Курс NT-JV-0 Основи мови Java. Середовище програмування JDeveloper | nt.ua

(050) 352 68 64

Курс NT-JV-0 Основи мови Java. Середовище програмування JDeveloper

Курс надає знання про основні концепції мови Java, структуру класів, основи ООП в Java. Приклади класів, які розробляються під час вивчення курсу, передаються слухачам. Обирається JDeveloper або Eclipse, одне з двох популярних середовищ розробки від компанії Oracle, а також здійснюється їх порівняння.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • отримати початкові знання з основ програмування з використанням сучасної мови програмування Java;
 • створювати нескладні додатки.
Аудиторія

Початківці розробники, які будуть використовувати мову програмування Java.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • початкові знання операційної системи Windows або Linux;
 • основи процедурного та об'єктно-орієнтованого програмування.
 1. Чому Java?
  • Короткий огляд Java-історії
  • Перший простий додаток
 2. Загальний огляд сучасних середовищ розробки Java
  • Палітра компонентів, галерея об'єктів
  • Управління проектами
  • Термінальні додатки
 3. Пакети класів
  • Архіви
  • Поширення додатків
  • Файли маніфестів
  • Правила використання бібліотек
  • Побудова документації по бібліотеках
 4. Граматика мови Java
  • Типи даних
  • Змінні
  • Оператори та вираження
  • Рядки та масиви
  • Керуючі конструкції в мові Java, управління ходом виконання програми
 5. Використання UML для розробки моделей класів
  • Статична та динамічне представлення класів
  • Асоціації
 6. Об'єктно-орієнтована концепція мови Java
  • Введення в класи
  • Єдине дерево ієрархії
  • Об'єкти
  • Життєвий цикл об'єкта в мові Java
  • Збирач сміття, здійснення завершальних дій
  • Інтерфейси та абстракції
  • Управління доступом до змінних та методів
  • Спадкування та реалізація інтерфейсів
  • Модифікатори доступу до елементів класу
  • Ключове слово final
  • Конструктори та поліморфізм
 7. Перерахування та анотації
  • Розробка та використання
  • Створення моделі сервера додатків з використанням анотацій
  • Відображення класів в Java
  • Доступ до властивостей, методів, анотацій
 8. Обробка виняткових ситуацій
  • Оператор catch
  • Методи з ключовим словом throws
  • Блок try-finally для забезпечення правильного завершення
  • Створення власних підкласів виключень
 9. Огляд основних пакетів Java
  • Класи для роботи з рядками String, StringBuffer, StringTokenizer
  • Клас Runtime та System, отримання доступу до середовища виконання
  • Інкапсуляція стану об'єкта під час виконання, клас Class
  • Побудова дерева успадкування класів
  • Клас математичних функцій
  • Клас Package
 10. Колекції
  • Списки класу List
  • Стеки та клас LinkedList, створення черг
  • Множини Set та SortedSet
  • Асоційовані списки Map, HashMap, TreeMap, SortedMap, Vector та Enumeration
  • Правила використання колекцій
  • Побудова стеків та черг
 11. Файлові введення та виведення, фaйлові об'єкти InputStream, OutputStream
  • Клас File
  • Робота з вихідним потоком за допомогою надбудови FilterOutPutStream
  • Читання та запис даних
  • Підтримка архівів jar та zip
 12. Серіалізация об'єктів
 13. Збереження та відновлення призначеного для користувача інтерфейсу
 14. Багатопотокове програмування
  • Процеси та потоки, контексти
  • Пріоритети потоків та синхронізація
  • Клас Thread та доступ до головного потоку
  • Два способи створення дочірнього потоку, інтерфейс Runnable та клас Thread
  • Блокування, очікування та повідомлення, тупики
  • Групи потоків
  • Розробка додатків з використанням засобів багатопотокового програмування
 15. Створення інтерфейсу користувача за допомогою стандартних бібліотек класів
  • Особливості обробки подій в Java
  • Модель виникнення та обробки подій
  • Вкладені та анонімні класи
  • Менеджери компоновок
  • Використання класів графічного інтерфейсу користувача Abstract Window Toolkit (AWT), пакет Swing для формування інтерфейсу користувача
  • Робота з основними класами
  • Клас Table та AbstractTableModel
  • Створення таблиць для відображення даних
  • Модель даних
  • Інші класи для підтримки візуальних форм
 16. Формування власних компонент та їх інсталяція в середовищах розробки
  • Налаштування палітри компонентів
  • Налаштування проекту
  • Налаштування використання компонентів третіх фірм
  • Створення власних компонент
  • Jar-файли, маніфести
 17. Підтримка Internet/Intranet-комунікацій, Socket
  • Пакет java.net. *, створення найпростішого Web Browser
  • Ідентифікація комп'ютера, сервери та клієнти
  • Створення найпростішого клієнта та сервера на основі класу ServerSocket

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-0

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання у віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу