Курс NT-JV-4 Java. Розробка сервіс-орієнтованих додатків (SOA) з використанням засобів розробки Oracle | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс NT-JV-4 Java. Розробка сервіс-орієнтованих додатків (SOA) з використанням засобів розробки Oracle

Курс надає знання та навички створення розподілених додатків, заснованих на web-сервісах, для серверів додатків стандарту JEE в середовищі розробки Oracle JDeveloper. За допомогою «оркестровки» web-сервісів з використанням мови BPEL різні служби, які надають дані різних бізнес-процесів, будуть зібрані в одне корпоративне завдання. Використання мови UML дозволить наочно відобразити взаємодію між процесами масштабу підприємства.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • показати можливості побудови сервіс-орієнтованих систем з використанням сучасних засобів розробки;
 • створювати надійні, масштабовані додатки, які налаштовуються та не залежать від платформ та засобів розробки;
 • забезпечувати взаємодію додатків з готовими рішеннями SAP, HP, Oracle;
 • розуміти методики доступу до різних серверів баз даних з використанням технологій JEE/EJB;
 • розробляти SOAP-додатки зі створенням web-сервісів;
 • створювати клієнтські місця для доступу до стандартних серверів додатків технології JEE;
 • здійснювати «оркестровку» web-сервісів за допомогою Oracle BPEL Designer.
Аудиторія
 • Розробники-початківці web-серверних та додатків в архітектурі SOA.
 • Бізнес аналітики, інтегратори, розробники Xbase, які перекладають свої додатки на платформу розподілених обчислень.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • реляційні бази даних;
 • ООП та мови програмування Java;
 • основні компоненти технології JEE.
 1. Відкриті стандарти групи W3C. XML - основа обміну даними між додатками
  • Короткий вступ до XML
  • Поняття DOM, XSD, механізми розбору документів
  • Візуальна побудова схеми XSD
  • Розбір документів Java-додатками та засобами сервера бази даних Oracle
  • Завантаження схеми XSD в базу даних
  • Формування об'єктно-реляційної моделі в базі даних
  • Використання протоколу WebDAV для завантаження документів в сховище даних
  • Зв'язування XML-даних з об'єктами Java, стандарти JAXB1, JAXB2. Marshaller та Unmarshaller даних
 2. Розробка та розгортання додатків в середовищі Oracle Application Server (WebLogic)
  • Файли web.xml, war, ear
  • Послідовність складання та відправлення додатків на сервер
  • Формування багатомодульних додатків
  • Розробка додатків для доступу до даних, стандарт EJB3
  • Використання технології Oracle ADF для швидкої розробки модулів доступу до даних, файли DataControl та DataBinding
 3. Стандарти SOAP, WSDL, UDDI. RPC-стиль
  • Стиль Document
  • Огляд стандартів
  • Візуальна побудова файлу інтерфейсу WSDL
  • Основні блоки WSDL-файлу
  • Створення повідомлень та формування параметрів
  • Опис операцій, видів зв'язування та точок розміщення сервісів
 4. Використання WSI-аналізатора
  • Інсталяція аналізатора в середовищі Oracle JDeveloper
  • Аналіз створеного WSDL-документа
  • Виявлення та виправлення помилок в описі інтерфейсу WSDL
 5. Розробка та розміщення на сервері web-сервісу, отриманого в результаті компіляції WSDL-файлу
  • Заглушка та скелет сервісу
 6. Підготовка пакету Oracle для публікації як сервісу
  • Відображення типів даних Oracle SQL та PL SQL на методи сервісу
  • Формування WSDL-файлу на основі опису процедур та функцій в пакеті Oracle
  • Використання стандартів JDBC та SQLJ для доступу до збережених процедур Oracle
  • Клас-заглушка, сформований засобами Oracle JDeveloper автоматично
  • Основи використання Java в базі даних
  • Завантаження в Oracle Java-класів для доступу з бази даних до web-сервісів
  • Формування запитів до сервісів з SQL та PL SQL, база даних Oracle є клієнтом для сервера додатків
  • Управління безпекою для доступу з бази даних до сервера додатків
 7. Використання технології EJB3 для формування web-сервісу
  • Ще одне клієнтське представлення для сесійного EJB-компонента, клієнт web-сервіс
  • Використання фасадних методів EJB для публікації як операції
  • Анотації в EJB та сервлетах для публікації сервісів
  • Забезпечення безпечного доступу до виконання методів через інтерефейс web-сервіс
  • Сутнісні біни для взаємодії з даними
 8. Розробка та розгортання web-сервісів, реалізованих як класи та інтерфейси Java
  • Автоматичне формування WSDL-файлу з Java-інтерфейсу
  • Доступ до домашньої сторінки web-сервісів OracleAS
  • Передача параметрів сервісу з web-інтерфейсу, аналіз навантаження на сервіс, формування AJAX-скрипта для доступу до сервісу з динамічних HTML/AJAX-сторінок
  • Виклик web-сервісу в додатку клієнта
  • Генерація файлу-заглушки та виклик web-сервісу
  • Політика безпечного доступу до методів сервісу
 9. Розуміння протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol, простий протокол доступу до об'єктів)
  • Насправді він такий простий?
  • Повідомлення протоколу SOAP
