Курс NT-PowerBID-BM Моделювання даних у Power BI Desktop | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс NT-PowerBID-BM Моделювання даних у Power BI Desktop

Навчання може здійснюватися за будь-якою версією Microsoft Office. Програма курсу адаптується під специфіку, потреби та рівень підготовки фахівців.
 • Правильно побудована модель даних – фундамент аналітики, тому тема моделювання даних одна з найважливіших. У більшості тренінгів з Power BI питання моделювання даних розглядаються поверхнево, тому що ця тема є занадто об'ємною і потребує окремого вивчення. Цей тренінг повністю присвячений моделюванню даних.
 • Тренінг практичний – усі поняття, концепції та методи учасники тренінгу одразу втілюватимуть у моделі даних. Таким чином, після навчання, окрім знань, умінь та навичок у студентів залишаться всі практичні кейси з вирішеними завданнями.
 • Тренінг підвищує загальний рівень "культури роботи з даними".

Тривалість тренінгу:

 • 8 академічних годин

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Будуть розуміти, що моделювання даних - це окремий вид діяльності аналітика і здійснювати його, як окремий етап аналізу даних
 • Зможуть створювати зв'язки між таблицями моделі та керувати ними, використовуючи численні нюанси та тонкощі налаштування зв'язків
 • Зможуть створювати у Power BI Desktop моделі даних типу «зірка» та «сніжинка»
 • Вмітимуть використовувати для моделювання функціонал Power Query та вирази DAX

Аудиторія

 • Аналітики, які створюють звіти Power BI Desktop
 • Аналітики, що розробляють моделі даних в Excel за допомогою Power Pivot
 • Розробники баз даних
 • Користувачі Excel, чия робота так чи інакше пов'язана з аналізом даних.
 • Фахівці, знайомі з моделюванням даних (зможуть структурувати знання).

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 • знання Power BI Desktop, Power Query та DAX на базовому рівні.
 1. Концепція моделювання даних.
  • Концептуальне, логічне, фізичне моделювання.
  • Інструментарій моделювання в Power BI Desktop.
  • Модель даних Power BI Desktop, етапи її побудови.
 2. Зв'язки, їх призначення та створення.
  • Типи зв'язків (один до одного, один до багатьох, багато до багатьох).
  • Особливості зв'язків, робота зі зв'язками кожного типу.
 3. Нормалізація та денормалізація таблиць.
 4. Явні та неявні міри.
 5. Моделі даних типу «зірка» та «сніжинка».
  • Таблиці дат та вимірів.
  • Ключові поля.
  • Сурогатні ключі.
  • Рольові виміри.
  • Вироджені виміри.
  • Таблиці фактів з і без метрики.
 6. Активні та неактивні зв'язки.
 7. Напрямок крос-фільтрації (одно- та двонаправлена кросфільтрація).
 8. Управління зв'язками за допомогою DAX
 9. Створення сполучних (допоміжних) таблиць за допомогою Power Query та DAX.
 10. Таблиці дат. Їх використання як сполучних.
 11. Різні типи об'єднання таблиць (join kind). Робота з нецілісним даними.
 12. Робота з незв'язаними таблицями.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-PowerBID-BM

Тривалість, днів (годин)

1 (8)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів по темі курсу в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 3-х місяців після закінчення курсу