Курс NT-Cobit Cobit Foundation. Управління та аудит інформаційних систем» 

В управлінні ІТ якісне надання послуг, що задовольняє вимогам бізнесу, передбачає наявність підтвердженої методологією системи внутрішнього контролю. Виконанню цього завдання служить система контролю CobiT (Control Objectives for Information and related Technology).

Курс «Cobit Foundation. Управління та аудит інформаційних систем »знайомить слухачів з принципами контролю процесів управління в ІТ, формує уявлення про зміст і використанні Cobit, а також допомагає виявити і визначити засоби і методи контролю діяльності з управління ІТ. Курс читається за версією Cobit 5.0.

Цілі курсу:

Знайомство з системою контролю COBIT: основні процеси, моделі оцінки можливостей процесів, визначення рівня зрілості процесу.

знайомство з принципами проведення аудиту і контролю інформаційних технологій.

Використання інструментів, що надаються COBIT, для поліпшення процесів, виходячи з цілей бізнесу та ІТ.

Оцінка завдань, необхідних для побудови адекватного рівня управління і контролю в області ІТ.

Усвідомлення взаємозв'язку COBIT і ITIL для спільного використання з метою Ффективность керівництва, контролю і управління ІТ.

Формування цілісного уявлення про систему корпоративного управління і контролю ІТ в компанії.

На практичному прикладі зрозуміти принципи проведення аудиту в компанії.

< p> Перші 2 дні відводяться безпосередньо для вивчення технології (згідно з програмою нижче).

Третій день (опціонально) - практикум щодо застосування технології для проведення аудиту процесів, в рамках якого проводиться «ігровий аудит» від початку до кінця , надається доступ до спеціально розробленим ін програмних забезпечення для спрощення і прискорення обробки результатів і отримання висновку.


 1. Введення
  • Походження COBIT
  • Керівництво ІТ як процес
  • Забезпечення стратегічної відповідності ІТ
  • Терміни та визначення: IT Governance
  • Ключові принципи і області IT Governance
  • Призначення та основні характеристики моделі COBIT
  • Підхід і основний принцип COBIT при оцінці ефективності ІТ
  • Основні положення: «Куб COBIT»
 2. Вимоги до інформації
  • Ресурси ІТ
  • Процеси ІТ
  • Елементи процесів по COBIT
  • Ролі та відповідальності
  • Побудова діаграми (матриці) RACI
  • Оцінка процесів: моделі зрілості
  • Загальні контрольні вимоги до процесів COBIT
  • Структура опису процесів: домени COBIT
  • Огляд процесів COBIT
  • Компоненти моделі COBIT
 3. бізнес цілі і трансформація цілей
  • Список цілей ІТ
  • Розподіл бізнес цілей по ІТ цілям
  • Розподіл цілей ІТ по процесам COBIT
  • Розподіл процесів COBIT по ключовим областям
  • Принципи аудиту та контролю
  • Цілі контролю
  • Практики контролю
  • Оцінка процесів: результативність і продуктивність
  • Життєвий цикл проведення аудиту
 4. Основні терми ни і визначення
  • Етапи проведення аудиту
  • Використання оціночної форми для оцінки процесу.
  • Визначення цілей, області та критеріїв аудиту
  • Підготовка звіту аудиту
  • Питання автоматизації процесу аудиту
  • Огляд, порівняння і спільне використання процесних моделей COBIT, ITIL® і інших моделей
 5. порівняння моделей COBIT і ITIL® v3
  • Структура ITIL® v3 і процеси COBIT
  • Value Management Guidance for Assurance Professionals -Val IT 2.0
  • Закон Сарбаев-Окслі (SOX)
 6. Додаткові джерела інформації
 7. Висновок

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Cobit

Тривалість, днів

3

Найближчі дати

Ціна, грн