Курс M20483 Програмування на C#

Закінчивши курс, Ви отримаєте знання і навички програмування, необхідні для розробки Windows-додатків з використанням мови програмування C #.

Курс охоплює основи побудови програм на мові C #, синтаксис мови і деталі реалізації програм на платформі .NET Framework 4.5. Курс також познайомить Вас з методами та технологіями, що використовуються в сучасних настільних і корпоративних додатках.

В курсі розглядаються обробка подій, програмування користувальницького інтерфейсу, доступ до баз даних, асинхронне виконання операцій, створення призначених для користувача атрибутів і шифрування / розшифрування даних. Курс використовує середовище розробки Visual Studio 2012 на Windows 8.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Описати синтаксис і основні особливості C #;
 • Створювати і викликати ме оди, перехоплювати і обробляти виключення, описувати вимоги до моніторингу масштабованих додатків;
 • Реалізувати базову структуру і основні елементи типового настільного додатки;
 • Створювати класи, визначати і реалізувати інтерфейси, а також створювати і використовувати колекції;
 • використовувати спадкування для створення ієрархії класів, розширювати класи .NET Framework, а також створювати універсальні класи і методи;
 • Читати і записувати дані за допомогою методів файлового введення / виводу, потоків, серіалізовать і дес еріалізовать дані в різних форматах;
 • Створювати і використовувати модель даних (Entity Data Model) для доступу до баз даних ис допомогою LINQ-запитів, оновлювати дані;
 • Створювати графічний інтерфейс користувача засобами XAML ;
 • Підвищувати зручність і знижувати час відгуку додатків за допомогою завдань і асинхронних операцій;
 • Інтегрувати некеровані бібліотеки (unmanaged libraries) і динамічні компоненти в додатку C #;
 • використовувати метадані за допомогою відображення (reflection), створювати і використовувати свої атрибути, генер іровать код під час виконання, а також керувати версіями збірок;
 • Шифрувати і розшифровувати дані за допомогою симетричного і асиметричного шифрування.
Аудиторія

Курс призначений для досвідчених розробників, які вже мають досвід програмування на C, C ++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic або Java і розуміють концепції об'єктно-орієнтованого програмування.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Успішне закінчення одного з курсів:
 • M2124 Програмування на мові с #
 • M10266 Програмування на с # з використанням Microsoft .NET Framework 4
 • або еквівалентна підготовка.
 • Наявність попередньої підготовки є запорукою Вашого успішного навчання.
 1. Огляд синтаксису C#
  • Огляд способів розробки додатків з використанням C#
  • Типи даних, оператори та вирази
  • Програмування мовних конструкцій на C#
 2. Створення методів, обробка виключень і моніторинг програм
  • Створення і виклик методів
  • Створення перевантажених методів та використання опціональних (optional) і параметрів, які повертають значення (Output)
  • Обробка виключень
  • Моніторинг додатків
 3. Розробка коду для графічного додатка
  • Реалізація структур і перерахувань
  • Організація даних в колекції
  • Обробка подій
 4. Створення класів і реалізація колекцій
  • Створення класів
  • Визначення та реалізація інтерфейсів
  • Реалізація колекції
 5. Створення ієрархії класів за допомогою спадкування
  • оздание ієрархії класів
  • Розширення класів .NET Framework
  • Створення універсальних (generic) типів
 6. Читання і запис локальних даних
  • Читання і запис файлів
  • Серіалізації та десеріалізації даних
  • Реалізація вводу/виводу за допомогою потоків
 7. Доступ до бази даних
  • Створення та використання моделей даних (Entity Data Models)
  • Запит даних з допомогою LINQ
  • Оновлення даних з допомогою LINQ
 8. Доступ до віддалених даних
  • Доступ до даних через мережу
  • Доступ до даних в хмарі
 9. Проектування користувальницького інтерфейсу для графічних додатків
  • Використання XAML для проектування користувальницького інтерфейсу
  • Прив'язка елементів управління до даних
  • Стилізація користувальницького інтерфейсу
 10. Підвищення продуктивності додатків
  • Реалізація багатопоточності з допомогою класів Tasks і лямбда-виразів
  • Асинхронне виконання операцій
  • Синхронізація одночасного доступу до даних
 11. Інтеграція з некерованим (unmanaged) кодом
  • Створення та використання динамічних об'єктів
  • Управління часом життя об'єктів і unmanaged ресурсами
 12. Створення повторно використовуваних типів і збірок
  • Перевірка об'єкта метаданих
  • Створення і використання атрибутів
  • Генерація керованого коду
  • Керування версіями, підпис і розгортання збірок
 13. Шифрування даних
  • Реалізація симетричного шифрування
  • Реалізація асиметричного шифрування

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M20483

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн