співробітники
 2. Інсталяція інтерпретатора Python в Windows і Linux
  • Оновлення установки
  • Механізм PIP - створення пісочниці для виконання коду програми, конфігурація
  • Додавання в пісочницю додаткових пакетів і модулів Python
  • Активація і Деактивация пісочниці
 3. Виконання додаток на мові Python
  • Розподіл областей пам'яті
  • Об'єкти. Класи
  • Типи даних мови і змінні
 4. Створення першого програми
  • Особливості розподілу
 5. Типи даних мови, вбудовані типи даних
  • Методи виявлення використаного простору
  • Основні вбудовані типи даних мови Python
  • ПРАВИЛА PEP8
 6. Підбір середовища розробки для писання додаток
  • Idea і Eclipse
  • Істаляція і конфігурація середовища PyCharm - Idea
  • PIP - утиліта і конфігурація, настройка пісочниці
  • Введення нових змінних, механізми додавання нових пакетів, модулів в пісочницю
  • Робота з пакетами
 7. Програмування
  • Інкапсуляція, поліморфізм, успадкування, абстракція
 8. Створення власних класів, область видимості, атрибути і методи класів, конструктори і деструктори
  • Поняття @dataclass і механізми укладання контрактів між класами користувача і інтерпретатором Python
  • Перевантаження методів, множинне спадкування, статичні методи, інкапсуляція локальних змінних класу
  • Визначення властивостей класів (@property)
 9. Функціональний підхід в мові Python
  • Глобальні та локальні змінні
  • Замикання в мові Python
  • Передача параметрів в функції і методи класів
  • Іменовані і позиційні параметри
  • Використання * (зірочки) і ** (дві зірочки)
  • Лямбда вираження, функції в якості параметрів функцій
 10. Типи даних - контейнери
  • Три види контейнерів - списки, словники і кортедж
  • Функціональність контейнера
  • Кодування UTF-8
 11. Робота з основними модулями інтерпретатора Python
  • Модуль роботи з операційною системою
  • Доступ і навігація по каталогах операційної системи
  • Управління файлами ОС
  • Визначення Процесу OC
  • Доступ до трьох стандартних потокам операційної системи. Виклик процесу OC
  • Процедура відкриття файлу в різних режимах
  • Усічення файлу, додавання даних в файл і ін
 12. Додаткові модулі розширення мови Python
  • Взаємодія з базою даних Oracle і Postgresql
  • Підключення модулів до пісочниці Python
 13. З'єднання з базою даних з Python
  • Основні класи взаємодії з базою даних - Connection і Cursor
  • Транзакційні механізми взаємодії з базою даних - особливості виконання операцій DDL, DCL, DML, SELECT і блоків коду в базі даних
  • Виконання збережених процедур в базі даних
  • Розробка конкретного прикладу використання розподілених транзакцій в базі даних
 14. Управління блокуваннями записів в базі даних
  • Управління винятковими ситуаціями, які були порушені базою даних
 15. Робота з Python з збереженими процедурами і пакетними процедурами бази даних
  • Передача параметрів і повернення значень у вигляді довідкових курсорів
  • Доступ до потоку Oreacle dbms_pipe з Python програми
  • Робота з великими (BLOB, LOB, XMLTYPE) типами даних
  • Організація потоків обміну байтовими даними
 16. XML документ в Python
  • Завантаження та вивантаження XML в, з бази даних
  • Парсірованіе XML документів
  • SAX і DOM механізми в модулях Python (xml, lxml)
  • Форматування XML
  • XPATH запити в Python
 17. Багатопотокове програмування
  • Створення потоку декількома спосабами
  • Синхронізація потоків, проблеми обміну змінними між потоками (клас Queue, клас Event)
 18. Пакет PyQt5 для розробки користувальницького інтерфейсу
  • Використання утиліти Designer
  • Використання сигналів і слотів для створення подієвого управління в додатку
 19. Інсталяція робочого модуля PyQt5
  • Утиліта Designer
  • Програми та механізми множинного успадкування
 20. Доступ до сервера додатків по HTTP протоколу
  • Приклад на основі сервера Wildfly (колишнє JBoss)
  • POST, GET, DELETE та інші запити
  • Особливості виконання транзакційних запитів через REST сервіси
  • Модуль requests
  • Виконання транзакцій через REST сервіси
  • Видобування даних та їх публікація в звітах, з використанням REST технологій
  • Простий мікросервіс на Python з доступом до бази даних і відправкою повідомлень клієнту

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Python for CS

Тривалість, днів

6

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн