Курс NT-PowerBI Використання Power BI Desktop, сервісу Power BI, DAX і Power Query як інструментів Business intelligence | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс NT-PowerBI Використання Power BI Desktop, сервісу Power BI, DAX і Power Query як інструментів Business intelligence

Навчання може здійснюватися за будь-якою версією Microsoft Office. Програма курсу адаптується під специфіку, потреби та рівень підготовки фахівців.

Цей курс – не єдиний курс нашого навчального центру, присвячений питанням інструментів бізнес-аналітики, але ми пропонуємо насамперед відвідати саме його.

Річ у тому, що для отримання та перетворення даних Power BI Desktop використовує компонент, який називається Power Query. Для професійної побудови звітів уміння працювати з цим компонентом – обов'язково.

Power BI Desktop використовує DAX – мова для забезпечення додаткових бізнес-обчислень. Для професійної побудови звітів уміння створювати вирази цією мовою – також обов'язково.

У даному курсі розглядається і Power Query, і DAX, але не відокремлено від Power BI Desktop, а в тісному зв'язку з ним і один з одним, надаючи таким чином найбільш повний обсяг знань, умінь і навичок для роботи з BI-інструментами від Microsoft.

Відео. Ознайомитися з використанням Power BI можна подивившись відеоогляд від нашого тренера.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Освоїте популярний BI-інструмент - Power BI Desktop.
 • Долучитесь до культури роботи з даними. Освоїте принципи побудови моделей даних, розподілу даних по таблицям (і таблиць - по полях), зможете планувати зв'язку між таблицями та налаштовувати ці зв'язки, і багато іншого.
 • Навчитеся завантажувати дані з різних джерел (текстові файли, електронні таблиці Excel, бази даних, веб-сторінки, Google-таблиці, списки Share Point, різні хмарні сховища і т.д.) і пов'язувати їх між собою, формуючи модель даних.
 • Зможете проводити покрокову трансформацію цих даних, за допомогою якої «погані» дані можна привести до того виду, що дозволить надалі ці дані використовувати.
 • Навчитеся розширювати модель даних, створюючи на мові DAX т.зв. обчислювані поля і міри.
 • Навчитеся візуалізувати Ваші дані, створюючи інтерактивні, візуально привабливі, інформативні та зручні звіти.
 • Навчитеся використовувати хмарний сервіс Power BI для спільної роботи зі звітами.

Аудиторія

Аудиторія цього курсу досить широка. Його абсолютно необхідно відвідати кожному фахівцю, який займається аналізом даних і хоче навчитися використовувати для аналізу потужний інструментарій платформи Power BI.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Досвід роботи в Windows, Office. Хороші навички роботи в Excel (сортування і фільтрація даних, проміжні підсумки, «розумні таблиці», зведені таблиці, діаграми, ВПР (Vlookup) - обов'язково). Бажаний досвід роботи в Access або будь-який інший реляційної СУБД.

Важливо! Power BI Desktop для отримання і трансформації даних використовує саме Power Query. На нашу думку, вивчення Power Query краще проводити в середовищі Excel, а потім розглянути відмінності між середовищем Excel і середовищем Power BI Desktop. Тому цей блок включений в даний тренінг і ми будемо використовувати Excel для його вивчення.

 1. Основні поняття
  • BI (business intelligence) і бізнес-аналіз.
  • Self Service BI (бізнес-аналітика самообслуговування).
  • Microsoft 365. Екосистема Power BI
 2. Power BI Desktop
  • Огляд Power BI Desktop. Його архітектура й основні принципи роботи.
  • Отримання та встановлення Power BI Desktop.
  • Використання довідки.
  • Режими Звіт, Дані, Модель.
  • Створення та налагодження моделі даних
   • Основні принципи створення моделі даних.
   • Отримання даних. Робота з різними джерелами даних (текстові файли, електронні таблиці Excel, бази даних Access, веб-сторінки, веб-сервіси, файли в хмарних сховищах і т.д.)
   • Трансформація даних. Редактор запитів. Поняття мови М (Докладно ці теми розглядаються в окремій частині тренінгу, присвяченого Power Query в Excel. Тут же ми розглядаємо тільки ті аспекти Powеr Query, які відрізняють його використання в Power BI Desktop від використання в Excel)
   • Установка властивостей таблиць і полів
   • Зв'язки між таблицями. Типи зв'язків. Схеми моделі даних «зірка» та «сніжинка». Таблиці-довідники (вимірювання) і таблиці фактів.
   • Установка і настройка зв'язків між таблицями. Активні та неактивні зв'язки. Напрямок крос-фільтрації.
   • Використання DAX. Обчислювані стовпці, міри й таблиці. (Більш докладно тема використання мови DAX представлена в документі нижче)
   • Управління зв'язками за допомогою функцій USERELATIONSHIP та CALCULATE
   • Ієрархії, угруповання, кластери
   • Робота з датами. Таблиці дат. Використання функцій CALENDAR та CALENDARAUTO
   • Імпорт моделі даних з файлу Excel.
  • Робота з візуалізацією, принципи їх використання, форматування.
   • Базові візуалізації (таблиця, матриця, картки, гістограма, графік, кругова і т.п.).
   • Більш складні візуалізації (бульбашкова діаграма, каскадна діаграма (водоспад), KPI, датчик, дерево декомпозиції)
   • Робота з географічними картами
   • Умовне форматування в візуалізації. Використання DAX в умовному форматуванні
   • Використання зображень з internet
   • Аналіз і аналітика в візуалізації. Деталізація.
   • Імпорт призначених для користувача візуальних елементів.
   • Використання Q&A. Синоніми.
  • Налаштування зовнішнього вигляду звіту. Використання текстових полів, зображень, фігур. Режим фокусування візуалізації. Режим «в центрі уваги».
  • Використання тем. Налаштування сторінки звіту.
  • Фільтрація у звітах. Зрізи, синхронізація зрізів. Фільтри візуалізацій, сторінок і звіту. Фільтри деталізації.
  • Взаємодія візуалізацій. перехресне виділення
  • Використання закладок
  • Використання кнопок управління
  • Використання кнопок
  • Користувальницькі сторінки підказок
  • Використання параметра «Що якщо»
  • DAX та «Швидкі міри»
  • Динамічні звіти з параметрами.
  • Використання шаблонів звітів
  • Експорт звіту в pdf-документ.
  • Деякі параметри Power BI Desktops
 3. Витяг і трансформація даних за допомогою Power Query
  • Введення: що таке Power Query, область його застосування. Поняття запиту, робота в редакторі запитів, поняття мови M
  • Використання результату роботи запиту. Оновлення запитів.
  • Отримання даних з різних джерел даних (текстові файли, xml, json, таблиці Excel, бази даних Access, дані з інтернет, odata і т.д.)
  • Принцип покрокової трансформації даних в редакторі запитів. Дії з кроками (зміна, видалення, додавання нового кроку).
  • Трансформація таблиць (фільтрація, сортування, угруповання, поділ стовпців, транспонування, створення обчислюваних стовпців і т.д.)
  • Робота з текстовими та числовими даними. Робота з датами й часом. Тип даних «тривалість» і його використання.
  • Спільна робота декількох запитів:
   • Додавання даних з кілька запитів
   • Злиття (об'єднання, зв'язування) запитів. типи об'єднань
  • Масове завантаження даних:
   • отримання даних з усіх (або багатьох) файлів в папці та її підпапок;
   • отримання даних з усіх (або багатьох) листів робочої книги
   • отримання даних з усіх (або багатьох) таблиць і іменованих діапазонів однієї робочої книги
  • Управління запитами. Угруповання, дублювання, посилання на запит. Перегляд залежностей запитів. Захист запитів.
  • Мова «М». Його використання для удосконалення запитів.
   • Поняття мови «М», сфера його застосування
   • Робота в розширеному редакторі
   • Основи синтаксису мови М
   • Прості та структуровані типи даних
   • Оператор розгалуження if
   • Ключове слово each
   • Вбудовані функції мови. Використання довідки по вбудованим функціям
   • Функції для користувачів
   • Абсолютні й відносні посилання в запитах
   • Обробка помилок
  • Запити з параметрами
 4. Основи мови DAX, його використання в Power BI Desktop
  • Поняття мови DAX, його призначення і «середовище проживання»
  • Надбудова Power Pivot, її призначення та «довкілля»
  • Поняття моделі даних, її пристрої, принципи її побудови
  • Вилучення даних із різних зовнішніх джерел (база Access, csv-файл, таблиця Excel тощо)
  • Зв'язок між таблицями. Типи зв'язків. Схеми моделі даних «зірка» та «сніжинка». Таблиці-довідники (вимірювання) та таблиці фактів. Встановлення та налаштування зв'язків.
  • Візуалізація моделі даних зведеними таблицями та діаграмами
  • Обчислювані стовпці, таблиці, міри
  • Поняття контексту. Контекст рядки й контекст фільтра
  • Створення простих мір. Функції SUM, AVERAGE, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT, COUNTA, COUNTROWS
  • Функції RELATED, IF, DIVIDE, SWITCH, BLANC
  • Функції CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED, HASONEVALUE, FILTER
  • Функції VALUES, DISTINCT
  • Використання функцій-ітераторів SUMX, AVERAGEX, MAXX, MINX, RANKX, TOPN
  • Робота з датами. Створення та налагодження календарів. Обчислення накопичувальних підсумків. Функції CALENDAR, CALENDARAUTO, NOW, DATE, FORMAT, YEAR, MONTH, DAY, DATESYTD, TOTALYTD, DATESQTD, DATESMTD, ENDOFMONTH, CLOSINGBALANCEMONTH, LASTNONBLANK, DATEADD, PARALLELPERIOD, PREVIOUSMONTH, DATESBETWEEN, FIRSTDATE, LASTDATE
  • Використання незв'язаних таблиць
  • Управління зв'язками з допомогою функцій USERELATIONSHIP та CALCULATE
  • Використання змінних
  • DAX і «Швидкі міри» в Power BI Desktop
 5. Використання сервісу Power BI
  • Огляд Power BI.
  • Структура сайту Power BI
  • Основні об'єкти Power BI й взаємозв'язку між ними: візуальні елементи, набори даних, звіти, інформаційні панелі (панелі моніторингу).
  • Отримання даних. Робота з різними джерелами даних.
  • Публікація звіту Power BI Desktop в хмару.
  • Створення та налагодження звітів. Надання звіту в загальний доступ.
   Експорт в Power Point
  • Створення та налаштування панелей моніторингу (інформаційних панелей). Додавання плиток. Надання панелей моніторингу в загальний доступ.
  • Оновлення даних. Поняття шлюзу Power BI
  • Основи використання робочих областей. Налаштування доступу до даних, звітів, панелям моніторингу.
  • Деякі параметри Power BI

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-PowerBI

Тривалість, днів (годин)

6 (48)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

20.05.24
09:30 - 17:00
21.05.24
09:30 - 17:00
22.05.24
09:30 - 17:00
23.05.24
09:30 - 17:00
27.05.24
09:30 - 17:00
28.05.24
09:30 - 17:00

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів по темі курсу в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 3-х місяців після закінчення курсу