Курс NT-Java EE Розробка корпоративних додатків Java EE для стандартних серверів додатків | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс NT-Java EE Розробка корпоративних додатків Java EE для стандартних серверів додатків

Оглядовий курс надає знання про більшість технологій JEE Servlet, JSF, EJB3 для стандартних серверів додатків JBoss, Weblogic, Web Sphere. Їх приклади будуть розроблятися в середовищі Eclipse та JDeveloper. У всіх розділах курсу будуть створюватися додатки серверної та клієнтської частини. Всі приклади додатків будуть передані слухачам. Будуються приклади додатків з використанням стандартних шаблонів. Так само наводяться приклади антипатернів, які, на жаль, зустрічаються у практиці та навіть в сучасній літературі. За погодженням зі слухачами, розробка додатків здійснюється для одного з стандартного сервера додатків JBoss, WebLogic, OC4J або Web Sphere. Можливий варіант тестування додатків на різних серверах. Також активно використовується JUnit для тестування модулів.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • розробляти додатки за допомогою середовища Eclipse та JDeveloper в технології JEE.

Аудиторія

Розробники Java, які планують використовувати технологію JEE.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 • досвід розробки програмного забезпечення на мові програмування Java.
 1. Інсталяція та конфігурація середовища розробки Eclipse, JDeveloper, основні компоненти та плагіни
 2. Загальна архітектура стандартного сервера додатків JEE
  • Інсталяція сервера, управління службами та сервісами
  • Консоль управління сервером для вирішення тестових завдань розробника
  • Порядок створення серверного JEE-додатка
  • Визначення основних сервісів JEE
  • Управління сервісом JAAS, JDBC, JMS, Timer та іншими
  • Підключення тестового сервера до середовища розробки
 3. Розробка додатків клієнта в архітектурі Rich Client Platform (RCP) для сервера додатків
  • Інсталяція клієнта для сервера додатків
  • Бібліотеки для підключення до сервера додатків
  • Протоколи взаємодії з сервером RMI, IIOP. Інтерфейс javax.naming.Context
  • Вступ до служби імен JNDI
  • Створення GUI-інтерфейсу за допомогою середовища розробки
 4. Розробка XML-додатків. Візуальні засоби RAD
  • Технологія JAXB
  • Огляд розмітки
  • Відомості про синтаксис XML
  • DTD-визначення типу документа
  • Мова визначення схем
  • Простір імен та мову Xpath
  • XLink
  • Об'єктна модель документа
  • SAX
  • Використання каскадних таблиць стилів CSS
  • Мова перетворення XSLT, зв'язок з HTML
  • Інтеграція XML з корпоративними додатками
  • Отримання об'єкта Java з XML-документа, перетворення Java-об'єкта в XML-потік
 5. Розробка додатків з використанням Servlets, JSP, JSF
  • Web-взаємодії
  • Конфігурація сервера для роботи з web додатками
  • Структура архівів WAR та EAR, дескриптори розміщення та доставки
  • Послідовність створення web-додатка
 6. Правила побудови безпечного доступу до web-додатків
  • Сервіс JAAS. Principals та JAZN-автентифікація
  • Приклад розробки програми з використанням JAAS-сервера
  • Безпека на основі форм
 7. Розробка web-контролерів на основі сервлетів
  • Лістенери, фільтри, управління безпекою через сервлети
  • Технологія програмування сервлетів, сеанси та життєвий цикл
  • Контекст програми та сервлету
  • Відстеження сеансів
  • Цикл життя сесії
  • Налаштування дескриптора розміщення web-додатка
  • Використання JNDI для доступу до даних в сервлетах
  • Взаємодія між сервлетами та через контекст програми
 8. Побудова найпростіших JSP-сторінок
  • JSP-теги
  • Використання мови виразів
  • Отримання інформації зі структур даних
  • Оператори мови виразів
  • Приведення типів даних
 9. Робота з діями Core
  • Запис у вихідний потік
  • Установка та видалення змінних
  • Ітератори
  • Перегляд колекцій в циклі
  • Імпорт статичних та динамічних посилань
 10. Робота з XML-діями
  • Синтаксичний розбір XML-документа
  • Умовні Х-оператори та оператори циклів
  • Трансформація розширюваної мови стильових таблиць
 11. Локалізація додатків за допомогою ресурсних контентів. Бібліотека тегів форматування
 12. Бібліотека SQL-тегів
  • Конфігурація та використання джерел даних
  • Робота з множинами-результатами
  • Робота з транзакціями
 13. Модель MVC
  • Створення web-додатків в архітектурі JSF
  • Конфігураційний файл Faces сервлету
  • Bucking bean
  • Обробка подій на стороні сервера
  • Підключення лістенерів та валідаторів
  • Управління акціями в JSF-додатку
  • Бібліотека стандартних JSF-компонентів
  • Правила використання основних User Interface (UI) компонентів на сторінках JSF
  • FacesContext - управління повідомленнями та доступ до стандартних контекстів додатка
 14. Використання бібліотек Trinidad, ADF для розширення технології JSF та перенесення обробки подій на сторону клієнта. Технологія AJAX
 15. Інтеграція web-додатків з додатками EJB. Вступ до технології EJB
 16. Особливості багатомодульного компонування додатків для сервера додатків
 17. Загальна архітектура EJB3
  • Анотації метаданих та дескрипторів доставки
  • Перенесення та міграція між специфікаціями 2 та 3
  • Два типи компонент, сесійні та керовані подіями
  • Сутнісні біни
 18. Порядок складання, пакування та відправлення на сервер додатків, модулів з EJB3 компонентами
  • Анотації замість файлу ejb-jar.xml
  • Конфігурація додатка на конкретному сервері додатків за допомогою анотацій сервера додатків
 19. Клієнти для сесійних компонентів, локальні, віддалені, web-сервіси
  • Створення віддаленого клієнта на основі SWING-додатка для виконання методів компонент з використанням rmi-протоколу
  • Управління сесійним станом
  • Цикл життя сесійних компонент
  • Анотації, методи для управління циклом життя
  • Методи управління доступом до компонентів
  • Розподіл ролей для виконання різних методів
 20. Методи та класи Interceptor, анотація @AroundInvoke
 21. Доступ до ресурсів додатка та сервера. TimerService
  • Створення компонента для виконання дій за розкладом
  • Управління пасивацією в сесійних компонентах зі станом
  • Створення найпростішого сутнісного компонента на основі таблиці в базі даних
  • Конфігурація первинного ключа
  • Анотація @Id, @SequenceGenerator, @TableGenerator
  • Композиційний первинний ключ
  • Анотація @Embeddable та @EmbeddedId
  • Відображення композиційного первинного ключа на сутнісний клас. Анотація @IdClass
 22. Конфігурація метаданих за таблицями та колонкам. Анотації @Table, @SecondaryTable, @Column
  • Пов'язані стовпчики @JoinColumn
  • Використання різних відносин між стовчиками
  • Конфігурація базового відображення примітивних типів даних в таблицях Oracle @Basic
  • Конфігурація великих об'єктів @Lob
  • Конфігурація поля Version для здійснення оптимістичного блокування запису
 23. Визначення методів життєвого циклу сутнісного компонента, @Pre… та @Post… анотації. Асоціація лістенера та сутнісного класу
 24. Конфігурація спадкування в сутнісних компонентах
 25. Мова запитів EJBQL
  • Використання анотацій для створення іменованих запитів @NamedQuery
  • Використання параметрів в запитах
  • Створення динамічних запитів javax.management.Query
 26. Компоненти, керовані повідомленнями MDB. Використання анотацій для прив'язки MDB-компонента до джерела повідомлень

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Java EE

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Поставити запитання

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання у віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу