Курс M50255 Управління середовищем Windows із застосуванням групових політик

Курс надає знання та навички використання групових політик для управління комп'ютерами, обліковими записами та налаштуваннями Windows, а також проектування інфраструктури для застосування групових політик.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • ефективно використовувати інструменти управління груповими політиками.
Аудиторія

Фахівці, які працюють в середовищі Windows, та бажають засвоїти функціонал групових політик.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • досвід роботи Windows Server 2016 та Windows 10.
 1. Вступ до групових політик
  • Вступ до централізованого управління налаштуваннями
  • Управління конфігурацією за допомогою групових політик
  • Групові політики в Windows Server 2016 та Windows 10
  • PowerShell як засіб управління налаштуваннями
 2. Використання інструментів управління груповими політиками
  • Локальні та доменні політики
  • Використання консолі управління груповими політиками
  • Механізм поновлення групових політик
 3. Проектування інфраструктури групових політик
  • Огляд Active Directory
  • Системний підхід до впровадження групових політик
  • Планування системи політик
  • Розробка
  • Впровадження
  • Управління політиками
 4. Механізм обробки групових політик
  • Компоненти Active Directory для групових політик
  • Порядок застосування групових політик
  • Зміна порядку застосування політик
 5. Усунення недоліків в роботі та резервне копіювання
  • Діагностичні інструменти
  • RSoP
  • Журналювання
  • Резервне копіювання та відновлення політик
  • Таблиці міграцій
 6. Можливості PowerShell для роботи з груповими політиками
  • Вступ до PowerShell
  • Бібліотека для роботи з груповими політиками
  • Командлети PowerShell для роботи з груповими політиками
  • Сценарії входу на PowerShell
 7. Управління безпекою за допомогою групових політик
  • Інструменти забезпечення безпеки
  • Захист облікових записів
  • Локальні політики
  • Захист комп'ютерних облікових записів
  • Посилення безпеки в домені
 8. Налаштування робочого столу за допомогою групових політик
  • Типи сценаріїв та управління виконанням сценарію
  • Конфігурація налаштувань робочого столу, стартового меню та панелі завдань
  • Завдання налаштувань панелі управління
  • Налаштування компонентів Windows
  • Управління налаштуваннями друку
  • Мережні налаштування
  • Нові налаштування для Windows Server 2016 та Windows 10
 9. Переміщувані профілі та переспрямування папок
  • Управління клієнтськими профілями
  • Переспрямування папок
  • Спільне використання переміщуваних профілів та переспрямування папок
 10. Встановлення ПЗ
  • Використання пакетів MSI для встановлення програм
  • Розгортання ПЗ за допомогою групових політик
  • Розгортання ПЗ
  • Налаштування точок розповсюдження
  • Використання SCCM
 11. Обмеження запуску програм
  • Політики обмеження запуску програм
  • Завдання політики обмеження запуску програм
  • Використання додаткових правил
  • Ефективне використання політик обмеження запуску програм
  • Використання механізму AppLocker
 12. Адміністративні шаблони
  • Вступ в ADM-шаблони
  • Стандартні ADM-шаблони
  • ADM-шаблони, які налаштовуються
  • Формат ADMX
  • Перетворення ADMX-шаблонів
  • Використання централізованого сховища ADMX-шаблонів
 13. Налаштування переваг групової політики
  • Вступ в переваги групової політики
  • Порівняння переваг та налаштувань політики
  • Конфігурація параметрів переваги

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

M50255

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

Ціна, грн