Курс NT-PM101 Методологія управління проектами та особливості бізнес-практики

Через одночасний вихід двох базових стандартів з управління проектами, п’ятої версії стандарту PMI «Керівництво з управління проектами (PMBoK)» та «Міжнародні стандарти з управління проектами ISO 21500» Навчальний центр «Мережні Технології» оновив тренінг «Методологія управління проектами». Тепер вивчення «системи координат» в проектному управлінні ґрунтується на оновленій процесній моделі, запропонованій PMI в п’ятій редакції PMBoK, та враховує ISO 21500. Слухачі будуть працювати з кейсами та виконувати практичні завдання, також з використанням Microsoft Project як інструментам планування та аналізу стану робіт в проекті. Під час індивідуальної та групової роботи слухачі отримають можливість зробити напрацювання на майбутнє.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • конкретизувати мету та визначати межі проекту;
 • визначати ключові ролі в проекті та обирати стратегії взаємодії;
 • узагальнювати вимоги та працювати з замовником проекту;
 • визначати та структурувати роботи по проекту;
 • призначати ресурси та дозволи ресурсних конфліктів;
 • визначати бюджети проекту та управляти його вартістю;
 • управляти строками проекту у фазі виконання;
 • управляти ризиками;
 • планувати комунікацій по проекту;
 • організовувати взаємодію та управління командою проекту;
 • організовувати управління змінами;
 • розробляти необхідний набір документів проекту: статут, реєстр зацікавлених сторін, базовий план, план з комунікацій, матриця відповідальності тощо;
 • правильно визначати цілі та межі проекту;
 • розробляти структуру проекту;
 • визначати життєвий цикл проекту та контрольні точки;
 • розробляти календарний план проекту;
 • використовувати спеціальні методи та техніки для аналізу та оптимізації плану проекту;
 • здійснювати ресурсне планування та усунення ресурсних конфліктів;
 • розподіляти ролі та визначати відповідальність за проектом;
 • планувати бюджет проекту;
 • планувати взаємодія по проекту;
 • застосовувати метод освоєного обсягу для контролю та аналізу ходу виконання робіт;
 • керувати змінами в проекті;
 • координувати роботи з проекту;
 • виявляти проблеми управління проектами в організації;
 • виробляти аналіз та планувати реагування на ризики;
 • контролювати якість проекту;
 • правильно організовувати завершення проекту.
Аудиторія

Курс рекомендується керівництву компаній, керівникам проектів, керівникам підрозділів, які виступають замовниками зовнішніх та внутрішніх проектів або кураторам та іншим учасникам проектів. Курс буде корисним керівникам відділів, які здійснюють управління проектною та операційною діяльністю.

Курс стане теоретичною базою для підготовки до PMI та IPMA-сертифікації фахівців з управління проектами.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові теоретичні знання та початковий досвід управління проектами.
 1. Базові положення управління проектами
  • Стандарти в області PM
  • Призначення стандартів та методологій
  • Огляд базових стандартів
  • Project Management Body of Knowledge
  • IPMA Competence Baseline
  • ISO 21500
  • Терміни та визначення
  • Життєвий цикл проекту
  • Оточення проекту
  • Управління проектом
 2. Процеси управління проектом
  • Визначення процесу
  • Групи управління процесами
  • Група процесів ініціації
  • Група процесів планування
  • Група процесів виконання
  • Група процесів моніторингу та управління роботами
  • Група процесів завершення
 3. Галузі знань
  • Управління інтеграцією проекту
  • Управління змістом проекту
  • Управління термінами проекту
  • Управління вартістю проекту
  • Управління ризиками проекту
  • Управління якістю проекту
  • Управління людськими ресурсами проекту
  • Управління поставками проекту
  • Управління комунікаціями проекту
  • Управління зацікавленими сторонами проекту

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-PM101

Тривалість, днів (годин)

3 (24)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

25.11.19
09:30 - 17:00
26.11.19
09:30 - 17:00
27.11.19
09:30 - 17:00