Курс M20761 Запит даних з використанням Transact-SQL

Слухачі придбають знання і навички, необхідні для написання базових запитів на Transact-SQL для Microsoft SQL Server 2016. Курс надає необхідний мінімум знань для розуміння роботи Microsoft SQL Server, і є базовим курсом для адміністраторів і розробників баз даних, а також фахівців в області бізнес аналітики.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Описати основні концепції архітектури Microsoft SQL Server 2016
 • Визначити ніж Transact-SQL схожий і чим відрізняється від інших мов запитів
 • Писати SELECT запити
 • Виконувати запити з декількох таб осіб
 • Сортувати і фільтрувати дані
 • Описати типи даних в SQL Server
 • Змінювати дані за допомогою Transact-SQL
 • Використовувати вбудовані функції
 • Групувати і агрегувати дані
 • Використовувати підзапити
 • Використовувати оператор SET
 • Програмувати за допомогою T-SQL
 • Реалізовувати транзакції
Аудиторія

Цей курс призначений для адміністраторів БД, розробників БД і клієнтських додатків, і фахівців в області бізнес-аналітики. Курс буде цікавий для користувачів, що бажають розуміти роботу БД або осмислено формувати звіти, а також слухачів, які планують здати іспит.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Базові знання про реляційних базах даних
 • Базові знання про основний функціональності ОС Windows
 1. Введення в Microsoft SQL Server 2016
  • Базова архітектура SQL Server
  • Редакції і версії SQL Server
  • Початок роботи з SQL Server Management Studio
 2. Введення в мову запитів T-SQL
  • Введення в T-SQL
  • Поняття набору даних
  • Поняття логіки предиката
  • Поняття логіки послідовності операторів в SELECT виразах
  • Виконання базових SELECT виразів
  • Виконання запитів з фільтрацією даних, використовуючи предикати
  • Виконання запитів з сортуванням даних, використовуючи ORDER BY
 3. Написання SELECT запитів
  • Написання простих SELECT виразів
  • Видалення дублікатів з використанням DISTINCT
  • Використання табличних і стовпчик псевдонімів
  • Написання простих CASE виразів
 4. Запит даних з декількох таблиць
  • Поняття об'єднань
  • Написання запитів з використанням багатотабличних об'єднань
  • Написання запитів з використанням внутрішнього об'єднання INNER JOIN
  • Написання запитів з використанням зовнішнього об'єднання OUTER JOIN
  • Написання запитів з використанням перехресного об'єднання CROSS JOIN, об'єднання таблиці з собою (SELF JOIN)
 5. Сортир вка і фільтрація даних
  • Сортування даних
  • Фільтрація даних
  • Фільтрація з використанням опцій TOP і OFFSET-FETCH
  • Робота з невідомими значеннями
 6. Робота з типами даних SQL Server 2016
  • Введення в типи даних SQL Server 2016
  • Робота з текстовими типами даних
  • Робота з типами даних Дата і Час
 7. Використання DML для зміни даних
  • Додавання даних
  • Зміна та видалення даних
 8. Використання вбудованих функцій
  • Написання запитів, що використовують вбудовані функції
  • Використання функцій перетворення
  • Використання логічних функцій
  • Використання функцій на перевірку NULL
 9. Угруповання і агрегування даних
  • Використання функцій агрегування
  • Використання пропозиції GROUP BY
  • Фільтрація згрупованих даних з використанням пропозиції HAVING
 10. Використання вкладених запитів
  • написання автономних вкладених підзапитів
  • написання кореляційних підзапитів
  • Використання предикатів EXISTS в підзапитах
 11. Використання операторів наборів рядків
  • Написання за росів, що використовують оператори UNION і UNION ALL
  • Написання запитів, що використовують оператори EXCEPT і INTERSECT
  • Написання запитів, що використовують оператор APPLY

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M20761

Тривалість, днів

5

Найближчі дати

Ціна, грн