Курс NT-SQLforA-F MS SQL для аналітика: проектування БД, побудова запитів, вирішення задач аналітики | nt.ua

(050) 352 68 64

Курс NT-SQLforA-F MS SQL для аналітика: проектування БД, побудова запитів, вирішення задач аналітики

Курс призначений для розробників БД і клієнтських додатків, а також фахівців в області бізнес-аналітики. Він буде цікавий для користувачів, які бажають розуміти роботу БД або з розумінням формувати звіти, а також слухачів, які планують скласти іспит.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • описати основні концепції архітектури Microsoft SQL Server 2016;
 • визначити, чим Transact-SQL схожий і чим відрізняється від інших мов запитів;
 • розуміти типи даних в SQL Server;
 • створювати БД для вирішення бізнес-задач;
 • оперувати з даними за допомогою Transact-SQL;
 • сортувати та фільтрувати дані;
 • використовувати вбудовані функції;
 • групувати та здійснювати агрегування даних;
 • використовувати підзапити;
 • писати запити різного рівня складності до окремих і з’єднаних таблиць;
 • створювати представлення (Views);
 • писати аналітичні запити різного рівня складності.
Аудиторія

Слухачі отримають знання та навички для проектування БД для вирішення виробничих задач, написання базових запитів на Transact-SQL для Microsoft SQL Server, побудови аналітичних запитів. Курс надає необхідний мінімум знань для розуміння роботи Microsoft SQL Server та оперування бізнес-даними. Даний курс є базовим для розробників баз даних та бізнес-аналітиків.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • базові знання про реляційні бази даних;
 • базові знання про основну функціональність ОС Windows;
 • базові навички роботи з файловими сховищами (Google Drive – для доступу до матеріалів курсу).
 1. Вступ до БД
  • Історія SQL
  • Схема роботи з БД
  • Ієрархічна структура бази даних (необхідність знати бізнес-процеси)
  • Нормалізація БД (1-3 НФ)
  • Рознесення таблиці за елементами до БД
  • Завдання: побудувати структуру бази за вихідними полями
 2. Принципи роботи з MS SQL та  MS SQL Server Management Studio
  • Версії MS SQL
  • Склад MS SQL 2016
  • Установка Microsoft SQL Server
  • Установка MS SQL Server Management Studio
  • MS SQL Server Management Studio (Створення БД, Створення таблиць, Типи даних — загальне уявлення)
 3. Створення таблиць
  • Типи даних SQL (Текстові, Числові, Дата час)
  • Атрибути й обмеження стовпців і таблиць на прикладах (PRIMARY KEY, IDENTITY, UNIQUE, NULL і NOT NULL, DEFAULT, CHECK, CONSTRAINT (особливості й призначення)
  • Зовнішній ключ
  • Особливість видалення записів зв’язаних таблиць
  • Налаштування ON DELETE та ON UPDATE для зв'язаних таблиць
  • ALTER (що можна міняти, а що ні)
  • Створення бекапу
 4. Робота з операторами  INSERT, UPDATE,DELETE та SELECT
  • INSERT - вставка записів в таблицю
  • UPDATE - зміна значень полів в записах
  • DELETE - видалення записів з таблиці
  • SELECT - прості запити на виведення даних
  • SELECT з обчисленням за полями
  • DISTINCT – отримання унікальних значень за полями
  • Використання псевдонімів (Aliases) для назв стовпців
  • Особливості прописування псевдонімів з декількох слів
  • Сортування (ASC/DESC, можливості використання псевдонімів та номерів за порядком)
  • TOP та OFFSET...FETCH NEXT - часткове виведення записів з таблиці
  • Порядок виконання SELECT
  • Фільтрація записів за значеннями полів (Розрахунки в операторі WHERE, Логічні оператори, властивість IS NULL, Оператори фільтрації: IN, BETWEEN, LIKE)
 5. Робота з агрегатними функціями та групування
  • Агрегатні функції (AVG, SUM, MIN, MAX, COUNT, Особливість роботи зі значеннями NULL, використання All і Distinct)
  • Оператори GROUP BY і HAVING
  • Приклади використання GROUP BY
  • Правила прописування полів у Select-і, неможливість використання псевдонімів
  • GROUP BY на декілька полів
  • GROUP BY за розрахованим значенням
  • Фільтрація груп. HAVING
 6. Вбудовані функції
  • Функції для роботи з рядками (LEN, CHARINDEX, PATINDEX, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, CONCAT)
  • Функції для роботи з числами (ROUND, CEILING, FLOOR, RAND)
  • Функції роботи з датою (GETDATE(), DAY(), MONTH(), YEAR(), DATENAME, DATEPART, FORMAT, DATEDIFF)
  • Використання перетворень дати в групуванні
  • Функції перетворення типів (CAST, CONVERT)
  • Функції розгалуження (CASE, IIF)
 7. Робота з підзапитами
  • Некорелюючі підзапити
  • Корелюючі підзапити
  • Підзапити в основних командах SQL
  • Update корелюючий
 8. Об’єднання таблиць
  • Сутність «грубого» об'єднання
  • Об'єднання. INNER JOIN
  • Сутність об'єднання  INNER JOIN
  • Поняття "намиста" при послідовному об'єднанні таблиць
  • Об'єднання. INNER SELF JOIN
  • Об'єднання. OUTER JOIN (LEFT JOIN, LEFT JOIN vs INNER JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN)
  • Принципи розв'язку задач на об’єднання таблиць (INNER JOIN)
  • Принципи розв’язку задач на об’єднання таблиць (LEFT JOIN).
  • Коли join непотрібний
  • Коли join необхідний
  • Коли можна з left join чи без нього
 9. Використання табличних буферів (представлення (views), табличні змінні, тимчасові  та похідні таблиці)
  • Створення, зміна та видалення
  • Оновлюваний View
  • Неоновлюваний View
  • Тимчасові таблиці
  • Похідні таблиці
 10. Віконні функції, CUBE, ROLLUP та PIVOT в запитах аналітики
  • Компоненти віконних функцій
  • Принципи використання OVER
  • Використання PARTITION для групування даних
  • Обмеження рядків у віконних функціях
  • Групи віконних функцій: агрегатні, ранжування, зміщення, аналітичні.
  • Можливості CUBE та ROLLUP
  • Використання зведених таблиць без PIVOT
  • Етапи використання PIVOT
  • Зведені таблиці з PIVOT
  • PIVOT з групуванням
  • PIVOT + UNION
 11. Використання операторів наборів рядків: UNION, EXCEPT, INTERSECT
  • Запити з UNION і UNION ALL
  • Запити з EXCEPT і INTERSECT

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-SQLforA-F

Тривалість, днів (годин)

3 (24)

Найближчі дати

Ціна, грн

Графік занять

Дата

Час

28.08.23
09:30 - 17:00
29.08.23
09:30 - 17:00
30.08.23
09:30 - 17:00

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів по темі курсу + лабораторні роботи
 • Попередньо налаштоване середовище та навчання на сучасному обладнанні
 • Електронний сертифікат НЦ "Мережні Технології"
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу