Курс M20466 Робота з моделями даних і звітами в Microsoft SQL Server 2014

Курс М 20466 присвячений створенню керованих корпоративних рішень бізнес-аналітики. В курсі розглядаються питання створення багатовимірних і табличних моделей даних, створення звітів в Microsoft SQL Server Reporting Services, створення панелей приладів в Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, формування прогнозів за допомогою глибокого аналізу даних.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:

This course teaches students how to create managed enterprise BI solutions, implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining.

Note: This course is designed for customers who are interested in learning SQL Server 2012 or SQL Server 2014. It covers the new features in SQL Server 2014, but also the important capabilities across the SQL Server data platform.

Аудиторія

Курс призначений для слухачів, професіоналів в області баз даних, яким потрібні знання і навички для формування рішень аналізу і звітності. Основні обов'язки включають в себе:

Створення аналітичних моделей даних, таких як куби OLAP

Створення звітів і управління доставкою звітів

Створення панелей приладів для індикаторів показників бізнесу

Забезпечення підтримки глибокого аналізу даних і прогнозів


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи з Microsoft Excel і Microsoft SharePoint Server 2013.
 • Успішне закінчення курсів
 • М20461 Створення запитів в Microsoft SQL Server 2014
 • М20463 Створення інформаційних сховищ з допомогою Microsoft SQL Server
 • або (якщо ви проходили навчання по Microsoft SQL Server 2008)
 • М10774 Створення запитів в Microsoft SQL Server 2012
 • М10777 Реалізація сховищ даних в Microsoft SQL Server 2012
 • або еквівалентна підготовка.
 1. Знайомство з бізнес-аналітикою і моделюванням даних
  • Складові елементи корпоративних рішень бізнес-аналітики
  • Платформа бізнес-аналітики від Microsoft
  • Планування корпоративного проекту бізнес-аналітики
 2. Створення багатовимірних баз даних
  • Знайомство з багатовимірним аналізом
  • Створення джерел даних та уявлень джерел даних
  • Створення куба3
  • Огляд безпеки куба
 3. Робота з кубами і вимірами
  • Налаштування вимірювань
  • Визначення ієрархії атрибутів
  • Сортування і угрупування ієрархій
 4. Робота із заходами і групами заходів
  • Робота із заходами
  • Робота з групами заходів
 5. Знайомство з MDX
  • Основи MDX
  • Додавання обчислень до кубу
  • Використання MDX для створення запитів до кубу
 6. Поліпшення куба
  • Робота з індикаторами
  • Робота з діями
  • Робота з перспективами
  • Робота з трансляціями
 7. Формування табличної моделі даних Analysis Services
  • Знайомство з табличними моделями даних Analysis Services
  • Створення табличної моделі даних
  • Використання табличної моделі даних на підприємстві
 8. Знайомство з DAX
  • Основи DAX
  • Поліпшення табличної моделі даних за допомогою DAX
 9. Створення звітів за допомогою SQL Server Reporting Services
  • Знайомство з Reporting Services
  • Створення звіту у Report Designer
  • Угруповання і агрегування даних у звіті
  • Публікація й перегляд звіту
 10. Поліпшення звітів SQL Server Reporting Services
  • Графічне відображення даних
  • Фільтрація даних у звіті з використанням параметрів
 11. Управління виконанням та доставкою звіту
  • Управління безпекою звітів
  • Управління виконанням звіту
  • Підписки та оповіщення
  • Пошук і усунення несправностей, пов'язаних з Reporting Services
 12. Бізнес-аналітика і SharePoint PerformancePoint Services
  • Введення в SharePoint PerformancePoint Services, як платформу бізнес-аналітики
  • Знайомство з PerformancePoint Services
  • Джерела даних PerformancePoint і Time Intelligence
  • Звіти, демонстраційні щити (scoreboard) і панелі приладів
 13. Формування прогнозів і глибокий аналіз даних
  • Огляд глибокого аналізу даних
  • Формування рішень для глибокого аналізу даних
  • Перевірка моделі глибокого аналізу даних
  • Отримання даних глибокого аналізу

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M20466

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн