Курс AZ-304T00 Архітектурне проектування Microsoft Azure | nt.ua

Курс AZ-304T00 Архітектурне проектування Microsoft Azure

Курс навчає архітекторів програмних рішень, як перетворювати бізнес-вимоги в безпечні, масштабовані і надійні рішення. Навчання включає в себе питання проектування, пов'язані з логуванням, аналізом витрат, автентифікацією і авторизацією, управлінням, безпекою, зберіганням, високою доступністю і міграцією. Курс описує, як рішення в декількох областях впливають на загальне проектне рішення.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Рекомендувати рішення для мінімізації витрат;
 • Рекомендувати рішення для умовного доступу, включаючи багатофакторну автентифікацію;
 • Рекомендувати рішення для гібридної ідентифікації, включаючи Azure AD Connect;
 • Рекомендувати рішення для використання політики Azure;
 • Рекомендувати рішення, яке включає KeyVault;
 • Рекомендувати рішення, яке включає керовані ідентифікації Azure AD;
 • Рекомендувати рішення для доступу до сховища;
 • Проектувати і знати рішення для відновлення сайту Azure;
 • Рекомендувати рішення для автомасштабування;
 • Рекомендувати рішення для контейнерів;
 • Рекомендувати рішення для безпеки мережі;
 • Рекомендувати рішення для міграції додатків і віртуальних машин;
 • Рекомендувати рішення для міграції баз даних;
 • Оптимізувати за допомогою Azure Cost Management;
 • Проектувати з урахуванням вартості;
 • Оптимізувати витрати з рекомендацій;
 • Проводити моніторинг ресурсів Azure за допомогою Azure Monitor;
 • Збирати і аналізувати логи ресурсів для ресурсів Azure;
 • Розуміти, як Azure Sentinel збирає дані про пристрої, користувачів, інфраструктуру і додатки;
 • Планувати розгортання MFA;
 • Розуміти простий єдиний вхід Azure Active Directory (SSO);
 • Рекомендувати методологію автентифікації для гібридної ідентифікації;
 • Інтегрувати з постачальниками ідентифікації;
 • Рекомендувати ієрархію груп управління і підписок;
 • Налаштовувати користувацькі визначення та призначення ролей RBAC;
 • Організувати політику з ініціативами;
 • Управляти тегами за допомогою політики Azure;
 • Надати керівництво по Azure Blueprints;
 • Розуміти автентифікацію і авторизацію Key Vault;
 • Розуміти доступність і надмірність Azure Key Vault;
 • Знати, чим відрізняються Blueprints від шаблонів Resource Manager і політики Azure;
 • Рекомендувати розмір рівня обслуговування бази даних;
 • Рекомендувати рішення для шифрування даних в спокої, передачі і використанні;
 • Розуміти контейнери Azure Data Lake Store і Azure Blob Storage;
 • Впроваджувати Azure Synapse Analytics;
 • Описати передачу даних за допомогою Azure Data Factory;
 • Продемонструвати, як використовувати Azure Data Factory для завантаження даних в сховище даних SQL;
 • Порадити інструменти для роботи з сховищем Azure;
 • Проектувати рівні доступу до сховища BLOB-об'єктів Azure;
 • Рекомендувати рішення для гібридних і локальних робочих навантажень Azure, що відповідають цілям відновлення;
 • Рекомендувати рішення для відновлення ресурсів сайту;
 • Рекомендувати типи зберігання і методологію архівування даних;
 • Визначити вимоги до архівування даних;
 • Рекомендувати рішення для автомасштабування;
 • Визначити типи сховища для високої доступності;
 • Рекомендувати рішення для гео-надмірності робочих навантажень;
 • Рекомендувати рішення для автоматизації управління обчисленнями;
 • Рекомендувати відповідні обчислювальні технології, включаючи віртуальні машини і служби додатків;
 • Рекомендувати відповідні AKS і ACI і конфігурації;
 • Знати рішення для мережевої адресації і розпізнавання імен;
 • Знати рішення для мережевої безпеки, включаючи приватні кінцеві точки, брандмауери і шлюзи;
 • Знати рекомендації по мережевому підключенню до Інтернету, локальних мереж і іншим віртуальним мережам;
 • Знати рекомендації по балансуванню навантаження і маршрутизації трафіку;
 • Рекомендувати рішення для розгортання з використанням шаблонів ARM, Logic Apps або функцій Azure;
 • Рекомендувати рішення для автоматизації моніторингу;
 • Рекомендувати структуру хостингу для управління API;
 • Проводити оцінку локальних серверів і додатків для міграції;
 • Запропонувати рішення для міграції додатків і віртуальних машин;
 • Визначити область міграції, включаючи надлишкові, пов'язані, тривіальні і застарілі дані.
Аудиторія

Курс призначений для ІТ-фахівців, що мають досвід розробки та впровадження рішень, які працюють на Microsoft Azure. Фахівці повинні мати достатні знання про ІТ-операції, включаючи мережеві технології, віртуалізацію, ідентифікацію, безпеку, безперервність бізнесу, аварійне відновлення, платформу даних, бюджетування і управління. Архітектори програмних рішень Azure використовують портал Azure, і в міру набуття досвіду, використовують інтерфейс командного рядка. Бажано, щоб слухачі мали навички експертного рівня в адмініструванні Azure і досвід роботи з процесами розробки Azure і процесами DevOps.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • розуміння локальних технологій віртуалізації, включаючи віртуальні машини, віртуальні мережі і жорсткі диски;
 • розуміння конфігурації мережі, включаючи TCP / IP, систему доменних імен (DNS), віртуальні приватні мережі (VPN), брандмауери і технології шифрування;
 • розуміння концепцій Active Directory, включаючи домени, ліси, контролери доменів, реплікацію, протокол Kerberos і протокол полегшеного доступу до каталогів (LDAP);
 • розуміння стійкості і аварійного відновлення, включаючи операції резервного копіювання і відновлення.

Для успішного проходження курсу, архітектори програмних рішень Azure повинні мати досвід роботи з операційними системами, віртуалізацією, хмарною інфраструктурою, структурами зберігання і роботи в мережі.

 1. Проектування для оптимізації витрат
  • Рекомендації щодо рішень для управління витратами
  • Рекомендовані точки зору для мінімізації витрат
 2. Проектування рішення для логування та моніторингу
  • Служби моніторингу Azure
  • Azure Monitor
 3. Проектування автентифікації
  • Рекомендації щодо рішення для багатофакторної автентифікації
  • Рекомендації щодо рішення для простого входу (SSO)
  • П'ять кроків для захисту ідентифікаційної інфраструктури
  • Рекомендації щодо рішення для гібридної ідентифікації
  • Рекомендації щодо рішення для інтеграції B2B
 4. Проектування авторизації
  • Захист інфраструктури
  • Рекомендації щодо ієрархічної структури для груп управління, підписок і груп ресурсів
 5. Управління проектуванням
  • Рекомендації щодо рішення для використання політики Azure
  • Рекомендації щодо рішення для використання Azure Blueprint
 6. Проектування безпеки для додатків
  • Рекомендації щодо рішення, що використовує KeyVault
  • Рекомендації щодо рішення, що використовує керовані ідентифікації Azure AD
 7. Проектування рішення для баз даних
  • Вибір відповідної платформи даних на основі вимог
  • Огляд сховища даних Azure
  • Рекомендації за розміром рівня обслуговування бази даних
  • Динамічне масштабування бази даних SQL Azure і керованих екземплярів SQL Azure
  • Рекомендації щодо рішення для шифрування даних в спокої, передачі і використанні
 8. Проектування інтеграції даних
  • Рекомендації щодо потоку даних
  • Рекомендації щодо рішення для інтеграції даних
 9. Вибір відповідного облікового запису сховища
  • Рівні сховища
  • Рекомендації щодо рішення для доступу до сховища
  • Рекомендації щодо інструментів управління сховищем
 10. Проектування рішення для резервного копіювання та відновлення
  • Рекомендації щодо рішення для відновлення гібридних і локальних робочих навантажень
  • Розробка і рішення Azure Site Recovery
  • Рекомендації щодо рішення для відновлення в різних областях
  • Рекомендації щодо рішення для управління резервним копіюванням Azure
  • Розробка рішення для архівування і зберігання даних
 11. Проектування для високої доступності
  • Рекомендації щодо рішення для надмірності додатків і робочого навантаження
  • Рекомендації щодо рішення для автомасштабування
  • Визначення ресурсів, які вимагають високої доступності
  • Визначення типів сховища для високої доступності
  • Рекомендації щодо рішення для гео- надмірності робочих навантажень
 12. Проектування обчислювального рішення
  • Рекомендації щодо рішення для забезпечення обчислень
  • Визначення відповідних обчислювальних технологій
  • Рекомендації щодо рішення для контейнерів
  • Рекомендації щодо рішення для автоматизації управління обчисленнями
 13. Проектування мережевого рішення
  • Рекомендації щодо рішення для мережевої адресації і розпізнавання імен
  • Рекомендації щодо рішення для забезпечення мережі
  • Рекомендації щодо рішення для мережевої безпеки
  • Рекомендації щодо рішення для iInternete Connectivity і локальних мереж,
  • Рекомендації щодо рішення для автоматизації управління мережею
  • Рекомендації щодо рішення для балансування навантаження і маршрутизації трафіку
 14. Проектування архітектури додатку
  • Рекомендації щодо архітектури мікросервісів
  • Рекомендації щодо оркестраційного рішення для розгортання додатків
  • Рекомендації щодо рішення для інтеграції API
 15. Проектування міграції
  • Оцінка і локальні сервери і додатки для міграції
  • Рекомендації щодо рішення для міграції додатків і віртуальних машин
  • Рекомендації щодо рішення для міграції баз даних

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

AZ-304T00

Тривалість, днів (годин)

4 (32)

Поставити запитання

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Електронний офіційний підручник Microsoft
 • Попередньо налаштоване середовище та навчання на сучасному обладнанні
 • Електронний сертифікат Microsoft
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу