Курс NT-Security IT Побудова системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) | nt.ua

Курс NT-Security IT Побудова системи управління інформаційною безпекою (СУІБ)

Курс узагальнює та систематизує багаторічний досвід фахівців Навчального центру «Мережні технології» з розробки систем забезпечення інформаційної безпеки, аналітичних обстежень великих комп'ютерних мереж. Особлива увага приділяється технологіям забезпечення інформаційної безпеки, раціональному розподілу функцій та організації ефективної взаємодії з питань захисту інформації всіх підрозділів та співробітників, які використовують та забезпечують функціонування автоматизованих систем. Детально розглядаються питання розробки нормативно-методичних та організаційно-розпорядчих документів з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів, необхідних для реалізації розглянутої технології.

Слухачі дізнаються про вимоги з безпеки на основі наступних міжнародних стандартів.

 • ISO/IEC 27000:2016 Визначення та основні принципи. Перша уніфікація зі стандартами COBIT та ITIL
 • ISO/IEC 27001:2013 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги. (Раніше BS 7799-2:2005)
 • ISO/IEC 27002:2013 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Практичні правила управління інформаційною безпекою (раніше ISO/IEC 17799:2005)
 • ISO/IEC 27003:2017 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Інструкція з впровадження системи управління інформаційною безпекою
 • ISO/IEC 27004:2018 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Вимірювання ефективності системи управління інформаційною безпекою
 • ISO/IEC 27005:2018 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Управління ризиками інформаційної безпеки (на основі BS 7799-3:2006)
 • ISO/IEC 27006:2015 Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Вимоги до органів аудиту та сертифікації систем управління інформаційною безпекою
 • ISO/IEC 27007 Інструкція для аудитора СУІБ (Draft)
 • ISO/IEC 27011:2018 Інструкція з управління інформаційною безпекою для телекомунікацій
 • ISO/IEC 27011:2008 Інструкція з управління інформаційною безпекою для телекомунікацій

Також, при необхідності, на курсі надаються знання про такі стандарти безпеки даних індустрії платіжних карт (PCI DSS) v.2.0.

 • ISO/IEC 38500:2015 Корпоративний менеджмент інформаційними технологіями
 • ДСТУ ISO/IEC TR 13335-1:2003 Технології інформаційні. Рекомендації з управління безпекою інформаційних технологій. Частина 1. Концепції та моделі безпеки в ІТ
 • ДСТУ ISO/IEC TR 13335-2:2003 Технології інформаційні. Рекомендації з управління безпекою інформаційних технологій. Частина 2. Управління та планування безпеки ІТ
 • ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2005 Технології інформаційні. Рекомендації з управління безпекою інформаційних технологій. Частина 5. Рекомендації з управління мережною безпекою

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розробляти основні положення концепції побудови та ефективного застосування комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах;
 • розробляти внутрішні нормативні документи з інформаційної безпеки в організаціях відповідно до вимог законів України, НБУ, ДССЗЗІ України;
 • планувати захист та раціонально розподіляти відповідні функції між підрозділами та співробітниками підприємства, організовувати їх взаємодію на різних етапах життєвого циклу інформаційних підсистем;
 • організовувати діяльність служб технічного захисту інформації в системах, що працюють та проектуються;
 • здійснювати аудит та аналіз ризиків систем інформаційної безпеки;
 • розробляти організаційно-розпорядчі документи з питань захисту інформації;
 • орієнтуватися в проблемах безпеки в інформаційних системах;
 • виважено організовувати процедури оцінки ризиків;
 • обґрунтовано обирати необхідні програмно-апаратні засоби захисту інформації в комп'ютерних мережах;
 • організовувати пошук та використання оперативної інформації про нові вразливості в системному та прикладному програмному забезпеченні, а також інших актуальних для забезпечення комп'ютерної безпеки даних.
Аудиторія

Керівники підрозділів технічного захисту інформації, відповідальні за стан інформаційної безпеки і організацію робіт зі створення комплексних систем захисту інформації

Аналітики з питань комп'ютерної безпеки, відповідальні за аналіз стану інформаційної безпеки, визначення вимог до захищеності ресурсів автом атізірованних систем і шляхів забезпечення їх захисту

Фахівці, відповідальні за розробку необхідних нормативно-методичних і організаційно-розпорядчих документів з питань захисту інформації

Адміністратори засобів захисту, контролю та управління безпекою, відповідальні за супровід і адміністрування засобів захисту інформації і засобів аналізу захищеності підсистем автоматизованих систем


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • загальне розуміння про інформаційні системи, правові, організаційні та технічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем.
 1. Безпека інформаційних систем
  • Основні поняття безпеки інформаційних технологій
   • Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси та безпека, шляхи нанесення їм шкоди
   • Основні терміни та визначення
   • Приватна власність, цілісність, доступність
   • Вимоги до інформаційної безпеки (ІБ)
   • Система управління інформаційною безпекою (СУІБ)
   • Концептуальна модель ІБ
   • Загальна структура засобів забезпечення ІБ
   • Види оброблюваної інформації
   • Об'єктно-орієнтований підхід до ІБ
   • Об'єкти, цілі та завдання захисту інформаційних систем.
  • Загрози інформаційній безпеці
   • Класифікація
   • Основні джерела та шляхи реалізації загроз
   • Моделі порушників
   • Підходи до аналізу та управління ризиками, категоріювання ресурсів та визначення вимог до рівня забезпечення інформаційної безпеки
   • Українські та міжнародні стандарти і критерії захищеності систем
  • Заходи забезпечення інформаційної безпеки
   • Типологія
   • Основні принципи побудови систем захисту
   • Принципи відбивання загроз
  • Основні захисні механізми
   • Заходи щодо забезпечення ІБ.
  • Основні помилки при побудові захищених інформаційних систем
 2. Правові основи забезпечення інформаційної безпеки
  • Закони України та інші нормативно-правові документи, які регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері та діяльність організацій по захисту інформації
  • Захист інформації обмеженого доступу, права та обов'язки суб'єктів
  • Ліцензування діяльності, сертифікація засобів захисту та атестація інформаційних систем
  • Вимоги керівних документів НБУ, ДССЗЗІ та ДСТСЗІ СБУ
  • Питання законності застосування засобів криптографічного захисту інформації.
 3. Організація заходів та методів захисту
  • Оцінка та обробка ризику, процес оцінки ризиків, процес обробки ризиків
   • Компоненти процесу
   • Встановлення стану
   • Процес оцінки ризику інформаційний безпеки
   • Аналіз ризику інформаційної безпеки
   • Оцінка ризику інформаційної безпеки
   • Обробка ризику інформаційної безпеки
   • Прийняття ризику інформаційної безпеки
   • Ризик інформаційної безпеки системи зв'язку
   • Ризик інформаційної безпеки моніторингу та перегляду
   • Підходи щодо оцінки ризиків інформаційної безпеки
  • Політика безпеки
   • Організація інформаційної безпеки
   • Внутрішня організація
   • Забезпечення безпеки при наявності доступу до інформаційних систем сторонніх організацій
  • Управління активами
   • Відповідальність за активи
   • Класифікація інформації
  • Питання безпеки, пов'язані з кадровими ресурсами
   • Перед працевлаштуванням
   • Під час роботи за трудовою угодою
   • Припинення дії трудової угоди або її зміна
  • Фізичний захист та захист від впливу навколишнього середовища
   • Зони під охороною
   • Безпека обладнання
  • Управління засобами зв'язку та операціями
   • Процедури експлуатації та обов'язки
   • Управління постачанням послуг третьою стороною
   • Планування навантаження та приймання систем
   • Захист від шкідливого та мобільного коду
   • Дублювання
   • Управління безпекою мереж
   • Маніпулювання носіями інформації
   • Обмін інформацією
   • Сервіси електронної торгівлі
   • Моніторинг
  • Контроль доступу
   • Вимога бізнесу щодо забезпечення контролю доступу
   • Управління доступом користувача
   • Обов'язки користувача
   • Контроль мережного доступу
   • Контроль доступу до операційної системи
   • Контроль доступу до прикладних програм та інформації
   • Моніторинг доступу та використання системи
  • Придбання, удосконалення та обслуговування інформаційних систем
   • Вимоги безпеки інформаційних систем
   • Правильна обробка додатків
   • Криптографічні засоби
   • Безпека системних файлів
   • Безпека в процесах розробки та підтримки
   • Управління технічними вразливостями
  • Управління інцидентами порушення інформаційної безпеки
   • Повідомлення про порушення та слабкі місця інформаційної безпеки
   • Управління інцидентами порушення інформаційної безпеки та їх удосконалення
  • Управління безперервністю бізнесу
   • Аспекти інформаційної безпеки управління безперервністю бізнесу
  • Відповідність вимогам
   • Відповідність правовим вимогам
   • Відповідність політикам та стандартам безпеки
   • Технічна відповідність
   • Питання для розгляду при здійснення аудиту інформаційних систем
 4. Система управління ІБ. Вимоги до СУІБ
  • Загальні вимоги. Створення та управління СУІБ
  • Вимоги до документації
  • Зобов'язання керівництва. Управління ресурсами
  • Внутрішні аудити СУІБ
   • Аналіз СУІБ керівництвом. Загальні положення. Вхідні дані аналізу. Вихідні дані аналізу
   • Удосконалення СУІБ. Безперервне вдосконалення. Дії для коригування. Превентивні дії
 5. Забезпечення безпеки автоматизованих систем
  • Проблеми забезпечення безпеки в мережах
   • Типова IP-мережа організації
   • Мережні загрози, вразливості та атаки
   • Засоби виявлення вразливостей вузлів IP-мереж та атак на вузли, протоколи та мережні служби
   • Отримання оперативної інформації про нові вразливості та атаки
   • Способи усунення вразливостей та протидія вторгненням порушників
  • Міжмережні екрани
   • Призначення та види
   • Основні можливості та варіанти розміщення
   • Переваги та недоліки
   • Основні захисні механізми: фільтрація пакетів, трансляція мережних адрес, проміжна автентифікація, перевірка пошти, віртуальні приватні мережі, протидія атакам, націленим на порушення працездатності мережних служб, додаткові функції
   • Загальні рекомендації щодо застосування
   • Політика безпеки при доступі до мережі загального користування
   • Демілітаризована зона
  • Контроль інформаційного наповнення (контенту) електронної пошти та web-трафіку
   • Компоненти та функціонування систем контролю контенту
   • Політики безпеки, сценарії та варіанти застосування та реагування
  • Віртуальні приватні мережі VPN
   • Призначення, основні можливості, принципи функціонування та варіанти реалізації
   • Структура захищеної корпоративної мережі
   • Варіанти, достоїнства та недоліки VPN-рішень
   • Загальні рекомендації щодо їх застосування
  • Засоби виявлення вразливостей вузлів мереж та засоби виявлення атак на вузли, протоколи та мережні служби
   • Призначення, можливості, принципи роботи
   • Місце та роль в загальній системі забезпечення безпеки
   • Порівняння можливостей з міжмережними екранами
   • Засоби забезпечення адаптивної мережної безпеки
   • Варіанти рішень із забезпечення безпеки мережі організації

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Security IT

Тривалість, днів (годин)

4 (32)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів з теми курсу
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 3-х місяців після закінчення курсу