  • Типи повідомлень протоколу SOAP
  • Використання різних методів пакування даних в конверт SOAP
 10. SOA «підштовхує» до використання альтернативних технологій та підходів, зокрема, обмін повідомленнями, для побудови додатків за допомогою зв'язування сервісів, а не за допомогою написання нового програмного коду
  • Споживання web-сервісів стилю Document в середовищі Oracle JDeveloper
  • Java API для доступу до служб повідомлень JMS
  • Web-сервіси JMS
  • Розробка MDB-компонентів та управління ними через служби JMS-сервера додатків
  • Асинхронне виконання завдань через сервіси
  • Передача простих та об'єктних повідомлень з сервісу в MDB-компоненти
  • Управління службою JTimer через опубліковані сервіси на сервері додатків
 11. Розробка клієнтських додатків в інших мовах додатка
  • Вбудовування виклику сервісу в статичні html-сторінки, додатки JSP та JSF. AJAX
 12. До появи концепції SOA при розробці систем початком для програмування бізнес-логіки використовувалися діаграми робочих потоків та блок-схеми систем. Розроблені вручну програми ретельно тестувалися, після чого впроваджувалися. Сьогодні ситуація змінилася. Сучасні інструменти управління бізнес-процесами дозволяють обійтися без ручної розробки та тестування. Так, за допомогою методів моделювання можна перевіряти коректність виконання бізнес-логіки, представленої в діаграмах, а потім автоматично отримувати опис цих діаграм на XML-мовах управління бізнес-процесами. Таким засобом є мова BPEL
  • Обмін синхронними та асинхронними повідомленнями
  • Обробка винятків
  • Загальна архітектура BPEL PM
  • BPEL Designer на базі середовища розробки JDeveloper
  • Інсталяція, конфігурація, початок роботи
  • Конфігурація Oracle BPEL консолі
  • Запуск сервера та дизайнера
  • Порядок створення простого BPEL-процесу «HelloWorld»
  • Конфігурація WSDL-інтерфейсу для BPEL-процесу
  • Конфігурація базового скелетона для процесу
  • Використання утиліти ANT для збірки та розміщення процесу на сервері додатків
  • Налаштування build-файлу для відправлення додатка на сервер
 13. «Оркестрування» сервісів за допомогою BPEL
  • Підтримка моделювання BPEL-процесів в середовищі JDeveloper
  • Імпорт XML-схем та WSDL-локаторів
  • Підтримка перевірки правильності, розгортання та управління життєвим циклом
  • Синхронні та асинхронні процеси
 14. Удосконалення BPEL-процесів, паралельна обробка та умовні переходи
  • Обробка в паралельних потоках
  • Розгалуження з паралельним виконанням процесів
  • Умовне розгалуження
  • Форми повідомлення
 15. Підвищення надійності процесів з використанням засобів обробки помилок та управління винятковими ситуаціями
  • Визначення подій
  • Конфігурація тайм-аутів
  • Обробка помилок
  • Перехоплення виняткових ситуацій
  • Управління операціями, які компенсують
 16. Приєднання сервісів трансформацій до BPEL-процесів
  • Сервіс та інструмент трансформацій
  • Пакетування трансформацій
  • Стандартні, призначені для користувача та розширені функції
  • Тестування та аналіз відображення
  • Генерація XML-екземпляра
  • Інструмент XSLT Mapper
 17. Виклик BPEL-сервісів через адаптери
  • Середовище адаптерів, засноване на стандартах
  • Вибір сервісу адаптера
  • Конфігурація адаптера файлів
  • Адаптери, які підтримуються та зв’язуються
  • Інтегроване середовище адаптерів
  • Адаптер Oracle Applications
  • Виклик адаптера файлів як сервісу в BPEL-процесі
  • Виклик адаптера бази даних як сервісу в BPEL-процесі
  • Додавання обробки виняткових ситуацій в системі бази даних
  • Додавання операції циклу While
  • Додавання гілки обробки виняткових ситуацій для операції області дії Scope
  • Додавання операції очікування Wait
 18. Адміністрування та моніторинг BPEL-процесів
  • BPEL-консоль
  • Управління життєвим циклом BPEL-процесу
  • Адміністрування диспетчера BPEL
  • Process Manager
 19. Інтеграція Java-додатків та BPEL-процесів
  • Оперативне вбудовування Java-коду
  • Інтеграція в середовищі виклику web-сервісів Web Services Invocation Framework (WSIF)
  • Виклик BPEL-процесу з JSP-сторінок, середовища JavaServer Faces (JSF) та інтегрованого середовища розробки додатків ADF
  • Приєднання Java/J2EE-сервісів в BPEL-процес
  • Розгортання JCA-адаптера та його використання в BPEL-процесі
  • Реалізація web-сервісу як BPEL-клієнта
  • Реалізація в BPEL-процесі компонента, керованого повідомленнями, для організації асинхронного обміну повідомленнями
 20. Визначення правил для операції створення паралельних гілок FlowN та використання цієї операції
  • Дзвінок різних сервісів в залежності від вхідних даних користувача або критеріїв вибору
  • Сполучні набори
  • Реалізація сполучних наборів та операцій обробки тайм-аутів onAlarm

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-JV-4

Тривалість, днів (годин)

6 (48)

Поставити запитання

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання у віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу